• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – تحول سازمانی :

 • بررسی رابطه ی بازارگرایی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک x)
 • بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و میزان موفّقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع(TQM) در صنایع شهرستان x
 • رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانها مورد مطالعه: شرکتهای زیرمجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر x
 • امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه x
 • تأثیر هوش هیجانی برنگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت x
 • بررسی تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت پالایشx
 • ارزیابی کارکرد های یادگیری سازمانی در شرکت x
 • بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت x  با استفاده از مدل سروکوال
 • عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های مصرف از دیدگاه مدیران در استان x
 • بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان x
 • رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x
 • میزان آمادگی اجرای مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه x
 • بررسی سبک رهبری مدیران عالی شعب سازمان x  در چارچوب مدل بس
 • تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران باتکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 • ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت x از دیدگاه مشتریان
 • کاربرد شبکه های عصبی فازی در رتبه بندی شرکت های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی :

 • مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت …)
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
 • طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
 • مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
 • شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر  استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
 • بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …
 • بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت …
 • رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری  کارکنان آموزش وپرورش شهر …
 • رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …
 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …
 • بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
 • مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی
 • تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 • تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)
 • بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 • استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی
 • بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
 • بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
 • مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
 • ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)
 • طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
 • مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
 • مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
 • مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
 • بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
 • بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری (عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی) مورد صنعت …
 • مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …
 • تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
 • تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
 • تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 • تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
 • ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
 • بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان
 • تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)
 • ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
 • -شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)
 • -طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
 • تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
 • -بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….
 • -تاثیر رهبری تحول آفرین و  ساختار سازمان
 • -تاثیر رهبری تحول آفرین و  خلاقیت سازمانی
 • -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
 • -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
 • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC  و TOPSIS
 • مدیریت استراتژیک پروژه های کلان فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال
 • – مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها
 • -بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 • طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول …)
 • -رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان
 • – رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • -ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
 • -شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • -ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی
 • ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP
 • تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …
 • -طراحی نظام جامع عملکرد …  با کارت امتیازی متوازن BSC
 • -ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری  با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…
 • -مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی …)
 • -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 • طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی
 • طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات (صنعت …)
 • – تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP
 • بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 • بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
 • بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 • تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی …)
 • -مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
 • -بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 • -سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP(مطالعه موردی بانک سامان)
 • -ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
 • -شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده
 • -سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 • -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 • -ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
 • – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • – بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • -شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان
 • -تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی
 • بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) با استراتژی مدیریت دانش
 • بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش
 • -همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد
 • همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی
 • همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی
 • همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان
 • -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 • تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیک بازار
 • – شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها
 • -تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک
 • -اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه
 • -شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP
 • بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت
 • بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری
 • تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران
 • بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)
 • سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی …)”
 • تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …
 • طراحی مدلی جهت اندازه گیری  و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین