• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

سمینارهای آماده

فایل های مجموعه : سمینارهای آماده

 • سمینار ارشد با موضوع ضایعات و حمل و نقل محصولات کشاورزی
  قیمت : 300000 تومان
 • سیمنار ارشد محصولات برش تازه
  قیمت : 30000 تومان
 • سمینار آماده رشته مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد) فرآيند شيرين سازي گاز طبيعي با استفاده از غشاها
  قیمت : 0 تومان
 • سمینار آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاری
  قیمت : 46000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-بررسی الگوریتم ها و سیستم های توصیه گر در محیط اینترنت اشیاء
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-مروری بر روش ها و الگوریتم های مسیریابی در اینترنت اشیاء
  قیمت : 46000 تومان
 • سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین
  قیمت : 45000 تومان
 • سمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توان
  قیمت : 59000 تومان
 • سمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژه
  قیمت : 41000 تومان
 • سمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستان
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته برق(کارشناسی ارشد)-بهبود عملکرد سیستم‌های فتوولتائیک به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های هوشمند
  قیمت : 55000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی رویکردهای نگاشت برنامه کاربردی در شبکه روی تراشه
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبری
  قیمت : 48000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاء
  قیمت : 46000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیم
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی روش های مسیریابی انطباقی قابل اطمینان در شبکه‌های روی تراشه
  قیمت : 44000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچه
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفت
  قیمت : 48000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محور
  قیمت : 43000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-مروری بر رویکردهای رویکرد های مسیریابی اینترنت اشیاء (IOT)
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از طبقه بندی و داده کاوی
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مطالعه و بررسی روش¬های مدیریت مصرف انرژی در محاسبات ابری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- رویکردهای جایگذاری گره های مسیریاب در شبکه های مش بی سیم
  قیمت : 1000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های طبقه بندی افراد در شبکه های اجتماعی
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های کشف منبع در محیط سیستم های توزیع شده
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گرید
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر قطعه‌ بندی تصاویرام. آر.آی تومورهای مغزی
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)- مطالعه و بررسی روش های برآورد رضایت مشتری در بانكداري الكترونيكی
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های مدیریت منابع در محیط ابر
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های تشخيص نشان وسایل نقلیه
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مطالعه و بررسی روش های داده‌کاوی در تجارت الکترونیکی
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مطالعه و بررسی الگوریتم های ژنتیک و کاربرهای آن
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- رویکرد های انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مطالعه و بررسی روشهای مدیریت مصرف انرژی در محاسبات ابری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیم
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- رویکردهای مسیریابی در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه تحمل پذیر تاخیر
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشه
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاه
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها
  قیمت : 38000 تومان
 • سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های مسیریابی در شبکه های اجتماعی سیار
  قیمت : 38000 تومان
تعداد قابل نماۜش