• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

نمونه پروپوزال دانشگاه آزد تبریز به صورت زیر هست، در صورت نیاز میتوانید درخواست تالیف پروپوزال خود را در پایان یار ثبت کنید.

تذکرات مهم

1) این پروپوزال تنها در صورتی در گروه و شورای پژوهشی قابل طرح است که قبل از طرح، در سایت ثبت پروپوزال واحد که آدرس آن در سایت واحد موجود می باشد به تایید استاد/اساتید راهنما و مشاور رسیده و به ترتیب به گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده ارسال شده باشد.

2) تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی با تاریخ تصویب در شورای پژوهش دانشکده نباید بیش از یکماه باشد.

3) تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال پروپوزال به معاونت پژوهش و فناوری واحد نباید بیش از یکماه نباشد.

4) دانشجو ملزم است از طریق سیستم ثبت پروپوزال تمامی مراحل را تا زمان تایید معاون پژوهش و فناوری پیگیری نماید. در صورت عدم پیگیری مسئولیت رد پروپوزال در هر یک از مراحل ارزیابی به عهده دانشجوست و تاخیر در زمان تصویب و دفاع متوجه واحد نخواهد بود.

5) لازم است دانشجو پس از تصویب نهایی، ابلاغیه تصویب پروپوزال را از پژوهش دانشکده تحویل گیرد.

 • با توجه به اینکه پرداخت کمک هزینه های رساله/ پایان نامه ها مربوط به فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی منوط به تکمیل جدول بند 6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد و تجهیرات و مواد مورد نیاز – می باشد، لازم است این بخش تکمیل گردد.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات (تهران)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد

عنوان تحقيق به فارسي:

نام دانشجو: دانشکده:

نام خانوادگی دانشجو: گروه تخصصی:

رشته تحصيلي: گرايش:

نيمسال ورود به مقطع جاري: نيمسال شروع به تحصيل :

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:

1- 1-

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده :

تائيد مدير پژوهشي دانشكده: تائيد رئيس دانشكده:

تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:

تأييد كارشناس پژوهشي تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:

       
       
 

تأييد مديركل پژوهشي تأييد معاون پژوهشي واحد

       
     
   
 

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: .......................................نام‏خانوادگي: ............................................شماره دانشجويي:...........................................

مقطع:....................................رشته تحصيلي: ..........................................گروه تخصصي:..............................................

گرایش:.................................نام‌دانشكده:...............................................سال ورود به مقطع جاري: .............................. نيمسال ورودي:............................

آدرس پستي در تهران...................................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سكونت: ............................. تلفن همراه:....................................... پست الكترونيك:.........................

آدرس پستي در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سكونت: ..............................تلفن محل كار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

 • دانشجويان دوره كارشناسي می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
 • در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
 • اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند.

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

تذکرات مهم

1) این پروپوزال تنها در صورتی در گروه و شورای پژوهشی قابل طرح است که قبل از طرح، در سایت ثبت پروپوزال واحد که آدرس آن در سایت واحد موجود می باشد به تایید استاد/اساتید راهنما و مشاور رسیده و به ترتیب به گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده ارسال شده باشد.

2) تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی با تاریخ تصویب در شورای پژوهش دانشکده نباید بیش از یکماه باشد.

3) تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال پروپوزال به معاونت پژوهش و فناوری واحد نباید بیش از یکماه نباشد.

4) دانشجو ملزم است از طریق سیستم ثبت پروپوزال تمامی مراحل را تا زمان تایید معاون پژوهش و فناوری پیگیری نماید. در صورت عدم پیگیری مسئولیت رد پروپوزال در هر یک از مراحل ارزیابی به عهده دانشجوست و تاخیر در زمان تصویب و دفاع متوجه واحد نخواهد بود.

5) لازم است دانشجو پس از تصویب نهایی، ابلاغیه تصویب پروپوزال را از پژوهش دانشکده تحویل گیرد.

 • با توجه به اینکه پرداخت کمک هزینه های رساله/ پایان نامه ها مربوط به فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی منوط به تکمیل جدول بند 6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد و تجهیرات و مواد مورد نیاز – می باشد، لازم است این بخش تکمیل گردد.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات (تهران)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد

عنوان تحقيق به فارسي:

نام دانشجو: دانشکده:

نام خانوادگی دانشجو: گروه تخصصی:

رشته تحصيلي: گرايش:

نيمسال ورود به مقطع جاري: نيمسال شروع به تحصيل :

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:

1- 1-

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي: تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده :

تائيد مدير پژوهشي دانشكده: تائيد رئيس دانشكده:

تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:

تأييد كارشناس پژوهشي تاريخ بررسي وتاييد امور پژوهشي واحد:

       
       
 

تأييد مديركل پژوهشي تأييد معاون پژوهشي واحد

       
     
   
 

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: .......................................نام‏خانوادگي: ............................................شماره دانشجويي:...........................................

مقطع:....................................رشته تحصيلي: ..........................................گروه تخصصي:..............................................

گرایش:.................................نام‌دانشكده:...............................................سال ورود به مقطع جاري: .............................. نيمسال ورودي:............................

آدرس پستي در تهران...................................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سكونت: ............................. تلفن همراه:....................................... پست الكترونيك:.........................

آدرس پستي در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سكونت: ..............................تلفن محل كار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

 • دانشجويان دوره كارشناسي می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
 • در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
 • اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند.

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

دانشگاهي حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

 • اطلاعات مربوط به اساتید مشاور :

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

دانشگاهي حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

دانشگاهي حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

- عنوان به زبان فارسی:

......................................................................................................................................................

- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ب – تعداد واحد پايان‏نامه:

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

ط- سؤالات تحقیق:

ی- فرضيه‏هاي تحقیق

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

5-روش تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

 • آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.

نوع آزمايشگاه

تجهيزات مورد نياز

مواد و وسايل

مقدار مورد نياز

 
 
 
         
 • آیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از واحد علوم و تحقیقات می باشید؟

بلي خير

در صورت نیاز نام مراکز و نحوه حمایت(مالی، امکانات و تجهیزات و .. )مشخص گردد.

امضاء استاد راهنما: امضاء مديرگروه تخصصي:

 • زمان بندي انجام تحقيق:

الف- تاريخ شروع:................................. ب- مدت زمان انجام تحقيق:..........................ج- تاريخ اتمام:.......................

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف

شرح فعاليت

زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد

تذكر: اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود.

8- صورتجلسه گروه تخصصی

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاء تاريخ

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما امضاء تاريخ

1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور امضاء تاريخ

1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................

نام و نام‏خانوادگي داوران امضاء تاريخ

1- (داور خارجی عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

2- (داور داخلی)

شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه

تشكيل و موضوع پایان‌نامه ـــــــــــــــ................................ با عنوان............................................................................................

خانم آقای

.....................................................................................................................................................................................................

بررسي و به تصويب رسيد.

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا امضاء تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه: امضاء تاريخ

تذكر: لازم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.

تذكر: لازم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.

9- صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده:

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه ـــــــــــــ ..................................... دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه ..................

خانم آقای

گرایش .............................که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ............................ شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

رديف

نام و نام‏خانوادگي

نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء

توضيحات

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء تاريخ

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء تاريخ

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد

نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات

عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

نام و نام‏خانوادگي دانشجو: نيمسال تحصيلي:

شماره‏دانشجويي: تعداد واحد پايان‌نامه:

رشته تحصيلي: گرايش: كد رشته:

فني و مهندسي علوم انساني علوم پايه

كشاورزي هنر

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 1: رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:

فرم شماره 1

دستاوردهاي حاصل از نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) با رعايت موارد ذيل قابل انتشار است.

الف) نويسنده اول مقاله باید به‌نام دانشجو و به‌عنوان تنها آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات باشد.

ب) عهده‌دار مكاتبات (Corresponding Author) باید استاد راهنما با آدرس مؤسسه محل خدمت خود یا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات باشد.

ج) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله (دانشجو –استاد راهنما-استاد مشاور) در مستخرجات ذكر شود.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

به فارسي:

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات ، گروه ...........، تهران، ايران.

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي مقطع .................................. رشته ........................................................... گرايش............................................................... با عنوان «...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................» موارد فوق را مي پذيريم

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء تاريخ و امضا

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور: نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء

درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

تذكر: لازم است اساتيد راهنما و مشاور انتخابي پس از مطالعه فرم مذكور، نسبت به تكميل مشخصات و توشيح آن شخصاً اقدام نمايند تا از هرگونه تخلفات احتمالي جلوگيري گردد.

فرم شماره 2

دستورالعمل نحوه تدوين و استفاده از نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه ...........، تهران، ايران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي , Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

اينجانب ............................................. دانشجوي ورودي ............................ مقطع .............................. رشته ................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان: «.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................»

در شوراي گروه تخصصي مطرح و به تصويب رسيده است موارد فوق را مطالعه كرده و پذيرفتم

نام و نام‌خانوادگي دانشجو

تاريخ و امضاء

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

امضاء مدير پژوهش دانشكده

فرم شماره 3

فرم تأیید استعلام کتابخانه مرکزی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک)

اینجانبان اساتید راهنما پایان‌نامه / رساله آقای / خانم ................................................................ دانشجوی مقطع دکتری تخصصی / کارشناسی‌ارشد / دکتری حرفه‌ای رشته ......................................................................... با عنوان .............................................................................................................. استعلام‌های اخذ شده کتابخانه مرکزی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک) مبنی بر عناوین مشابه عنوان فوق را مطالعه نموده و با عنایت به کلمات کلیدی عنوان پروپوزال در سایت‌های www.irandoc.ac.ir و سیکاsika.iau.ir تکراری نبودن عنوان پروپوزال مذکور مور تأیید می‌باشد

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول:

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم:

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: ......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

 • اطلاعات مربوط به اساتید مشاور :

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

دانشگاهي حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگي:........................................................آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :.....................................

دانشگاهي حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................

تخصص اصلي:........................... رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل يا محل كار:...................................... نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

- عنوان به زبان فارسی:

......................................................................................................................................................

- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ب – تعداد واحد پايان‏نامه:

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

ط- سؤالات تحقیق:

ی- فرضيه‏هاي تحقیق:

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

5-روش تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

 • آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.

نوع آزمايشگاه

تجهيزات مورد نياز

مواد و وسايل

مقدار مورد نياز

 
 
 
         
 • آیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از واحد علوم و تحقیقات می باشید؟

بلي خير

در صورت نیاز نام مراکز و نحوه حمایت(مالی، امکانات و تجهیزات و .. )مشخص گردد.

امضاء استاد راهنما: امضاء مديرگروه تخصصي:

 • زمان بندي انجام تحقيق:

الف- تاريخ شروع:................................. ب- مدت زمان انجام تحقيق:..........................ج- تاريخ اتمام:.......................

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف

شرح فعاليت

زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

تذكر: اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود.

8- صورتجلسه گروه تخصصی

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاء تاريخ

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما امضاء تاريخ

1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور امضاء تاريخ

1- (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

نام و نام‏خانوادگي داوران امضاء تاريخ

1- (داور خارجی عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

2- (داور داخلی)

شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه

تشكيل و موضوع پایان‌نامه ـــــــــــــــ................................ با عنوان............................................................................................

خانم آقای

.....................................................................................................................................................................................................

بررسي و به تصويب رسيد.

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا امضاء تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه: امضاء تاريخ

تذكر: لازم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.

تذكر: لازم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.

9- صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده:

خانم

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه ـــــــــــــ ..................................... دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه ..................

آقای

گرایش .............................که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ............................ شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

رديف

نام و نام‏خانوادگي

نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء

توضيحات

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء تاريخ

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء تاريخ

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد

نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات

عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

نام و نام‏خانوادگي دانشجو: نيمسال تحصيلي:

شماره‏دانشجويي: تعداد واحد پايان‌نامه:

رشته تحصيلي: گرايش: كد رشته:

فني و مهندسي علوم انساني علوم پايه

كشاورزي هنر

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 1: رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:

فرم شماره 1

دستاوردهاي حاصل از نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) با رعايت موارد ذيل قابل انتشار است.

الف) نويسنده اول مقاله باید به‌نام دانشجو و به‌عنوان تنها آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات باشد.

ب) عهده‌دار مكاتبات (Corresponding Author) باید استاد راهنما با آدرس مؤسسه محل خدمت خود یا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات باشد.

ج) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله (دانشجو –استاد راهنما-استاد مشاور) در مستخرجات ذكر شود.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

به فارسي:

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات ، گروه ...........، تهران، ايران.

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي .......................................، دانشجوي مقطع .................................. رشته ........................................................... گرايش............................................................... با عنوان «...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................» موارد فوق را مي پذيريم

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور: نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء

درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

تذكر: لازم است اساتيد راهنما و مشاور انتخابي پس از مطالعه فرم مذكور، نسبت به تكميل مشخصات و توشيح آن شخصاً اقدام نمايند تا از هرگونه تخلفات احتمالي جلوگيري گردد.

فرم شماره 2

دستورالعمل نحوه تدوين و استفاده از نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه ...........، تهران، ايران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصي , Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

اينجانب ............................................. دانشجوي ورودي ............................ مقطع .............................. رشته ................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان: «.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................»

در شوراي گروه تخصصي مطرح و به تصويب رسيده است موارد فوق را مطالعه كرده و پذيرفتم

نام و نام‌خانوادگي دانشجو

تاريخ و امضاء

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم ................................به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

امضاء مدير پژوهش دانشكده

فرم شماره 3

فرم تأیید استعلام کتابخانه مرکزی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک)

اینجانبان اساتید راهنما پایان‌نامه / رساله آقای / خانم ................................................................ دانشجوی مقطع دکتری تخصصی / کارشناسی‌ارشد / دکتری حرفه‌ای رشته ......................................................................... با عنوان .............................................................................................................. استعلام‌های اخذ شده کتابخانه مرکزی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک) مبنی بر عناوین مشابه عنوان فوق را مطالعه نموده و با عنایت به کلمات کلیدی عنوان پروپوزال در سایت‌های www.irandoc.ac.ir و سیکاsika.iau.ir تکراری نبودن عنوان پروپوزال مذکور مور تأیید می‌باشد.

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول:

نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم: