• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

نگارش هدف در پروپوزال یا پایان نامه بدین معناست که زمانیکه در یک طرح قصد انجام و اجرایی دارید اولین کاری که شما در آن طرح انجام می دهید تعیین یک هدف می باشد.این هدف به نحوی بایستی حالت انگیزشی و ترغیب کننده برای فرد خواننده داشته باشد. تصورتان هم بر این باشد که خواننده می تواند هر کسی باشد مهم این است که طرح تعریف شده ی شما یک طرح هدفدار و انگیزشی باشد که بتواند این انگیزه را در فرد ایجاد نماید که آن طرح را حتما به انجام برساند. اصول نگارش هدف در پروپوزال به این شکل می باشد که در ابتدا نیازی مشخص می شود سپس هم راه حلی برای رفع آن در ادامه پیشنهاد می شود و برآورد اینکه این طرح تا چه حد می تواند خوب عمل کند و اجرایی باشد در سایه ی پاسخ دهی به این سوالات خواهد بود. یعنی بسته به میزان پاسخگویی شما به این سوالات است که عیار آن پروپوزال مشخص خواهد بود .

 سوالات نگارش هدف در پروپوزال

طرحی پیشنهادی شما برای انجام پروژه چیست؟

چطور برنامه ریزی را برای انجام آن مشخص نموده اید؟

چقدر بازه ی زمانی برای انجام و اجرای پروژه در نظر گرفته اید ؟

چقدر هزینه صرف این پروژه خواهد شد ؟

معنای نگارش هدف در پروپوزال چیست؟ و چگونه می شود به آن دست یافت ؟

 نگارش هدف در پروپوزال یک تقسیم بندی مشخص دارد!

هدف اصلی پروپوزال: آنچه که در نهایت قصد دارید تا به آن برسید در این قسمت بیشتر درک و فهم باور یک پروژه است که مطرح است و به نوعی دست یافتن به هدف کمی غیر قابل پیش بینی است.

هدف اختصاصی پروپوزال: این قسمت در راستای هدف اصلی می باشد و در واقع هدف در این قسمت شکسته می شود به اهداف کوچکتر و در این قسمت مراحلی مثل چطور و چگونگی بیشتر مطرح می باشد. این اهداف تعیین می کنند که شما چگونه به این هدف دست خواهید یافت در این قسمت بیشتر به مقایسه و ارزیابی و تعیین و تشریح و توضیح پرداخته می شود.

فواید اهداف تحقیق و نگارش هدف در پروپوزال :

  • بخش مهم پروژه یا اجرای یک پروپوزال به حساب می آید که بدون تعیین این اهداف دستیابی به هدف عملا غیر ممکن است.
  • هدف یک محدوده ی دقیق جهت مطالعه و بررسی تعیین می کند.
  • پارامتر ها و متغیر ها به صورت شفاف و واضح در مراحل انجام پروژه مشخص هستند.
  • مسیر مراحل پایان نامه و انجام پایان نامه مشخص می شوند.
  • به صورت مستقیم تر به آنچه که مد نظر دارید دسترسی خواهید داشت.
  • از اطلاعات پراکنده و بیهوده به میزان بسیاری کاسته خواهد شد .