• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: خرداد 1400
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – تحول سازمانی :

 • بررسی رابطه ی بازارگرایی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک x)
 • بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و میزان موفّقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع(TQM) در صنایع شهرستان x
 • رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانها مورد مطالعه: شرکتهای زیرمجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر x
 • امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه x
 • تأثیر هوش هیجانی برنگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت x
 • بررسی تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت پالایشx
 • ارزیابی کارکرد های یادگیری سازمانی در شرکت x
 • بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت x  با استفاده از مدل سروکوال
 • عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های مصرف از دیدگاه مدیران در استان x
 • بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان x
 • رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x
 • میزان آمادگی اجرای مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه x
 • بررسی سبک رهبری مدیران عالی شعب سازمان x  در چارچوب مدل بس
 • تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران باتکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 • ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت x از دیدگاه مشتریان
 • کاربرد شبکه های عصبی فازی در رتبه بندی شرکت های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی :

 • مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت …)
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
 • طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
 • مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
 • شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر  استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
 • بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …
 • بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت …
 • رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری  کارکنان آموزش وپرورش شهر …
 • رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …
 • بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
 • مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی
 • تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 • تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)
 • بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 • استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی
 • بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
 • بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
 • مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
 • ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)
 • طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
 • مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
 • مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
 • مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
 • بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
 • بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری (عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی) مورد صنعت …
 • مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …
 • تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
 • تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 • تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
 • ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
 • بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان
 • تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)
 • ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
 • -شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)
 • -طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
 • تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
 • -بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….
 • -تاثیر رهبری تحول آفرین و  ساختار سازمان
 • -تاثیر رهبری تحول آفرین و  خلاقیت سازمانی
 • -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
 • -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
 • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC  و TOPSIS
 • مدیریت استراتژیک پروژه های کلان فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال
 • – مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها
 • -بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 • طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول …)
 • -رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان
 • – رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • -ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
 • -شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • -ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی
 • ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP
 • تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …
 • -طراحی نظام جامع عملکرد …  با کارت امتیازی متوازن BSC
 • -ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری  با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…
 • -مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی …)
 • -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 • طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی
 • طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات (صنعت …)
 • – تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP
 • بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
 • بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 • تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی …)
 • -مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • -بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 • -سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP(مطالعه موردی بانک سامان)
 • -ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
 • -شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده
 • -سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 • -ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • – بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • -شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان
 • -تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی
 • بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) با استراتژی مدیریت دانش
 • بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش
 • -همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد
 • همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان
 • -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 • تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیک بازار
 • – شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها
 • -تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک
 • -اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP
 • بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت
 • بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری
 • تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران
 • بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)
 • سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی …)”
 • تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …
 • طراحی مدلی جهت اندازه گیری  و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته فقه و حقوق :

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی :

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
حقوق بشر
جرم شناسی
عدالت کیفری و پلیس علمی
حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی
جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری

 موضوعات حقوق خصوصی :
بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران
تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس
بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
اختلافات حقوقی در قراردادهای ساختمانی و روشهای مرتفع نمودن آنها
بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک
بررسی تطبیقی شیوه های تفسیر قرارداد، ایران و فرانسه
اسناد براتی در نظریه های مختلف حقوقی
ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
نظریه تبعیت در اعمال حقوقی
قراردادهای الکترونیک،
بررسی تطبیقی تعقیب دعوای عمومی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی
بررسی اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی
مطالعه رهن دین در نظام حقوقی ایران
بررسی تطبیقی مراجع صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها
بررسی حکم غیابی، چالش ها
خسارات ناشی از صدمات بدنی و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤولیت مدنی ایران
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل کاری
شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
خیارات در قراردادهای الکترونیکی
بررسی نقش قضات در اطاله دادرسی
مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن
تحلیل روند و الگوی ازدواج و طلاق ثبت شده استان منتخب طی سالهای ۹۰-۸۵
نژاد و مذهب مجرم در تعیین مجازات در نظام حقوقی ایران
بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
بررسی چالش های تابعیت در ایران
مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن
بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات
مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو
مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و …
بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد
آثار حقوقی تغییر جنسیت
مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری
-بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران
-بررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران
-بررسی نقش حسن نیت در حقوق ایران
-بررسی و تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران
– مسئله مالکیت، نگرشی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق غرب
-بررسی استقلال قاضی در نظام قضایی ایران
-بررسی مسئله ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران
– بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهینه‌سازی آن
بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک
بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها
بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آنها
بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران

موضوعات حقوق بین الملل :
همکاری کشورها با دیوان کیفری بین المللی
بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
تبیین مسئله جدایی طلبی در حقوق بین الملل
بررسی نقش و عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
مطالعه تطبیقی جاتیگاه شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه
جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی
بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
مطالعه ای پیرامون ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر
دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی
دیوان کیفری بین المللی و مسئله قاچاق انسان
مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل
استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی
مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی نظام حقوقی قراردادهای الکترونیکی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
بررسی و تحلیل ساز و کار نظارتی و قاعده منع تبعیض اقلیت ها در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژیم های خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بین الملل
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کلاه برداری رایانه ای در ایران و جامعه بین الملل
بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران
زمینه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی) در حقوق کیفری ایران
حقوق مالکیت فکری دانش سنتی و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل
بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمین های اشغالی خاورمیانه
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و ایران
تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی

موضوعات حقوق تجارت بین الملل :
شناسایی موانع حقوقی سرمایه گذاران خارجی
ابعاد حقوقی و چالش های بین المللی شدن بورس ها
حقوق بین الملل انرژی، آثار و چالش ها
الزامات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
بررسی حقوقی آزادسازی تجاری در ایران
مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه)
بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقیاعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و کنوانسیون فروش بین المللی کالا
مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل

موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست:
جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
بررسی ضمانت اجرای حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار

حقوق خانواده و زنان :
بررسی جامع لایحه ی حمایت از خانواده در ایران (مققرات کیفری، ماده ی۲۳، مسئله مهریه و … )
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
-مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
-بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی
-بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی جامع حقوق و تکالیف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختی بزه کودک آزاری

حقوق جرم و جزا :
بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی
مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آنها در حقوق کیفری ایران
شناسایی راهکارهای مقابله با جرایم کلاهبرداری رایانه ای
بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و برائت پزشک در قبال بیمار
بررسی حقوقی ماهیت جرم
تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
حمایت کیفری از علائم تجاری
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
بررسی مجازات کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در نظام حقوقی ایران
تبیین ابعاد مجازات در حقوق کیفری اسلام
جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
جرائم شرکتی از بعد جرم شناختی
مطالعه ای در خصوص جرایم مخابراتی
بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن
طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی
مطالعه ای پیرامون جرایم خُرد در حقوق کیفری ایران
آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزیابی خسارتهای درد و رنج و ارائه روش مناسب
جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
نگاه انتقادی بر نظام عدالت کیفری ایران
جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،
بررسی جرم زمین خواری در ایران
گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و …)
بررسی اتا نازی داوطلبانه غیرفعال ازمنظر حقوق
رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری
سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
– مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
–قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی –جرم شناختی آن
–مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
– حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
–حقوق و مسئولیت پرستاران
–مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
-مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
–شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
–کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل طیست پزشکی
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
–مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
–مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهاتی دررابطه با معاملات اوراق بهادار
–بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن –جرم معامله متکی براطلاعات نهانی
–مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی فقهی تغییر جنسیت
بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
ماهیت فقهی جعاله در بانکداری

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد بانکی و مالی :
اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی- بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی.
بازدهی نسبت به مقیاس در بانک­های بزرگ: یک رویکرد مرزی- تصادفی از ضریب تصادفی.
توسعه نهادی و ثبات بانکی: شواهدی از کشورهای نوظهور.
بحران نقدینگی، رابطه وام و امور مالی شرکت.
آیا نسبت اهرم، نیازمند افزایش ثبات بانکی است؟
ترکیب کسب و کار با سیاست: مشارکت سیاسی توسط کارآفرینان.
آیا نوسانات تورم در ثبات سیستم بانکی نقش دارد؟
وابستگی بازار مالی آسیا: یک تحلیل از بخش صنعت..
بررسی محیط اطلاعاتی و رفتار سرمایه گذاران.
اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور ایران.
مطالعه عملکرد سهام بانکی با توجه به بحران هیجانات (احساسات).
قیمت نفت، بازدهی سهام و وابستگی بین مقادیر آن­ها.
عدم کارآیی (ناکارآمدی) قیمت پیشنهادی در بازارهای اختیار معامله (بازار بورس اوراق بهادار تهران).
عوامل موثر در به اشتراک­گذاری ریسک از طریق وجوه پرداختی (وجوه ارسالی).
رابطه بین اندازه و ارزش ریسک در بنگاه­های مالی.
ارزیابی بازار بازخرید سهام در ایران.
آیا دارایی­ دوگانه بانکی، وام دهی بانک­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ شواهدی از کشور ایران.
اثر غیرخطی رشد جمعیت و اثر خطی ساختار سنی بر روی درآمد سرانه: مدل ساختاری پانل پویای مرزی.
اثر محدودیت دسترسی به سطح آموزش بالا بر کاهش بیش از حد آموزش.
روحیه مالیاتی، انطباق مالیاتی و سیاست مالیاتی بهینه.
اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای غیر انرژی در ایران.
کاهش ارزش پول داخلی رقابتی و تراز تجاری در کشورهای کمتر توسعه یافته: مطالعه تجربی از کشورهای آسیایی.
بدهی بخش عمومی و رشد اقتصادی در ایران.
تحلیلی از سری های زمانی تابع تقاضای مسافران راه آهن در شهر تهران.
افزایش قدرت پیش بینی مدلهای نرخ ارز با معرفی یک مدل غیرخطی: آیا موثر است؟
آیا شرکت­های کوچک و متوسط تولیدی (SME) صادراتی، عملکرد بهتری از شرکت­های تولیدی غیر صادراتی دارند؟
توجه محدود سرمایه گذاران فردی و عملکرد سهام: شواهدی از بازار سهام.
پیری جمعیت، رشد اقتصادی، و انتقال اجتماعی سرمایه انسانی: تحلیل بوسیله مدل همپوشانی نسل.
رابطه بین مهاجرت و بیکاری: با استفاده از داده­های ترکیبی، مطالعه موردی استان های ایران.
محدودیتهای قیمتی و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ: از دیدگاه مصرف کنندگان.
روابط بین بازارهای نفت و سهام: یک رویکرد مبتنی بر موجک.


موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد اسلامی :
راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی – با تاکید بر بعد اقتصادی
اصول اخلاق اسلامی و مفاهیمی برای تجارت
مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات
نقد و بررسی الگوهای تامین اجتماعی مرسوم و ارائه الگوی سازگار با نگرش اسلامی
تحلیل ماهیت پول و اثر آن بر منضبط کردن حقوقی سیاست های پولی ( در اقتصاد اسلامی)
تاثیر نهادها بر رشد اقتصادی بلند مدت ؛ رهیافت بین کشوری
سئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبانی نظری حضرت امام خمینی
بررسی تاثیر باز بودن اقتصاد بر توسعه مالی ( مطالعه موردی کشورهای اسلامی )
خطوط کلی اقتصاد اسلامی با رویکردی به اندیشه های امام خمینی
بررسی وضعیت اقتصادی مسلمانان در صدر اسلام
جانشینی ارز به جای پول ملی در اقتصاد ایران
بررسی فعالیت های کمیته امام خمینی (ره ) بر روی برخی متغیر های کلان اقتصاد کشور
سیستم پولی اسلامی و بحرانهای مالی جهانی : مطالعه موردی ایران
گذری بر پاره ای از اصول و مبانی ارزش در اقتصاد اسلامی
اخلاق و اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) با تاکید بر نظریات امام محمد باقر صدر
بحثی پیرامون حجم پول و انباره سرمایه در اقتصاد اسلامی
تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب
بررسی روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اتریش
تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۲۰۰۹-۲۰۰۷
ساختار دوگانه نظم جدید اقتصادی در جهان و جهت گیری ضد ربوی اقتصاد اسلامی
نظام فلسفی اقتصاد اسلامی
نقش تعاونی ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران و بی ثباتی درآمدهای ناشی از آن
تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر صادرات فرش در ایران
تحلیل تقابل بانکداری و حقوق اسلامی
تحلیل فقهی اقتصادی اوراق منفعت در بازار سرمایه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با ابزارهای متعارف
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران و کشور های اسلامی
بررسی نقش بهره در نظام بانکداری اسلام و سرمایه داری
بررسی اقتصادی قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی
ربا و کاهش قدرت خرید پول عنوان
بررسی مالیات بر ارث براساس الگوی مالیات های اسلامی
طراحی اوراق بدهی (مشارکت)مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام
تعیین درجه توسعه یافتگی ایران در بین ۲۳ کشور در حال توسعه و در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
بررسی تطابق آثار تغییرات جریانات نقدی پول با دیدگاه نظام ارزشی اسلام.
بررسی مقایسه ای عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با تاکید بر رفتار مصرف کننده
بررسی نسبت فرهنگ و اقتصاد در نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به نظریه مارکس وبر
مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی
بررسی مالیات برشرکتها در ایران براساس الگوهای مالیات اسلامی
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشور های عضو کنفرانس اسلامی
نقش زکات در اقتصاد اسلامی
موضوع شناسی ربا در اقتصاد اسلامی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته علوم اقتصادی:
تعیین مدل توزیع اعتبارات عمرانی در آموزش و پرورش استان گیلان
عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران
بررسی نقش خروج کارگاه‌های کمتر از ۵‎ نفر از مشمولیت قانون کار در اشتغال این کارگاه‌ها در ایران
تخمین تابع تقاضایی اینترنت خانوارها در شهر تهران
یکپارچگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
تاثیر تغییرات نرخ حق بیمه تامین اجتماعی بر هزینه تولید و اشتغال در صنعت کاشی – سرامیک
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک
استقلال بانک مرکزی و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران
تخمین رابطه بین بیکاری و تورم در اقتصاد ایران
ارزیابی تاثیر نظام ارز شناور بر واردات، صادرات غیر نفتی و سطح عمومی قیمتها
تخمین تابع تقاضای بنزین در ایران برای دوره زمانی ??-‎????
بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران
برآورد ظرفیت مالیاتی استان همدان
بررسی آثار متقابل رشد اقتصادی و توزیع در آمد در ایران (????-‎????)
نقش صندوق توسعه ملی در ثبات و اصلاح ساختار اقتصادی ایران (مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر)
تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران۱۳۸۲-۱۳۳۸
اثر تورم بر بازده واقعی سهام بورس تهران (TEPIX‎)
بررسی مقایسه‌ای ارتباط مخارج تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در کشورهای OECD و کشورهای OPEC
بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
سازگاری بهره‌برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام
تجزیه و تحلیل وضعیت و روند سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در اقتصاد ایران
بررسی نظری تئوری‌های مزد- بهره‌وری نیروی انسانی از منظر اسلام
اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید و قیمت در ایران
پتانسیل‌سنجی اقتصادی تولید اتانول از پسماند نیشکر و امکان جایگزینی آن با بنزین
تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی عوامل موثر در توسعه غیر نفتی ایران
بررسی مسائل اقتصادی عمده دولتهای اولیه اسلامی (تا پایان دوران عباسیان اول)
کسری بودجه علل ایجاد و ارزیابی راههای تامین آن در ایران(??-‎????)
وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن
بهینه‌یابی الگوی زراعی محصولات عمده مطالعه موردی (شهرستان تربت حیدریه)
بررسی و تخمین تابع تولید چغندر قند در استان خراسان
تعیین شرایط تعادلی عرضه کنندگان (حداکثر کردن سود) حمل جاده‌ای کالا
اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران
تخمین تابع تقاضا برای آب آشامیدنی و سیاستهای قیمت‌گذاری آن
مدل عرضه و تقاضای گوشت در ایران
۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۳/۰۰۰۲۳ آموزش فنی و حرفه‌ای/ توسعه اقتصادی Economic development‎/ ایران Iran‎/ برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning‎/ نیروی انسانی/ انقلاب اسلامی/ مدلهای اقتصادی آموزش و پرورش
زمینه‌های اقتصادی فقر در ایران
پیش‌بینی نیازهای وارداتی سیمان و فولاد (مصالح ساختمانی اساسی) در پایان برنامه پنجساله دوم ( ‎????
بررسی روند نابرابری اقتصاد منطقه‌ای و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در اقتصاد ایران
مقررات‌زدایی در بخش بازرگانی داخلی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده
اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT‎) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC‎)
بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالیان اخیر (????-‎????)
تاثیر ریسک بر نوسان بازدهی سهام در ایران
مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) بر بهره‌وری در کشورهای آسیایی و اروپایی
محاسبه توان رقابتی صنعت پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی تبریز)
بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزدها در ایران سالهای ????-‎????
رابطه بین تورم و حجم پول در ایران
تخمین تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از سری‌های زمانی و همجمعی
اندازه‌گیری و بررسی کارایی در بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در ایران (مطالعه موردی بانک ملی)
بررسی وضعیت بازار خدمات (خدمات توریسم و حمل و نقل) در کشورهای عضو گروه D-A‎ و شناسائی پتانسیلها و مزیت‌ها در این کشورها
گامی به سوی شاخص عدالت با استفاده از HDI‎، PI‎ وGC‎، با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی ایران)
بررسی تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک(OPEC‎) با تأکید بر ایران
بررسی چالش‌ها و فرصتهای سرمایه‌گذاری در افغانستان
برآورد کششهای تقاضای کالاها و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در ایران
تحلیل سیستمی نظام بانکی درایران: رویکرد برنامه‌ریزی
عوامل موثر بر فرار سرمایه در ایران
آزمون رابطه آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک
رابطه ابزارهای سیاستی دولت با نوسانات اقتصادی ایران
تقاضای تماشای مسابقات لیگ برتر فوتبال در ایران در فصل ۸۵/‎۱۳۸۴
اثرات نامتقارن سیاست مالی بر مصرف خصوصی در ایران طی سالهای ۱۳۴۴-‎۱۳۸۴
بررسی آزاد سازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت کارخانه‌ای کشور با تاکید بر نرخ تعرفه گمرگی
آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران
تحلیل هزینه و فایده آموزشهای فنی و حرفه‌ای در ایران(مراکز ثابت آموزشی)
کاربردی نمودن شاخصهای نظری ارزیابی و هدایت اقتصادی بنگاههای تولیدی در صنعت خودرو در ایران (همراه با محاسبه و آزمون شاخصها در یک بنگاهها منتخب)
انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود مطالعه موردی ایران
بر آورد ظرفیت مالیاتی آذربایجان شرقی با توجه به عملکرد مالیاتی کل کشور و مقایسه آن با کوشش مالیاتی
تاثیر بانکداری دولتی بر کارآیی و رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (قابل تامین) برای آموزش عالی در ایران
برآورد اقتصاد غیر رسمی در ایران و تحلیل علل پیدایش آن (رودیکرد منطق فازی)
سیاستهای ارزی و تجاری و تاثیر آن بر تحولات بخش صنعت در ایران (??-‎????)
کارایی ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگیهای زیست محیطی مورد بررسی: کارگاههای بزرگ صنعتی در استان تهران
تخمین فرار سرمایه در ایران
ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران؛ یک تحلیل هزینه – فایده مطالعه موردی چهابهار
تجزیه و تحلیل روند رشد اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استانهای مختلف ایران
تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (????-‎????)
تعیین متغیر مقیاس درتابع تقاضای پول ایران
بررسی اثرات توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای D8
تولید و قیمت گذاری برنج در ایران
بررسی عملکرد شرکتهای چند ملیتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران
صنایع نساخی ایران تنگناها، مشکلات و راه‌حلها
بررسی کمی مزیت نسبی در کالاهای صادراتی ایران
بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات کشورهای عضو اوپک (با تاکید بر ایران)
بررسی عملکرد و تاثیر برخی از تسهیلات اعطائی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابزار و سیاست‌های پولی
تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان درایران
بهینه یابی در ترکیب منابع اولیه انرژی
بررسی جوانب اقتصادی تعاونیهای مشاع در استان خراسان
تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات پنبه
بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر توزیع درآمد در ایران
تخمین تابع تولید چای در استان گیلان
بررسی نقش بهره در نظام بانکداری اسلام و سرمایه‌داری
بررسی ارتباط میان سوبسید و رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران برای سالهای ????-‎????
تجزیه و تحلیل اقتصادی تاثیر سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران
تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه
برآورد اختلاف مکانی قیمت مسکن و ارزیابی منافع حاصل از کنترل آلودگی هوا درشهر تهران
بررسی و تخمین تابع تولید گندم در استان خراسان
تاثیر آموزش بر رشد بخش کشاورزی (تجریه ایران)
تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان مازندران
تخمین توابع عرضه و تقاضا توریسم خارجی در ایران
بررسی رابطه بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران
اقتصاد شکر در ایران و جهان
بررسی عوامل موثر در تولید چغندر قند در استان خوزستان
اثر تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت
بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی
بررسی توابع تولید در بخش معدن اقتصاد ایران
تعیین ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه ای از طریق طراحی و ساخت الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مطالعه موردی : استان مازندران
تحلیل و توجیه اقتصادی ایجاد بنادر آزاد در جمهوری اسلامی ایران
بررسی ارتباط کسر بودجه با حجم پول و تورم در اقتصاد ایران
بررسی توابع تولید در برخی از صنایع ایران

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد گرایش انرژی :
ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در ؟؟؟ و ؟؟؟ با ملاحظات توسعه پاک.
بررسی تاثیر انرژیهای نو و فسیلی بر رشد اقتصادی در ؟؟؟ و کشورهای توسعه یافته.
ارزیابی کارایی انرژی برق درصنایع انرژی بر ؟؟؟ با استفاده از روش (DEA) در دوره زمانی مورد نظر.
امکان سنجی اقتصادی نیروگاه سیکل کالینای زمین گرمایی در ایران.
نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی.
بررسی استفاده از انرژی بادی ونقش آن برکاهش گازهای گلخانه ای در شهر ؟؟؟.
بررسی انرژی زمین گرمایی به عنوان انرزی سازگار با محیط زیست جهت توسعه پاک.
چشم انداز تولید و مصرف انرژی در کشور.
صادرات گاز و چالش ها و فرصت های آن.
ضرورت و امکان پذیری استفاده از انرژی های نو.
بررسی ضرورت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت.
مباحث مرتبط با اقتصاد آب و اقتصاد برق در ایران (خصوصی سازی، قیمت تمام شده و غیره).
بررسی رابطه تولید انرژی هسته ای و تجدیدپذیر بر انتشار (CO2) و رشد اقتصادی روش علیت گرنجری پنلی برای کشورهای منتخب هسته­­ای.
بررسی کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی درجهت کاهش مصرف انرژی درمنازل مسکونی.
تاثیر مصرف انرژی های (پاک) تجدید پذیر بر رفاه اقتصادی در ؟؟؟.
جنبه های اقتصادی و زیست محیطی انرژی های تجدید پذیر.

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه :
    تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در استان ….. (مطالعه موردی شهرستان.
    تحلیل اقتصادی کشت پسته (مطالعه موردی منطقه …..
    بررسی تطبیقی ارزش افزوده بهینه و تدوین شده زیربخشهای اقتصاد در افق برنامه سوم با استفاده از برنامه ریزی خطی/ .
    بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی محصول پسته در استان …..
    ارزیابی اقتصادی عوامل موثر بر سودآوری محصولات عمده کشاورزی (مطالعه موردی: ……
    تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان ….
    بررسی روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری اجرا شده در بخش کشاورزی ایران.
    آموزش راهکارهای اقتصادی تولید و نقش آن درافزایش درآمد باغداران شهرستان ……
    بررسی اثرات اقتصادی حذف یارانه نهاده های کود وسم بر تولید محصول پسته در استان ……
    مطالعه نقش ریسک و استراتژیهای کاهش ریسک در صنعت مرغداری (مطالعه موردی در شهرستان …..
    شناخت ظرفیتها و اولویت‌بندی مشاغل در مناطق روستایی استان ……
    مطالعه اثرات حمایتی نرخ تعرفه (موثر) در بخش کشاورزی……
    مطالعه روند تغییرات رابطه مبادله بخش کشاورزی……
    بررسی اقتصادی تولید و صادرات گل در ایران (مطالعه موردی استان ……
    یارانه صادراتی در تجارت محصولات کشاورزی….
    بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی.
    تعیین مزیت نسبی عمده محصولات باغبانی ایران…..
    نقش سرمایه‌گذاری دولتی و رشد بهره‌وری در بخش زراعت……
    تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان ……

سایر  موضوعات پیشنهادی
    مطالعه کارایی اقتصادی نظامهای بهره‌برداری با تاکید بر نقش تعاونیهای تولید زراعی در ایران
    بررسی اقتصادی کاربرد نهاده‌ها در تولید محصولات عمده کشاو
    اثرافزایش صادرات محصولات کشاورزی بر واردات محصولات کشاورزی بااستفاده از تکنیک داده – ستانده
    تجزیه و تحلیل اهمیت زیربخشهای کشاورزی و حمل و نقل دراقتصاد ایران و تحلیلی برمبنای مدل ایستای داده – ستانده
    اثر افزایش تقاضای نهائی بر اشتغال بخش کشاورزی بااستفاده از تکنیک داده – ستانده
    بررسی اقتصادی تولید خرما در استان ….. ( مطالعه موردی ……
    بررسی اقتصادی گندم در استان ……
    بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات در ایران مقایسه آن در استانهای ……
    بررسی و تحلیل اقتصادی سیاستها و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی برنج در ایران…….
    بررسی تاثیر اعتبارات کشاورزی بر تولید در بخش کشاورزی ( بااستفاده از توابع تولید و محاسبه بهره وری …..
    تحلیل ساختار تولید و تعیین تابع تقاضای آب برای گندم در ایران……
    جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران مطالعه موردی: گندم، برنج، پسته و خرما.
    الگویی جهت بهینه سازی همزمان سیاستهای برنج ایران.
    مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی از سیاستهای پولی و مالی.
    تجزیه و تحلیل عملکرد و هماهنگی در تولید و بازاریابی پنبه ایران با تاکید بر تاثیر سیاستهای دولت.
    مطالعه اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (با تاکید بر تسهیلات بانکی و هزینه های عمرانی بخش کشاورزی.
    مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی …….
    برآورد توابع پویای عرضه و تقاضای انواع گوشت و پیش‌بینی عرضه و تقاضای آن در ایران (با استفاده از معادلات همزمان….
    تحلیل سرمایه‌گذاری خالص در مکانیزاسیون کشاورزی (مطالعه موردی ….. در استان …….
    اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت گندم (مطالعه موردی استان ……
    بررسی رابطه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران…
    تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی شهرستان ……
    ارزیابی اقتصادی مصرف آب در کشاورزی شهرستان ……
    مطالعه تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه‌های روغنی.
    مطالعات تعییرات تولیدی حاصل از وجود تکنولوژی در صنعت میگو (مطالعه موردی استان ….، منطقه ……
    کارائی اقتصادی، تخصیصی و فنی کلزاکاران و عوامل موثر بر کارایی فنی در استان ……
    مطالعه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده…..
    بررسی مزیت نسبی تولید میگو استان ….. (شهرستان ……
    مطالعه آثار سیاست آزادسازی تجاری شکر در ایران.
    بررسی مدیریت و مصرف اقتصادی آب در استان ….. (مطالعه موردی در …..
    شناسایی منابع رشد کشاورزی در ایران.
    بررسی همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی محصولات منتخب کشاورزی ایران.
    بررسی عوامل موثر بر پذیرش مکانیزاسیون کشاورزی: استان ……
    مطالعه تغییرات کارایی و پیشرفت تکنولوژی در صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی ایران.
    بررسی پتانسیلهای بالقوه صادرات محصولات منتخب صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی.
    مطالعه نقش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران….
    بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی در رشد بهره‌وری بخش کشاورزی بررسی دوره زمانی ‎…. ساله منتهی به سال ….
    بررسی تاثیر اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی بر تولید باغداران شهرستان ……
    بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی خرما، سیب درختی و مرکبات)/ .
    بررسی سیاستهای حمایتی کشورهای عضو OECD و تاثیر آن بر بازار داخلی  ایران مطالعه موردی: …..
    برآورد الگوی پیش‌بینی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی شهرستان ……
    طراحی و ایجاد مدلهای تجزیه و تحلیل بازرگانی خارجی محصولات استراتژیک کشاورزی ایران….
    مطالعه بازاریابی محصول زیتون در استان …..: مطالعه موردی   شهرستان ……
    بررسی کارآیی اقتصادی شرکت‌های تعاونی کشاورزی (مطالعه موردی: پرواربندی گوساله در استان …..
    طراحی نظام بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران…
    مطالعه اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر بخش کشاورزی (زیربخش دام و طیور. .
    ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بخش محصولات زراعی و باغی ایران.
    بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران.
    مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی ….
    مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده‌فروشی در بازار محصولات زراعی….
    تحلیل اقتصادی تولید عسل در استان ….
    مطالعه عوامل موثر بر تقاضای لبنیات در استان ….
    مطالعه عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی….
    بررسی مزیت نسبی (هزینه‌ای و رقابتی) محصولات نخود، جو، ذرت و پنبه (محصولات در حال پذیرش بورس کشاورزی)/ .

.

 ناتوانی اقتصاد بازار در ایجاد تعادل اقتصادی و ضرورت دخالت دولت برای هدایت تقاضای کل
    اولویت سرمایه گذاری و تعیین محل استقرار صنایع جنبی شرکتx
    بررسی تاثیر کیفیت و کمیت آموزش های رسمی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره x
    عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران
    تحلیل اقتصادی – فنی نظام حسابهای ملی ایران و پیشنهاد چگونگی کاربردی کردن نظام بسط یافته حسابهای ملی ( موردخاص شرکتx
    بررسی اقتصادی مالیات برمصرف در ایران
    بررسی تاثیر مالیات ( درآمد – دستمزد ) بر عرضه نیروی کار ” بازارهای کار خاص “
    طراحی و پیاده سازی برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار۷۵۴
    معیارهای نظری یک خصوصی سازی کارآمد (کشور x)
    بررسی فنی و اقتصادی و طراحی خط کشتار دام و تهیه اطلاعات لازم درمکانیزاسیون یک واحد کشتارگاه صنعتی شهر x
    نگرشی موردی به مزیت نسبی ( صنعت x)
    رگرسیونهای نرم L1 گسسته و پیوسته ، پیشنهاد الگوریتمهای تقریب گسسته و برازش پیوسته رویه تمرکز
    مکانیزم انتقال اثر حجم پول برقیمتها و بخش واقعی اقتصاد ایران
    مالیه عمومی در ایران، گستره مالی و ساختار بودجه ای ( الگوی منابع و مصارف )
    فرایند انتقال تکنولوژی در بخش صنعت ایران و تدوین چارچوبهای اصلی مرتبط به انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی
    تحلیل نظری از رفتار پس انداز و جایگاه آن در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در ایران
    نقش هزینه های R & D دفاعی بر رشد اقتصادی
    کاربرد شاخصهای اقتصاد توسعه در هدایت تجارت خارجی
    بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا و رهیافت برای حل مشکلات موجود
    بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر در ایران ( دوره x) و ارائه راه کارهائی جهت رفع فقر در ایران
    محاسبه قیمت تمام شده پراید و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن برای سالهای x
    شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران – با تاکید بر استان اصفهان در اقتصاد ایران
    بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران
    بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی و تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی ( بررسی تفصیلی نرخهای تعرفه و خالص صادرات در بخشهای منتخب اقتصادی
    یک مطالعه کاربردی از تئوری نوین رفتار مصرف کننده در انتخابهای غیرپولی ( مورد: ازدواج و خانواده )
    بررسی اثرات سیاستهای کنترل قیمت و قیمت گذاری ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار برعرضه و قیمت کالاها و لوازم خانگی
    بررسی عوامل موثر بر فقر ( مطالعه موردی ایران )
    اثرات کاهش ارزش پول بر متغیرهای اقتصادی ( تولید، قیمت و نرخ ارز بازار موازی )
    تعیین نابرابری های صنعتی  میان استانهای کشور در سه مقطع x  و y  و z
    بررسی تاثیر سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
    تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
    برآورد تابع تقاضای نوشابه‌های گازدار با تاکید بر شرکتx
    بررسی تئوریک جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران قبل از انقلاب و تحلیل روند احتمالی آن پس از انقلاب
    بازده صعودی به مقیاس ، سرمایه انسانی و رشد درون زا دراقتصاد ایران
    اثربخشی تفریغ بودجه بر بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی (با نگاهی بر بودجه شرکتx)
    بررسی تحلیل میزان اثرپذیری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی
    عملکرد اقتصادی انفاق های مستحبی در شهرستان x
    اثر برنامه‌های توسعه روستایی بر بهبود سطح زندگی روستاییان با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی
    بررسی تاثیر هزینه اجاره‌بها بر تابع تقاضای مسکن استیجاری
    تعیین قیمت برق بر اساس محاسبه هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود
    تاثیر نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعی در اقتصاد ایران
    اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در گروههای عمده صنعتی استان x ۴۹۰۵
    طراحی مدل بهینه پورتفوی تسهیلات بانک‌های تجاری کشور (مطالعه موردی بانک x)
    تحلیل قیمت‌گذاری آب: از نظریه تا عمل؛ مطالعه موردی ایران
    عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخصهای توسعه انسانی
    ارزیابی اقتصادی تولید چندقلم از داروهای ضروری در ایران
    بررسی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران
    ارزیابی اقتصادی توسعه کارخانه‌های سیمان (مطالعه موردی کارخانه x)
    تاثیر بحرانهای بین‌المللی بر رشد اقتصادی ایران
    عوامل موثر بر توزیع درآمد
    تحلیل فقر در ایران مقایسه رویکردهای درآمدی و توانمندی
    ارزیابی اقتصادی و سیاست‌های کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل: مورد آلودگی هوای شهر x
    ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی مورد تالاب انزلی
    تجزیه و تحلیل بهره‌وری و رشد در صنایع کشور: مطالعه استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان
    بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت تقاضا (قیمتی و غیر قیمتی) بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور
    اثر رشد پیش‌بینی نشده بر نرخ ارز در ایران
    بررسی نرخ موثر بر ارز بعنوان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری بین‌المللی و تاثیر نوسانات آن بر تجارت خارجی ایران
    نقش جهانی‌شدن اقتصاد در اشتغالزایی بخش خدمات و صادرات غیرنفتی ایران
    ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران
    پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام
    ارزیابی میزان اهمیت و جایگاه نظام مالی در اقتصاد ایران
    خطای اندازه‌گیری در شاخص قیمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعی زندگی خانوار شهری ایران ۹۳۴۳
    رابطه ادوار تجاری ایران با شوکهای خارجی
    تحلیل مقایسه‌ای کارایی بخش صنایع کارخانه‌ای در استانهای ایران
    اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران
    تشکیل سرمایه و موانع اقتصادی آن در اقتصاد ایران
    مالیات‌های سبز، با تاکید بر مصرف بنزین
    بررسی اثرات سیاست انرژی بر اقتصاد و محیط زیست در چارچوب مدل تعادل عمومی ((CGE
    تحلیل الگوی سیاست رقابتی در ایران – با رویکرد بخش صنعت: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی
    آزمون آماره نسبت راستنمایی برای وجود بردارهای همگرا در شرایط وجود متغیرهای (۱)I و (۲)I در یک سیستم جزیی VAR
    استخراج، تدوین و آزمون شاخصهای اقتصادی بنگاه از دیدگاه تئوریهای اقتصاد کلان
    بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در کشورهای منتخب (در قالب فرضیه منحنی کوزنتز)

  

موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال کتابداری

 • بررسی قابلیت های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش
 • بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات در مجموعه سازی و سازماندهی منابع در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های آزاد مستقر در شهر …….
 • نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت …….در حوزه مدیریت دانش
 • بررسی فهرست نویسی کتب چاپ سنگی ایران و ارائه الگوی مناسب
 • آسیب شناسی نظام اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد ارتقای جایگاه اجتماعی دانشگاه از طریق بکارگیری رسانه ها
 • ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه
 • حقوق مالکیت معنوی در ارتباطات فرهنگی و اجتماعی امروز ایران با رویکردی به سازمان تجارت جهانی (بررسی موردی کتاب و مطبوعات)
 • طراحی چهارچوب ادراکی انتقال و تبادل دانش بین دانشکده های …….و سازمان های ارائه دهنده خدمات ……. کشور)
 • بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران در کتابخانه های دانشگاهی شهر …….
 • مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات فیزیک و تعیین میزان همپوشانی آنها
 • هوش هیجانی با توانمند سازی کتابداران، مطالعه موردی : کتابخانه های دانشگاهی شهرستان …….
 • بررسی میزان رضایت ناشران و فهرستنویسان از فهرستنویسی پیش از انتشار الکترونیکی در ایران
 • بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال پیام و تعیین میزان رضایتمندی کاربران در کتابخانه های استفاده کننده از این نرم افزار در ایران
 • آسیب شناسی بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه­های دولتی مستقر در تهران از دیدگاه مراجعه کنندگان و کتابداران
 • آسیب شناسی بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه­های دولتی مستقر در ……. از دیدگاه مراجعه کنندگان و کتابداران
 • عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
 • ارائه الگویی برای میز مرجع و دیجیتال کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه­های دانشگاهی دنیا
 • ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن و استفاده از آن در ارزیابی کتابخانه مرکزی شرکت …….
 • بررسی تطبیقی نمایه سازی و رتبه بندی پیشینه های فراداده ای هسته دوبلین و مارک ۲۱ توسط موتورهای کاوش عمومی
 • بررسی هزینه – سودمندی منابع الکترونیکی موجود در دانشگاه های دولتی شهر …….
 • ارزیابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
 • بررسی وضعیت کتابخانه های مساجد استان ……. در سال …….
 • ارزشیابی نشریه ……. در انتقال الگوهای ……. (ایده های مشترکین)
 • بازآفرینی آیین نامه های آموزشی به منظور بهبود کیفیت مدیریت آموزشی در دبیرستان های ……. و دوره پیش دانشگاهی شهر …….مبتنی بر اصول مدیریت دانش
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت …….
 • طراحی الگوی سنجش آمادگی سازمانی در جهت سازمان دانش محور (مدیریت دانش) مورد کاوی مرکز …….
 • مطالعه شیوه های کسب اطلاعات علمی و فنی توسط متخصصان و پژوهشگران شرکت …….و ارائه راهکارهای مناسب
 • سنجش اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده …….دانشگاه …….
 • بررسی ارگونومیک و آسیب های جسمانی ناشی از محیط کار کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاهی مستقر در شهر …….
 • ارزیابی نمایه های انتهای کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی موجود در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ……. از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو۹۹۹
 • بررسی چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه…….از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه ……..

موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال تاریخ

 • بررسی و تحلیل سیاست خارجی دوره زندیه
 • تحلیل تاریخی تصوف (از صفویه تا قاجار)
 • تحلیل جامع وضعیت اقتصادی در دوران سلجوقی
 • تحلیل و کنکاش زیرساختهای فکری چنگیزخان در تنظیم ساختارهای اداری و تشکیلاتی
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بسیج و هدایت اعتراض های مردمی بر ضد نظام استبدادی و زمینه ساز مشروطه
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واپاشی جنبش جنگل
 • تحلیل جامع روابط ایران – عثمانی، نقاط ضعف و قوت
 • بررسی کارآمدی نظام دیوان سالاری در ایران، دوره قاجار
 • میزان موفقیت  علامه‌ حلی در ترویج تشیع در ایران و بررسی دلایل آن
 • بررسی و تحلیل عوامل شکست و ناکامی جنبش جنگل
 • تحلیل نقش مدارس زنان در انقلاب مشروطه ایران
 • شیوه حکومت داری نادر شاه
 • نقش حاج آقا نورالله نجفی در مشروطه اصفهان
 • بررسی وضعیت زنان ایران در عهد قاجار
 • بررسی جایگاه تفکر و اندیشه در متون اسلامی
 • بررسی اصلاحات نصربن‌سیار در حکومت خراسان
 • روند انتقال مرکز تجاری ایران از بندرعباس به بوشهر( ۱۷۴۷-۱۷۶۳)
 • نقش مدارس زنان در انقلاب مشروطه ایران
 • سیاست عشایری رضاشاه
 • بررسی مسائل اقتصادی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی مسائل اجتماعی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی مسائل فرهنگی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • بررسی و تحلیل مسائل فرهنگی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره قاجار
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره پهلوی اول
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوره انتقالی و جنگ
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوران اصلاح طلبی وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوران اصولگرایی
 • بررسی شیوه های اعمال الگوی مدیریت قومی و پیامدهای آن قبل از انقلاب (در دوره قاجار، پهلوی اول و دوم)
 • بررسی شیوه های اعمال الگوی مدیریت قومی و پیامدهای آن پس از انقلاب
 • تحلیل قدرت سیاسی اجتماعی ایل بختیاری قبل از انقلاب( از قاجاریه تا انقلاب اسلامی)
 • تحلیل قدرت سیاسی اجتماعی ایل بختیاری پس از انقلاب
 • بررسی و تحلیل سیاست خارجی دوره قاجار
 • بررسی تطبیقی جایگاه اجتماعی زنان در اعصار تاریخی مختلف
 • بررسی تطبیقی جایگاه فرهنگی زنان در اعصار تاریخی مختلف
 • تحلیل ابعاد مختلف لشکر کشی نادر شاه به آسیای مرکزی و پیامدهای آن
 • تحلیل دلایل و پیامدهای بست نشیتی در دوره قاجار
 • تحلیل روابطه ایران و عثمانی به تفکیک شاهان صفوی
 • وضعیت علمی، فرهنگی ایران در دوران آل مظفر
 • بررسی میران تاثیرپذیری مدارس از ساختار سیاسی صفویان
 • بررسی میران تاثیرپذیری فرهنگ و دانش زنان از ساختار سیاسی صفویان
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر جنبش مشروطه در ایران(با تاکید بر نقش زنان، واعظان و لوتی ها)
 • بررسی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل قشقایی
 • بررسی نقش مذهب در برقراری و تحکیم روابط سیاسی با همسایگان (دوره منتخب)
 • بررسی روابط سیاسی دولت ساسانیان با همسایگان
 • طریقت ها در امپراتوری عثمانی (نقش و تاثیرپذیری متقابل آنها از هم)
 • اقلیت ها و وضعیت آنها در حکومتهای مختلف در ایران قبل از انقلاب (با رویکرد به مسیحیت)
 • اقلیت ها و وضعیت آنها در حکومتهای مختلف در ایران پس از انقلاب (با رویکرد به مسیحیت)
 • بررسی پیامدهای اجتماعی مذهبی تصوف در دوران سلجوقیان
 • بررسی وضعیت فرهنگی و پیشرفت آن در دوران آل بویه
 • تمدن سازی انبیا
 • علمای صوفیه و سربداران، بررسی نقش متقابل و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر
 • بررسی رابطه مغول با مقوله مذهب
 • بررسی و تحلیل عوامل اصلی سقوط برمکیان
 • بررسی اوضاع سیاسی سیستان پس از ورود اسلام
 • تحلیل نوع حکومت باوندیه در مازندران به تفکیک سه دوره حکومت انها
 • بررسی دلایل اتحاد عثمانیان و ازبکان بر علیه دولت صفوی
 • بررسی تحولات اقتصادی سیاسی اجتماعی اصفهان در دوران پهلوی اول و دوم
 • بررسی تحولات اقتصادی سیاسی اجتماعی اصفهان در دوران صفوی و قاجار
 • بررسی تشیع در سیستان تا دوره صفویه
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همدان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی لرستان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تبریز از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کاشان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • بررسی و تحلیل دلایل تاریخی اختلاف تشیع و تسنن
 • تحلیل روابط متقابل ترکمن ها با دولت مرکزی در دوه دوره پهلوی اول و دوم

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی :

 • مضامین اخلاقی در اشعار شاعران دوره مغول
 •  نکوهش شاهان در شاهنامه فردوسی
 • شاعران پارسی گوی شیعه تا اواخر قرن هفتم
 •  بررسی مجالس المومنین، بررسی نظریات قاضی نوراله شوشتری پیرامون شعرای فارسی زبان
 •  بررسی نثر فارسی در دوره صفویه
 •  پیرامون سبک عراقی در شعر فارسی
 •  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (جلداول) شمس‌الدین محمد لاهیجی متخلص به اسیری: مقدمه، تصحیح و تحشیه
 •  نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی(با تاکید بر ده رمان برگزیده) بررسی سیر نقد رمان در ایران از سال ‎???? تا ‎????
 •  بازتاب مسائل اجتماعی در آثار منظوم سنایی
 •  بررسی و تحلیل واژگان پایه در شعر کودک (پس از مشروطه)
 •  مقایسه ضرب‌المثل‌های فارسی و یمنی
 •  نقد هفت پیکر از دیدگاه زیبائی‌شناسی
 •  نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی
 •  بررسی و نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کرد عراق
 •  مقایسه حماسه‌سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهاراتا
 •  بررسی تطبیقی اسطوره سیاوش و آدونیس در متون تاریخی و ادبی
 •  مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار(روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشات و ملستان)
 •  انسان در شعر شاملو و سپهری
  بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسائل نفت در ادبیات داستانی ایران(از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا ‎????)
 •  بازنویسی و مقدمه (نقد و تحلیل) دیوان خزینه الجواهر نواب میر گل محمدخان (زیب) مگسی
 • بررسی نوآوریهای فرهنگ نویسی شبه قاره در واژه‌نامه‌های فارسی و مقایسه آن با فرهنگ نویسی در ایران
 •  سیر تحول درون مایه‌های اجتماعی در شعر معاصر ایران با تاکید بر شعر ملک الشعرای بهار، پروین اعتصامی، نیما
 • یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
 •  بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم
 •  بررسی جنبه‌های زیبایی شناختی شعر کلیم کاشانی (بر اساس ‎?? غزل)
 •  منطقه بلخ در متون ادب فارسی با تکیه بر شاهنامه و تاریخ بیهقی
 •  مناسبات نسل‌ها در رمان معاصر(با تکیه بر پنج رمان سمفونی مردگان، نقش پنهان، نیمه غایب، اسفار کاتبان، عادت می‌کنیم)
 •  بررسی و تصحیح انتقادی محتوای “مناقب الاصفیاء” شاه شعیب فردوسی
 •  بررسی و طبقه‌بندی قابلیتهای نمایشی ادبیات کلاسیک فارسی (با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه، گلستان سعدی،
 • دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن سینا(ترجمه شیخ اشراق)، لطایف طوایف)
  مدح نبوی در شعر حسان بن ثابت و خاقانی شروانی
 •  معرفی، تحلیل و طبقه‌بندی مقالات حافظ پژوهی از سال ‎???? تا ‎????
 • نقد روانشناختی آثار بهرام صادقی با تکیه بر نظریه‌ی یونگ
 • بررسی تطبیقی شعر میهنی معاصر عربی (مصر و لبنان) و فارسی از نیمه دوم قرن ‎۱۹‎.م (‎۱۳ه.ق) تا آغاز جنگ جهانی دوم
 • بررسی بازنویسی متون ادب کهن فارسی برای کودکان در دهه هفتاد (برای گروه سنی ب و چ بر اساس فهرست شورای کتاب کودک)
 •  تحلیل تاثیر مثنوی مولوی و طریقت مولویه بر ادبیات کلاسیک بوسنی
 •  مقایسه انتقادی قصاید محمدتقی (بهار) و خلیل‌الله (خلیلی)
 •  بررسی و نقد آثار سعید نفیسی (با تکیه بر پانزده اثر تصحیح شده)
 •  رودکی پژوهی در آیینه مقالات فارسی
 •  ذهن و امور ذهنی در روش‌های سلوکی مولانا در مثنوی
 •  مقایسه‌ی انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ
 • بررسی انتقادی و تحلیل محتوای رساله منورالقلوب عبدالرحمن اسفراینی
 • بررسی مقایسه‌ای نقد ادبی معاصر فارسی و عربی (با تکیه بر آثار انتقادی عبدالحسین زرین‌کوب، محمدرضا شفیعی
 • کدکنی، احمد امین، سید قطب، محمد مندور و احسان عباس)
 •  تحلیل شخصیت زن در رمانهای سووشون اثر سیمین دانشور و چالی قوشو اثر رشاد نوری گونتکین
 • بررسی جلوه‌های نمادپردازی در ادبیات داستانی معاصر فارسی از ‎۱۳۳۲تا ‎۱۳۸۴با تاکید بر برجسته‌ترین آثار از
 • مشهورترین نویسندگان این دوره
  تاثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و ادب قرقیزی
 •  بررسی و نقد و تحلیل سبکی خاطرات آزادگان دفاع مقدس
 • بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)
 • بررسی هویت ایرانی در رمان‌های ایرانی (با تکیه بر رمان‌های: نون‌والقلم، تنگسیر، سووشون و باغ بلور)
 • گل و کوزه گر: اصالت شعر خیام
 •  تصحیح، بررسی و نقد تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین (شرح احوال و آثار یکصد تن از شاعران)
 • نقد و تحقیق در منشات خاقانی شروانی
 • سیر علم بدیع در ادب فارسی (از آغاز تاکنون)
 • تصحیح انتقادی تذکره خلاصه الاشعار و زبده الافکار از تقی الدین کاشانی همراه با مقدمه و توضیحات
 • متناقض نمایی در غزلهای مولوی
 • تصحیح و نقد و بررسی کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون (تالیف شمس‌الدین محمدبن محمود آملی م.ح. ‎??? هـ.ق)
 • بررسی و شرح مشکلات حدیقه سنائی
 • مفاخره و تحول آن در شعر فارسی از آغاز تا حافظ (قرن هشتم)
 • جلوه‌های کلامی در آثار مولوی
 • تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجری
 • صورخیال در دیوان عطارنیشابوری
 • مناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی
 • تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم
 • شیوه‌های بیان مسایل اخلاقی در ده اثر ادب فارسی‌ها قرن هفتم
 • تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنائی، سعدی، حافظ)
 • تحلیل جلوه‌های طبیعت در مثنویهای عرفانی سنائی، عطار و مولوی
 • ویژگیهای شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان (در شعر معاصر)
 • بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی
 •  تحقیق و بررسی مثنویهای امیر خسرو دهلوی ( مطلع الانوار، شیرین و خسرو و مجنون و لیلی)
 •  توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی
 •  نقد و بررسی مقابله‌ای احوال و اشعار رودکی و بشار
 •  نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان
 • تحلیل دیدگاهها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه‌شناسی (از سال ‎???? تا ‎???? هـ.ش)
 • بررسی مقایسه‌ای عناصر مدنی در شعر رودکی، انوری و خاقانی
 • نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری
 • بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان از سال ‎???? تا پایان جنگ در گروه سنی ب و ج
 • بررسی مقاله‌های دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران
 • تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در ادبیات داستانی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب اسلامی
 • ویژگیهای سبک غزلیات سعدی
 • بررسی واقعگرایی درآثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی
 • منظومه‌سرایی فارسی از دوره مشروطه تا ‎????ش
 • تحلیل سیر تذکره‌ها و تاریخ ادبیاتهای فارسی در ایران از ‎????هـ.ش (مشروطه) تا ‎???? هـ.ش
 • تحقیق و بررسی جنبه‌های ادبی و عرفانی در دیوان امیر خسرو دهلوی
 • نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا ‎????
 • مقایسه بین جلال‌الدین محمد مولوی دویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی
 •  سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان (قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی و نظامی)
 • تحلیل و مقایسه درونمایه در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد
 •  بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظوم دفاع مقدس

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی :

 • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
 • رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
 • رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
 • بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
 • بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی
 • بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 • رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
 • بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
 • رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان
 • تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 • رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …
 • رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان
 • بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان
 • رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت
 • رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی
 • رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت
 • رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان
 • نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی
 • بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی
 • بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت
 • بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان
 • بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
 • حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان)
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏
 • مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏
 • ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی
 • بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه
 • بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان
 • بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان
 • بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)
 •  بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران  متوسطه شهرستان ایلام
 • حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
 • اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
 • مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
 • یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

 

 • موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)
 • –         بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
 • –         بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
 • –         بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان

–         بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک

–         بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل

–         تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی

–         تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران

–         بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

–         رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی

–         رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول

–         رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه

–         نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم

–         تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان

–         مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف

–         مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز

·        طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

·        طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده

·        شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

·        بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان
 •  رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان
 • بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
 • فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری­ها (مطالعه موردی بیماری خاص)
 • پاسخ­های رفتاری و هیجانی به بیماری­ها،غربالگری و روش­های تشخیص پزشکی
 • عوامل روانی گسترش جراحی­های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به­جامعه
 • عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
 • نقش رسانه­ها و فناوری­های جدید در ارتقای سلامت
 • نابرابریها در سلامت و بیماریها
 • نقش روان­شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
 • جنبه­های روان­شناختی ورزش و تغذیه
 • نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت
 • مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت
 • بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
 • جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
 • معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی
 • رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
 • رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
 • تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی

·        بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)

–         بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه …

–         آنومی فرهنگی و اجتماعی  و اعتیاد به مواد مخدر

–         آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد

–         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره

–         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی

–         بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

–         بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک

–         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه …

–         بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …

–         بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.

–         بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر ….

موضوعات روانشناسی تربیتی

 • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 •  رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز۹۹ (TIMSS-R)
 • طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

.

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی :

 • روابط سیاسی در دوره صفویه و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک ایران
 • جغرافیای صلح و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی تحلیل ژئوپلیتیکی اکو
 • روند پیشروی ایالات متحده امریکا در خاور نزدیک بزرگ و اثرات آن “مطالعه موردی ایران
 • جغرافیای سیاسی و مدیریت دریاها (با تاکید بر مرزهای دریایی ایران
 • تاثیر دریای خزر بر پیوند ژئوپلتیکی ایران و ترکمنستان
 • ژئوپولیتیک فرهنگی استان ……
 • تحلیلی بر ژئوپولیتیک فرهنگی ایران (مطالعه موردی استان گلستان
 • تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر خلیج فارس
 • همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس با تاکید بر توانمندی‌های ایران
 • بررسی آثار پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی و اثرات امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران
 • بررسی و تحلیل قلمرو ژئواکونومیک خاورنزدیک بزرگ با تاکید بر امنیت ایران
 • تغییر نقشه سیاسی شوروی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
 • تحلیلی بر اکو و عوامل موثر در توسعه تجارت درآن
 • ژئواکونومی و جایگاه ایران
 • ویژگیهای ژئوپولیتیک ایران و تدوین استراتژی ملی با تاکید بر سیاست خارجی
 • جغرافیای استراتژیک شهر ……
 • جغرافیای استراتژیک …… و تاثیر آن بر امنیت منطقه با تاکید بر امنیت ایران
 • بررسی جغرافیای استراتژیک ایران با تاکید بر تحولات قرن بیست و یکم
 • رویکردهای ژئوپلیتیکی مهاجرت نخبگان (مطالعه موردی ایران
 • بررسی جهانی‌شدن و انتخاب استراتژی ایران (با نگاهی به متغیرهای امنیت ملی
 • بررسی تحولات سیاسی – اداری و نقش آن بر توسعه پایدار
 • تحلیلی بر ژئوپلتیک ترکیه با توجه به تحولات عراق
 • ژئوپلیتیک آب در منطقه خاور نزدیک بزرگ و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • ژئوپلتیک سوریه و تاثیر آن بر صلح اعراب و اسرائیل
 • تحلیل ژئوپلیتیکی خاور نزدیک بزرگ با تاکید بر ایران
 • عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر توسعه اقتصاد ایران (مطالعه موردی تاثیر انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز از طریق ایران به خلیج فارس
 • تحلیل ژئوپولیتیکی منطقه بالکان و تاثیر امنیتی آن بر اروپا
 • ژئوپلتیک هیرمند و تاثیر آن در روابط ایران و افغانستان
 • ژئوپلیتیک ایران و تدوین سیاست خارجی آن با تاکید بر عربستان سعودی
 • تحلیل ژئوپلیتیک ایران در ارتباط با سیاست خارجی ایالات متحده امریکا
 • جهانی‌شدن اقتصاد و کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران
 • ژئوپلتیک جهان اسلام (مطالعه موردی شیعیان عراق
 • ژئوپلتیک قومی و فرهنگی گیلان
 • بررسی نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان از بیله‌سوار تا تازه‌کند
 • بحران یازده سپتامبر و تاثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه
 • بررسی مسائل ژئوپلیتیکی افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ایران
 • ساماندهی فضایی برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار شبکه سکونتگاهی شهرستان سمنان
 • ژئوپلیتیک اسلام و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (مطالعه موردی اهل‌الحق در آذربایجان
 • رقابت ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر امنیت ایران
 • توسعه روابط آذربایجان با غرب و تاثیر آن بر روابط ایران
 • ژئوپلتیک فرهنگی استان مازندران
 • بررسی نقش هویت و قومیت در مرزهای شمالی خراسان (مطالعه موردی سرخس
 • تاثیر عوامل جغرافیایی و تحلیل ژئوپلتیکی مرز ایران و ترکیه در استراتژی ملی (آذربایجان غربی
 • بررسی جغرافیایی انتخابات پارلمانی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و هفتم (مطالعه موردی استان اردبیل
 • ژئوپلیتیک دریای خزر با تاکید بر روابط ایران و قزاقزستان
 • تحلیل سیاسی امنیتی بحران آب در منطقه جنوب غرب تهران منطقه مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر
 • نابرابریهای توسعه‌ی در کشور با تاکید بر استان ایلام
 • ارایه الگوی آمایش سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عوامل جغرافیایی
 • جغرافیای سیاسی کردستان عراق/ امیر فیض‌اله بیگی.- به راهنمایی عزت‌اله عزتی، به مشاوره حسین
 • بررسی حفره‌های دولت در پایتخت مطالعه موردی منطقه ……
 • تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • تاثیر فرایند جهانی‌شدن بر هویت مکانی در جغرافیای سیاسی
 • ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری استان ……
 • چالش‌های توسعه و نقش آن بر امنیت استان ……
 • اثرپذیری فرهنگ جهانی در کشورها در شرایط جهانی شدن مطالعه موردی (مالزی – ایران – بوسنی – ترکیه
 • بررسی عوامل بازدارنده منطقه‌گرایی در خلیج فارس
 • بررسی عوامل موثر جغرافیایی در تدوین استراتژی ملی ایران با تاکید بر استراتژی سیاسیژئوپلوتیک انرژی دریاچه خزر و تنش‌های آن برای ایران
 • بررسی نقش و پراکنش سازمانهای غیردولتی زنان در ایران
 • بررسی کمی و کیفی پایان‌نامه‌های جغرافیای سیاسی دانشگاه‌های ایران
 • بررسی پیمان منطقه‌ای شانگهای در نظام جدید جهانی و الزامات پیوستن ایران
 • بررسی تشابهات و تفاوتهای ناحیه‌ای در رفتار انتخاباتی استان ……
 • بررسی توزیع جغرافیایی قومیت‌های ایران و نقش آن در تحولات آینده (با تاکید بر نواحی مرزنشین

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته جغرافیا :

 • اثرات فرسایش حوضه آبخیز ……شهرستان …… بر روی ……
 • بررسی توانهای محیطی شهرستان ……و استفاده از آن در طرح آمایش سرزمین (از نظر جغرافیای کاربردی ……
 • ساختار فضایی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر از استان ……
 • تاثیر عدم کنترل فعالیتهای انسانی در وقوع سیلاب چهارم مرداد ‎۱۳۷۸ شهرستان ……
 • نقش جغرافیا در مکانیابی توسعه روستایی – مطالعه موردی شهرستان ……
 • شناخت ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچ‌گر خوزستان (……
 • نقش عوامل جغرافیایی در برنامه‌ریزی روستایی شهرستان ……دهستان سهند، ……
 • مدیریت در توسعه و عمران روستاهای کشور با تاکید بر حوزه روستایی شهر …… استان ……
 • جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان …… با تاثیرپذیری از استعدادهای بالقوه طبیعی و اعمال سیاستهای بانکی در مقطع پنج ساله
 • رده‌بندی آبادیهای کشور بر اساس برخورداری از خدمات و امکانات موجود به تفکیک استان و شهرستان در رابطه با توان‌های محیطی ……
 • بررسی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در توسعه روستایی (نمونه موردی دهستان شیان از توابع شهرستان ……
 • طرح ساماندهی روستاهای پراکنده (مطالعه موردی: دهستان …… از توابع شهرستان ……
 • برنامه‌ریزی روستایی و ارائه الگوی بهینه توزیع خدمات عمومی در مراکز روستایی شهرستان مرند مطالعه موردی ……
 • کوچ‌نشینی در دامنه‌های جنوبی البرز (محدوده استان ……
 • نقش بنیانهای جغرافیایی در برنامه‌ریزی توسعه روستاهای شهرستان کرمانشاه نمونه موردی ……
 • بررسی توانهای محیطی و زیربنایی و نقش آن در توسعه روستایی استان ……
 • بررسی روند تغییرات جمعیت مناطق روستایی شهرستان ……
 • بررسی نقش کشاورزی و آموزشهای ترویجی بر توسعه روستاهای شهرستان ……
 • امکان‌سنجی استقرار بهینه سکونتگاههای روستائی در رابطه با توانهای جغرافیایی، مطالعه موردی: (دهستان ……) شهرستان ……
 • بررسی جغرافیایی توانهای محیطی ……با نگرش موردی به بخش مرکزی/ ……
 • بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری روستاها و ارایه پیشنهاد طرح ساماندهی روستایی منطقه ……
 • بررسی توانهای محیطی و انسانی روستاهای شهرستان بابل، مطالعه موردی دهستان ……
 • اوضاع جغرافیایی دهستان …… جهت استفاده در برنامه‌ریزی روستایی/ ……
 • نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه روستایی مورد ……
 • بررسی روند مهاجرت روستایی در گیلان مطالعه موردی ……
 • توسعه روستایی در گیلان مطالعه موردی: ……
 • نقش کاربری بهینه زمین در توسعه روستایی “مورد روستاهای زیر حوزه کویر ……
 • بررسی توانهای محیطی شهرستان ……
 • بررسی عوامل طبیعی شهرستان فیروزآباد فارس و نقش آن در برنامه‌ریزی کشاورزی (مطالعه موردی ……
 • شناسایی قابلیتها و پتانسیلهای توسعه یکپارچه نواحی روستایی شهرستان آمل (مطالعه موردی ……
 • بررسی اثرات ارائه خدمات زیربنایی در تثبیت جمعیت روستایی شهرستان ……
 • بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی، مطالعه موردی ……
 • برنامه‌ریزی توسعه روستایی و ارائه الگوی بهینه توزیع خدمات عمومی در مراکز روستایی ……
 • نقش عوامل جغرافیایی در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی (مورد مطالعه شهرستان ……
 • بررسی توانمندیهای محیطی شهرستان ……در ارتباط با فعالیتهای کشاورزی/
 • بررسی توانهای محیطی شهرستان …… در امر فعالیتهای کشاورزی ” ……” مطالعه موردی بخش ……
 • بررسی روند مهاجرت جمعیت روستایی به شهر در شهرستان …… “مطالعه موردی دهستان ……
 • بررسی مساکن روستایی و روابط آنها با محیط جغرافیایی ( مطالعه موردی استان ……
 • راه آهن بعنوان محرکه‌ای در رشد و توسعه روستاهای کشور “مطالعه موردی شهرستان ……
 • نقش زنان در اقتصاد روستایی ایران (مطالعه موردی شهرستان ……
 • برنامه‌ریزی روستایی در رابطه با ویژگیهای جمعیتی شهرستان …… “مطالعه موردی ……
 • برنامه‌ریزی مکانی جهت توسعه و عمران فضاها و مراکز روستایی استان …… “مطالعه مورد بخش امیرآباد شهرستان ……
 • بررسی اثرات اجتماعی – اقتصادی طرحهای هادی در روستاهای استان ……
 • فعالیتهای تولیدی زنان روستایی (مطالعه موردی: استان ……
 • بررسی جغرافیایی قابلیتها و توانمندیهای مناطق روستای ……
 • توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر …… قلعه و تاثیر آن بر مهاجرت روستائیان تابعه ……
 • سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیا (موردی بخش ……
 • بررسی و تحلیل نظام سکونتگاههای روستایی شهرستان …… (موردبخش ……
 • نقش بنیانهای جغرافیایی در برنامه‌ریزی شهرستان …… (نمونه موردی: ……
 • تاثیرات اقتصادی – اجتماعی تبدیل شدن روستا به شهر: مطالعه موردی “شهرستان ……شهر ……
 • ارزیابی شاخصهای توسعه نواحی روستایی شهرستان ……
 • مدل‌های کاربردی در تحلیل مسایل روستایی و ناحیه‌ای “مورد دهستان ……
 • بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی (مورد ……
 • رابطه اشتغال زنان روستایی با فرآیند توسعه روستایی مورد: شهرستان ……
 • نابرابری توسعه در مناطق روستایی کشور بر اساس شاخصهای کلیدی توسعه
 • “نقش توانمندیهای محیطی در توسعه روستایی” مطالعه موردی، …… منطقه ……
 • بررسی شاخصهای مکانیابی صنایع تبدیلی کشاورزی جهت توسعه روستاهای استان …… مطالعه موردی: شهرستان ……
 • بررسی توانهای محیطی شهرستان ……
 • گروهبندی مناطق روستایی شهرستانهای کل کشور از نظر توسعه نیافتگی (با استفاده از روش گروهبندی Cluster
 • ساختار فضایی روستایی (مطالعه موردی ……خوانسار از استان ……
 • توسعه اقتصادی – اجتماعی شهرستان …… و تاثیر آن بر مناطق روستایی تابعه مورد (دهستان
 • بررسی خدمات بنیادی و نتایج آن بر بقاء روستاها “مطالعه موردی روستاهای شهرستان ……
 • بررسی نقش و عملکرد شوراهای اسلامی روستایی از دیدگاه جغرافیا مطالعه موردی ……
 • بررسی توانهای محیطی و تاثیر آن در توسعه روستایی ……
 • حاشیه‌نشینی در تهران، مطالعه موردی ……
 • تغییر ساختار کشاورزی و نقش آن بر مورفولوژی زراعی (نمونه موردی: ……
 • چشم‌انداز روستایی از منظر پویایی‌شناسی بنیانهای جغرافیایی (مطالعه موردی: دهستانهای ……
 • شناخت ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی …… (مطالعه موردی ……
 • سطح‌بندی توسعه‌یافتگی روستاهای استان مرکزی (با استفاده از شاخص توسعه‌نیافتگی موریس) مورد مطالعه ……
 • بررسی توان‌های محیطی نواحی روستایی به منظور توسعه پایدار مطالعه موردی
 • برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر مکان‌یابی مراکز توسعه روستایی (مطالعه موردی: ……
 • توسعه اجتماعی اقتصادی شهرستان ساوجبلاغ و تاثیر آن بر مناطق روستایی تابعه مطالعه موردی ……
 • سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (موردی: ……
 • بازارهای هفتگی در توسعه روستایی مطالعه موردی منطقه میانی ……
 • نقش محصولات کشاورزی با تاکید بر گندم در توسعه روستاهای شهرستان ……
 • بررسی مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های استان ……
 • توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی روستاهای ……با تاکید بر ترویج توریسم به عنوان درآمد مکمل
 • بررسی و تحلیل تاثیر رفتار ادراک محیطی روستاییان بر توسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان ……
 • بررسی صنایع روستایی و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان ……
 • الگوی مناسب برای ساماندهی فضایی نواحی روستائی (مطالعه موردی ……
 • بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اسکان در کانونهای توسعه اسکان عشایر مطالعه موردی ……
 • تحولات کالبدی فضای روستاهای واقع در محدوده ……
 • توانمندیهای توریسم روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ……
 • بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش ……
 • بررسی نقش مشارکت زنان روستایی در توسعه روستاها مطالعه موردی: شهرستان ……
 • بررسی جغرافیایی اثرات اقتصادی – اجتماعی “طرح خروج دام از جنگل” ……
 • تحولات چشم‌انداز معیشتی با تاکید بر رواج کشت تجاری از سال ‎۱۳۵۵ به بعد مطالعه موردی: بخش……
 • نقش و جایگاه زنان در اقتصاد کوچندگان ایل ……
 • بررسی توان‌های توسعه روستایی با تکیه بر گردشگری نمونه موردی ……
 • مکان‌یابی صنایع روستایی با بهره‌گیری از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی، نواحی روستایی شهرستان

 موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال  علوم تربیتی

 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس
 • بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی
 • عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر پیشرفت تحصیلی
 • عوامل آموزشی، کالبدی و مهارت های مقابله با استرس
 • بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی
 • بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی
 • مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 • مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه سبکهای یادگیری و مهارت های مقابله با استرس
 • رابطه سبکهای یادگیری و شناختی و خود شکوفایی
 • مدلسازی ساختاری سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی
 • مدلسازی ساختاری سبک های حل مسئله و پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت عمومی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادکامی
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و عرت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی خودشکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت عمومی
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه متغیرهای روانشناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با رضایت شغلی معلمان
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای زمینه ای
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای رفتاری
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای ساختاری
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با روش AHP  فازی
 • ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت تغییر در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …
 • بررسی رابطه آموزش ICT با عملکرد تحصیلی معلمان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء سطح کیفی زندگی معلمان
 • بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان و عملکرد آنها
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش میزان رضایت شغلی معلمان
 • سنجش میزان وجدان کاری معلمان
 • شناسایی عوامل موثر بر کارایی معلمان و سنجش میزان کارایی معلمان با استفاده از عوامل شناسایی شده
 • مقایسه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی میان دانش آموزان ِ با و بدون ناتوانی یادگیری
 • رابطه خودشکوفایی و انگیزش پیشرفت دانش اموزان
 • بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 • رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
 • بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
 • رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان
 • تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 • رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …
 • رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان
 • بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان
 • رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت
 • رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی
 • رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت
 • رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان
 • نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی
 • بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
  حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
  اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
  مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
  یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏
 • مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏
 • ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی
 • بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه
 • بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان
 • بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان
 • بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)
 •  بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران  متوسطه شهرستان ایلام
 • حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
 • اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
 • مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
 • یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM
 • بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
 • بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • بررسی رابطه خود – مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسی رابطه خود – مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و عزت نفس دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش دانش اموزان
 • رابطه خود ادراکی دانش اموزان و عزت نفس آنها
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 •  رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز۹۹ (TIMSS-R)
 • طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی
 • طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
 • بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان
 • نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان
 • بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
 • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • “نقشه های مفهومی” و مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی
 • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
 • ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی
 • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
 • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور
 • ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز
 • بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور
 • تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها
 • ررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
 • رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
 • رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
 • بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
 • بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی
 • رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی
 • بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت
 • بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حسابداری :

 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
 • طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی
 • بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
 • بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان
 • کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
 • : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
 • نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار x
 •  تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استانx
 • بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار x
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق
  بهادار x
 • تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استان  x
 • بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  x
 • ارزیابی اثر هزینههای نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت¬های تولیدی بورس اوراق بهادار x
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
 • طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی
 •  بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
 •  بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان
 •  کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 •  بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 •  بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • : بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر هموار سازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بودجه بندی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه x)
 • کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر هموار سازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
 • طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی
 • بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
 • بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان
 • کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • : کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
 • : بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
 • نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار x
 •  تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استانx
 • بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار x
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق
  بهادار x
 • تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استان  x
 • بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  x
 • ارزیابی اثر هزینههای نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت¬های تولیدی بورس اوراق بهادار x
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها
 • طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی
 •  بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)
 •  بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان
 •  کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 •  بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 •  بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • : بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر هموار سازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بودجه بندی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه x)
 • کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه: صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد
 • بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت
 • تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 • بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • بررسی تأثیر هموار سازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
 • بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر