• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

نگارش فرضیه در پروپوزال یعنی حدس وگمان هایی که در هنگام تحلیل آزمون ها در مراحل تهیه ی پایان نامه از آن استفاده می کنیم و روابط بین متغیر ها و پارامترها بر اساس آنها تعریف می شود و بر اساس نتایج حاصل شده با تایید و یا عدم تایید فرضیات مواجه هستیم.

 نگارش فرضیه در پروپوزال و نمونه ای از آن

با یک مثال قصد داریم به توجیه بهتر نگارش فرضیه در پروپوزال بپردازیم :

فرض بفرمایید دختران نگرش بهتری نسبت به پسران در درس علوم دارند و ظاهر امر نشان می دهد که بررسی تفاوت 2 گروه در این جا مطرح است. اما محقق در واقع مقصودش این بوده که بین پارامترهای جنسیت و نگرش نسبت به علوم یک ارتباط پیدا کند. در اینجا با استفاده ازطراحی یک آزمون به تحلیل و بررسی پارامترها می پردازیم.

شرایط نگارش فرضیه در پروپوزال

 یکی از شرایط لازم, قابل آزمایش بودن در طرح پایان نامه است.

فرضیه ی پروپوزال بایستی بتواند پیوستگی میان پارامترها را مشخص سازد.

وقتی فرضیه ی پروپوزال  نقش اساسی را ایفا میکند که بر پایه ی یک نظریه باشد اینگونه است که برای آن دلایل مستند و منطقی وجود خواهد داشت فرضیه هایی که بر پایه ی این اصول هستند دارای ارزش آزمونی می باشند و محقق اطلاعات فراوانی در این زمینه در مراحل تهیه ی پایان نامه خواهد داشت واین اطلاعات موجود نباید با اطلاعات قبلی عدم هماهنگی داشته باشد .

نگارش فرضیه در پروپوزال بایستی دقیق و سلیس و واضح باشد و وقتی فرضیه ی پرپوزال در توصیف یک پروژه دقیق تر و کوتاه تر باشد به سادگی قابل درک خواهد بود و به لحاظ مراحل آزمونی و اجرایی پروپوزال روند ساده تری خواهد داشت.

نگارش فرضیه در پروپوزال از قضاوت و ارزش اخلاقی به دور است و نباید در هنگام استدلال فرضیه به آنها استناد داشت.

فرضیه باید بتواند تا آنچه که در مراحل انجام پروژه یا عملیات در طول این روند پیش بینی می شود را بتواند تعریف کند و هرچه فرضیات ارائه شده تخصصی تر باشد از میزان شواهد تصادفی هم کاسته می شود.