• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

 • شيوه نگارش و مأخذآوري : اين بخش بايد با تبعيت از منابع معتبر انتشار يافته در اين زمينه (ترجيحاً انتشارات مركز نشر دانشگاهي، سَمت، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دانشگاه تهران و ... صورت پذيرد)

ضرورت دارد تمامي منابعي كه مورد استفاده قرار گرفته­اند به صورت مستند و امانت­دارانه در متن ارايه شوند. شيوه استناد به منابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شيوه­نامه انتخابي به يكي از روش­هاي پذيرفته شده در مجامع علمي صورت پذيرد. [1]

 • قطع كاغذ : كليه بخش­هاي پايان­نامه بايد روي كاغذ سفيد مرغوب با ابعاد 7/29 × 21 (4A) تايپ گردد.
 • قلم تايپ: عنوان­هاي اصلي ، فرعي، متن و زيرنويس­ها با قلم متفاوت تايپ مي­شود. قلم متن مي­تواند ״14 Lotus״ باشد. تايپ بايد در يك روي كاغذ صورت گيرد.
 • فاصله­گذاري و حاشيه­بندي : فاصله سطرها در تمامي صفحات متن برابر با يك سانتي­متر ، حاشيه سمت راست و بالا برابر با 5/3 سانتي­متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 5/2 سانتي­متر است. اشكال و تصاوير نيز به گونه­اي تنظيم شود كه اين فاصله حفظ گردد. در صورتي كه در برخي موارد اندازة شكل­ها يا جدول­ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه باشد، با كوچك كردن آنها و يا در موارد خاص ، با استفاده از كاغذ 3A (به صورت تا خورده) حاشيه رعايت مي­گردد.
 • شماره گذاري : از اولين صفحه پايان­نامه (به جز صفحة عنوان) تا مقدمه با استفاده از حروف ابجد و يا اعداد ترتيبي (يكم، دوم و ... ) و از مقدمه تا آخرين صفحه با اعداد شماره­گذاري شود. شماره صفحه در پايين و وسط صفحه قرار مي­گيرد و فاصلة آن از لبة پايين صفحه در حدود 5/1 سانتي­متر مي­باشد.
 • پرینت رساله: در صورت تمایل گروه و دانشجو پرینت رساله به صورت دورو بلامانع است (بجز نسخه ارسالی به مرکز مدارک علمی ایران)
 • جدول­ها و شكل­ها: تمامي شكل­ها (تصويرها، نمودارها، منحني­ها) و جدول­ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند، به گونه­اي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد. تصاوير، نمودارها و منحني­ها با لفظ شكل ناميده مي­شوند. تمامي شكل­ها و جدول­ها به طور مستقل از ابتدا تا انتها شماره­گذاري شوند. عنوان جدول­ها در بالاي آنها و عنوان شكل­ها در زير آن­ها ذكر مي­گردد. مرجع مورد استفاده نيز در كنار عنوان معرفي مي­شود.
 • پانويس و پي­نويس : در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ، آن توضيح را مي­توان به صورت پانويس در همان صفحه ارايه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره­اي كه به صورت كوچك در بالا و سمت چپ آن چاپ مي­شود، مشخص شده و در پانويس توضيح مربوط به آن ارايه مي­شود. مطالب پانويس نبايد از سه سطر بيشتر شود و چنانچه بيش از سه خط باشد بايد به بخش پي­نويس در پايان فصل انتقال يابد. نام­هاي غيرفارسي نيز در متن به زبان فارسي نگاشته شده و معادل لاتين آن در پانويس ارايه مي­گردد[2] . بهتر است قلم مورد استفاده در پانويس با قلم متن اصلي متفاوت باشد.
 • ذكر اعداد در متن : در مورد اعداد صحيحي كه در داخل متن نوشته مي­شود (غير از جدول­ها و شكل­ها) هر گاه كمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته مي­شود مثل پنج، هفت و ..... و هر گاه عدد مربوطه بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته مي­شود مثل 18 و 59 .

براي مشخص كردن اعداد اعشاري از علامت (/) استفاده مي­شود مثل 7/19 و چنانچه بيان عدد به صورت درصد مورد نياز باشد از علامت (%) استفاده مي­شود مثل 82%

 • سيستم واحدها : سيستم واحدهاي مورد استفاده در پايان­نامه ، سيستم بين­المللي متريك ST مي­باشد. در صورتي كه استفاده از واحدهاي ديگر لازم باشد، معادل متريك آن در پرانتز درج گردد.
 • تعداد نسخه­ها قبل از برگزاري جلسه قضاوت : تعداد چهار نسخه به صورت صحافي نشده براي برگزاري جلسه قضاوت به دفتر گروه تحويل مي­شود .
 • موضوع تنظیم شده پایان­نامه و مقاله مربوطه : مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 9/8/90 و اصلاحیه مورخ 28/1/91 مقرر گردید 2 نمره بابت ارایه مقاله مستخرج از پایان نامه به نمره پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد اختصاص یابد به این ترتیب نمره پایان­نامه­های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد از 18 خواهد بود و دانشجویانی که حداکثر در فرصت سه ماه تحویل پایان­نامه اصلاح شده اصل مقاله چاپ شده در نشریات و یا مجوز پذیرش چاپ را ارایه نمایند مطابق جدول ذیل تا 2 نمره به نمره پایان­نامه آنها در جلسه قضاوت افزایش می­یابد.

نشریات علمی – پژوهشی:  حداکثر   2 نمره
نشریات علمی - مروری و علمی – ترویجی مصوب:  حداکثر  1 نمره
سایر نشریات دارای هیأت تحریریه معتبر که درجه علمی – پژوهشی ، علمی -مروری و یا علمی - ترویجی مصوب را ندارند: حداکثر 75% نمره
چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش­های تخصصی داخلی و خارجی دارای هیأت داوران معتبر: حداکثر           5/0 نمره
به سایر موارد امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

* مقالات باید با نام استاد راهنما، دانشجو و دانشگاه هنر ارایه شود.

*اجرای این مصوبه برای دانشجویان ورودی 89 و به بعد الزامی است و مصوبه قبلی شورای تحصیلات تکمیلی در این خصوص لغو می­گردد.

*به مقالاتی که قبل از تصویب موضوع پایان­نامه چاپ شده باشد و یا مستخرج از پایان­نامه نباشد امتیازی تعلق نمی­گیرد.

*تشخیص و تطبیق نمره مقاله با این مصوبه به عهده هیأت داوران با نظارت مدیر گروه می­باشد.

* ضرورت دارد مستندات تأیید مقاله و اصل آن به همراه صورتجلسه قضاوت برای طی مراحل فارغ­التحصیلی دانشجو ضمیمه گردد.

 • پس از برگزاري جلسه قضاوت ، دانشجو حداكثر 3 ماه فرصت دارد كه اشكالات جزيي مطرح شده از طرف هيأت داوران را زيرنظر استاد راهنما برطرف و پايان­نامه خود را صحافي شده به گروه تحويل نمايد در غير اينصورت دانشجو با مشكل جريمه مواجه خواهد شد. در صورتي كه پايان­نامه با اشكالات عمده همراه باشد لازم است دانشجو زير نظر استاد راهنما اقدام به تصحيح نمايد. (طبيعي است چنانچه دانشجو فرصت قانوني براي ادامة تحصيل نداشته باشد بايد ابتدا مشكل سنوات تحصيلي خود را پيگيري و حل نمايد.)
 • تعداد نسخه­ها پس از برگزاري جلسه قضاوت: پس از برگزاري جلسه قضاوت و انجام اصلاحات لازم مطابق نظر اعضاء جلسه و استاد راهنما، نسبت به صحافي اقدام مي­شود. پس از صحافي يك جلد پايان­نامه توسط دانشجو مستقيماً به استاد راهنما و يك جلد به كتابخانه دانشكده مربوطه تحويل مي­شود. دو جلد پايان­نامه نيز در آخرين مرحله به همراه اوراق تسويه حساب به دفتر گروه تحويل مي­گردد. سه عدد CD كامل پايان­نامه به كتابخانه مركزي تحويل مي­شود

تذكر: دانشجويان پرديس ولي­عصر نيازي به تحويل يك جلد پايان­نامه به كتابخانه دانشكده ندارند.

 • نوع جلد : جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 سانتي­متر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) و با رنگ سورمه­اي و مطالب روي جلد به صورت نقره­كوب و عيناً بر اساس اطلاعات صفحه عنوان مي­باشد. آرم دانشگاه، عنوان پايان­نامه ، نام نويسنده و تاريخ به ماه و سال نيز در قسمت عطف پايان­نامه نقره كوب مي­شود. قطع جلد نيم سانتي­متر بزرگتر از قطع كاغذ است.
 • جهت اطلاع از نحوه درج نمايه پايان­نامه / رساله در روي پايگاه پژوهشگاه اطلاعات مدارك علمي ايران علاوه بر مراجعه به سايت http://thesis.irandoc.ac.ir مي­توانيد به نماينده مستقر در كتابخانه مركزي راهنماي آن را نيز دريافت نموده و سپس نسبت به درج نمايه و دريافت كد رهگيري اقدام نماييد.

[1] . در ارتباط با شيوه­هاي سندآوري و آئين­نگارش، توصيه مي­شود كه از منابع ذيل (كه در كتابخانه­هاي دانشگاه  نيز موجود مي­باشند) استفاده شود:

_ عباس حري و اعظم شاهبداغي ، شيوه­هاي استناد در نگارش­هاي علمي، چاپ اول (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385) .

_ احمد سميعي (گيلاني)، آيين­نگارش، چاپ چهارم (تهران : مركز نشر دانشگاهي، 1370) .

_ مركز نشر دانشگاهي ، شيوه نامة مركز نشر دانشگاهي، چاپ ششم (تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1372) .

-كارول اسليد ، سبك و شيوه ، مقاله هاي تحقيقي ،گزارش ها و پايان نامه ها  ، ترجمه مهراندخت نظام شهيدي ،چاپ اول ، تهران ، انتشارات آگه ، 1380

-غلامحسين غلامحسين زاده ،نگارش و ويرايش ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها "سمت " ، 1372

- غلامرضا خاكي ،شيوه نامه تدوين طرح و نقد تحقيق ،تهران ، بازتاب ، 1384

 

[2] . در اين ارتباط استفاده از كتاب زير توصيه مي­شود : 

 فريبرز مجيدي، فرهنگ تلفظ نام­هاي خاص ، چاپ اول ، تهران : انتشارات فرهنگ معاصر ، 1381