بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
  • 09371198576
  • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

فونت حروف این آئین‌نامه با برنامه Word تایپ شده و قطع رساله A4 (21 × 5/29) در نظر گرفته شده است.

الف-  صفحات فرعی

  1. شماره صفحات فرعی بصورت حروف ابجد ( أ-  ب- ج- ......) است که باید 5/1 سانتیمتر بالاتر از پائین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد که این شماره‌گذاری از «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود.
  2. اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه ) به ترتیب  صفحه شبیه به طرح جلد  به زبان فارسی با تاییدیه هیأت داوران با فونت 16 B-nazanin برجسته می باشد ، تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه با فونت 14 B- nazanin  ، منشور اخلاق پژوهش بافونت IranNastaliq-15 ، می باشد که شماره نیز ناپدید باشد.
  3. صفحه­ی بعد از منشور اخلاق پژوهش « بسم الله .....» ،با فونت نستعلیق بدون شماره صفحه می باشد. 
  4. صفحات بعدی به« تقدیم به » و «سپاس گزاری» اختصاص دارد که تیتر«تقدیم به» و « سپاس گزاری » با فونت 14 B- nazanin برجسته یا 14 B- nazanin برجسته نوشته شده و فاصله آن از بالا 8 سانت و از سمت راست 3 سانت باشد.  فاصله تیتر تا متن 15/1 سانت و فاصله متن نیز از سمت راست 3 سانت و از سمت چپ صفحه 3/2 می باشد. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.
  5. صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد. در اولین صفحه، فاصله تیتر « فهرست مطالب» نسبت به بالای صفحه 8 سانت است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد و با فونت 14 B- nazanin   برجسته نوشته می‌شود. یک سانتیمتر پائین تر از تیتر فهرست مطالب، با فونت 14 B- nazanin  برجسته کلمات «عنوان» و «صفحه» نوشته شود. فاصله « عنوان » تا سمت راست صفحه 3 سانتیمتر و فاصله «صفحه»  تا سمت چپ صفحه 3/2 سانتیمتر باشد. 15/1 سانتیمتر پائین‌تر از عنوان و صفحه با فونت 14 B- nazanin  به ترتیب عناوین و شماره صفحه‌ها نوشته شود. کل عناوین با 14  B- nazanin نازک وفاصله 15/1 سانتیمتر از هم و فقط فصل بندی ها بصورت بولد نوشته می شوند.اگر فهرست مطالب از یک صفحه تجاوز کرد، صفحه بعدی آن فاصله تا بالای صفحه 2/3 سانتیمتر در نظر گرفته شود. صفحات «فهرست» با حروف الفبای أبجد، شماره‌گذاری شده و در وسط و پائین صفحه انجام گیرد.
  6. در صورت نیاز فهرست جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها و نقشه‌ها بعد از فهرست مطالب با همان شرایط تایپ می‌گردد
  7. فونت نوشته در صفحه (طرح جلد انگلیسی) Times New Roman14 برجسته می باشد. ( رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه عنوان Sc. و رشته های علوم انسانی عنوان M.A.) . این صفحه بصورت نگارش مجلات انگلیسی صحافی گردد.)
  8. «چکیده انگلیسی» Abstract : فونت تیتر این صفحه  Times New Roman نازک 14 میباشد.   تیتر"Abstract "را در سمت چپ صفحه و فاصله آن تا بالای صفحه 8 سانت و تا سمت چپ 5/3 سانت نوشته و 15/1 سانت پائین تر نوشتن متن شروع می‌شود، که فاصله متن Abstract تا سمت چپ صفحه 3 سانت و تا سمت راست 3/2 سانت وفونت آن Times New Roman نازک 14 و حداکثر دریک صفحه نوشته می‌شود