• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

استفاده بیش از حد از حروف بزرگ خطایی است که بیش از هر خطای دیگری در نگارش پایان نامه رایج است، یعنی استفاده کردن از این حروف در جایی که نیازی به آن ها نیست. استفاده از حروف بزرگ قطعاً مشکلی اساسی پیش روی نویسندگان و ویراستاران است و حجم مطالبی که بسیاری از راهنماهای سبک نوشتن به این موضوع اختصاص می‌دهند نشان دهنده شیوع مشکل مزبور است.

 هر چند ارائه پیشنهاد و دستور‌العمل قطعی برای همه موارد غیر ممکن است، برخی از اصول کلی در این قوانین AMA آورده می‌شود. اصل فراگیر موجود این است که به عنوان پیش فرض از حروف کوچک استفاده شود مگر در مواردی که باید حروف بزرگ را به کار برد (مثلاً، برای اسامی خاص و در آغاز هر جمله برای پایان نامه های انگلیسی و مقاله نویسی برای ژورنال های خارجی). در قوانین جدید نیو هارت [1، ص. 96] چنین عنوان شده است: «استفاده بیش از حد از حروف بزرگ اضافی است و حتی می‌تواند با ایجاد تمایز کاذب، خواننده را به اشتباه بیندازد.»
اغلب، می‌توان با پیروی از سبک استفاده شده توسط مجله و یا آئین نامه ی نگارش پایان نامه دانشگاه مورد نظر این مشکل را حل و فصل کرد. به عنوان مثال، برخی از مجلات از اصطلاحاً «سبک مناسب برای تیتر» (و یا برای عنوان) استفاده می‌کنند. بر این اساس، اگر مجله مورد نظر‌تان از عبارت «Materials and Methods» به جای «Materials and methods» استفاده می‌کند (به حروف m کوچک در methods  توجه داشته باشید)، از آن سبک پیروی کنید. به همان صورت، از سبک استفاده شده توسط مجله در بخش منابع پیروی کنید. برخی از مجلات از مورد حروف بزرگ برای عناوین مجلات و کتب استفاده می‌کنند و برخی دیگر چنین نمی‌کنند ‌(Annals of Applied Biology در برابر Annals of applied biology و Principles of Organic Chemistry در برابر Principles of organic chemistry).
هنگام استفاده از اختصارات در مقاله نویسی و پایان نامه نویسی، خوب است به خاطر داشته باشید که فقط نفس استفاده اسامی مخفف از حروف بزرگ، نوشته شده به این معنا نیست که حروف بزرگ باید همواره برای اسامی مخففه، حتی وقتی به صورت کامل نوشته می شوند، به کار گرفته شود؛ به عنوان مثال، EMF، اما electromagnetic field  (m و f حروف کوچک هستند)، PCB اما printed circuit board ، و WAIS اما wide area information service.
مورد دیگر انتخاب بین حروف کوچک و بزرگ در سرواژه‌ها و شمارش موارد خاص در نوشتن کلماتی مانند فصل، شکل، و صفحه است: بررسی کنید که آیا شماره‌ها هدفمند یا تصادفی است: فصل 2 و یا شکل 5، اما صفحه (یا ص ) 7 و ستون (یا س) 2، زیرا شماره صفحه و شماره ستون تابعی از قالب بندی صفحه بوده و می‌توانند تغییر کنند؛ در حالی که شماره فصول و شماره شکل‌ها انتخاب‌هایی هدفمند هستند.