بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
 • 09371198576
 • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

پاورپوینت‌های آماده

فایل های مجموعه : پاورپوینت‌های آماده

 • پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات با استفاده از روند تحلیل سلسله‌‌‌مراتبی فازی، در شبکه‎های موردی وسایل نقلیه شهری
  قیمت : 6000 تومان
 • پاورپوینت- ارائه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  قیمت : 4500 تومان
 • پاورپوینت- مروری بر تکنیک‎های چندپخشی سطح کاربرد
  قیمت : 0 تومان
 • پاورپوینت- داده کاوی استفاده از وب خودکار و سیستم توصیه گر با استفاده از روش طبقه بندیK نزدیک ترین همسایه (KNN)
  قیمت : 4500 تومان
 • پاورپوینت- بررسي مشکلات اجرائي و بهره برداري شبکه هاي توزيع برق درمناطق کوهستانی
  قیمت : 5000 تومان
 • پاورپویینت- زمانبند چندگانه موازی مبتنی بر گروه در محیط محاسباتی گرید
  قیمت : 4000 تومان
 • پاورپویت- محاسبات ابری
  قیمت : 5000 تومان
 • پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)
  قیمت : 4500 تومان
 • پاورپوینت- بهبود ابتکاری برای مخزن داده ها با استفاده از کدهای تصحیح خطا
  قیمت : 4000 تومان
 • پاورپوینت-ارزیابی پارامتر بلادرنگ مبدل های DC-DC با استفاده از فیلتر کالمن خودتنظیم
  قیمت : 4500 تومان
 • پاورپوینت-آنالیز استراتژی های خورشیدی منفعل در مورد ساختمان مرتفع
  قیمت : 4000 تومان
 • پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی فازی با استفاده از روش اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل در شبکه‌های بین‎خودرویی تحمل‎پذیر تأخیر
  قیمت : 5000 تومان
 • پاورپوینت- مروری بر روش­های مدیریت منابع در محیط ابر
  قیمت : 6500 تومان
 • پاورپوینت- ارائه یک راهکار واگذاری منبع با استفاده از روش تعیین مشابهت فازی در محیط محاسبات ابری
  قیمت : 4500 تومان
 • پاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل
  قیمت : 4000 تومان
 • پاورپوینت- رویکردهای ارائه بهره‌وری انرژی در پلتفرم‌های محاسبات ابری
  قیمت : 2500 تومان
 • پاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته
  قیمت : 5000 تومان
 • پاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیه
  قیمت : 5500 تومان
 • پاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
  قیمت : 7500 تومان
 • پاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرم
  قیمت : 4500 تومان
 • پاورپوینت- مروری بر روش­های مسیر یابی در شبکه‌های روی تراشه (NOC Routing)
  قیمت : 6500 تومان
 • پاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
  قیمت : 7500 تومان
 • پاورپوینت- ارائه راهکار زمان‌بندی چند معیاره آگاه از انرژی وظایف مبتنی بر الگوریتم کرم شب‌تاب در محیط ابر سیار
  قیمت : 12000 تومان
 • پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره
  قیمت : 4000 تومان
 • پاورپوینت- مروری بر روش­های خوشه بندی کلونی مورچه
  قیمت : 8000 تومان
 • پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیر
  قیمت : 10000 تومان
 • پاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس
  قیمت : 12000 تومان
 • پاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری
  قیمت : 10000 تومان
تعداد قابل نماۜش