• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

الف) جلد پایان‌نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پایه  از نوع کالینگور با رنگ سورمه ای ساده و علوم انسانی  با رنگ قرمز و فنی و مهندسی با رنگ مشکی  می باشد.

ب ) تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط قرار گیرد.

ج ) آرم دانشگاه به طول 3 سانتیمتر و به عرض 5/2 سانتیمتر در وسط بالای جلد قرار گیرد.

   « دقت شود بین دو پای آرم دانشگاه حتماً کلمه ی « دانشگاه آزاداسلامی » قرار گیرد و بدون آن ،آرم ناقص می باشد. »

د ) با توجه به مقطع تحصیلی ( کارشناسی ارشد)، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و همچنین سایر مشخصات             

   [عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام استاد یا استادان راهنما و مشاور، نام پژوهشگر (دانشجو) ، فصل و سال ] صفحه ی روی جلد  پایان‌نامه یا رساله خود را تنظیم و بر روی جلد آن زرکوب شود .

ه ) فونت نوشته روی جلد«صفحه عنوان فارسی» همه یکدست با فونت 14 B-nazanin برجسته می باشد.

و ) فونت نوشته پشت جلد «صفحه عنوان انگلیسی» همه یکدست با فونت 14Times New Roman  برجسته می باشد.  ( رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه عنوان« M.Sc. » و رشته های علوم انسانی عنوان « M.A. »  )

ز ) برای صفحه ی پشت جلد ، عبارت : Thesis Advisor و supervisor(ترجیحا در مقطع دکترا) برای عنوان( استاد راهنما ) و عبارت consulting  Advisor برای عنوان ( استاد یا استادان مشاور ) پیشنهاد می گردد .

ح ) در عطف پایان‌نامه نوشتن عنوان پایان‌نامه، نام و نام خانوادگی دانشجو، فصل و سال دفاع الزامی است.

ط ) در عطف پایان‌نامه فونت نوشته همه یکدست با فونت 16B-nazanin و اگر عنوان لاتین باشد14Times New Roman نازک  می باشد .

 توجه: به منظور راهنمایی بیشتر، نمونه‌ای از صفحات پایان‌نامه یا رساله در انتهای این آئین‌نامه قرار گرفته است .