• 09371198576
 • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال کتابداری

 • بررسی قابلیت های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش
 • بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات در مجموعه سازی و سازماندهی منابع در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های آزاد مستقر در شهر …….
 • نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت …….در حوزه مدیریت دانش
 • بررسی فهرست نویسی کتب چاپ سنگی ایران و ارائه الگوی مناسب
 • آسیب شناسی نظام اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد ارتقای جایگاه اجتماعی دانشگاه از طریق بکارگیری رسانه ها
 • ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه
 • حقوق مالکیت معنوی در ارتباطات فرهنگی و اجتماعی امروز ایران با رویکردی به سازمان تجارت جهانی (بررسی موردی کتاب و مطبوعات)
 • طراحی چهارچوب ادراکی انتقال و تبادل دانش بین دانشکده های …….و سازمان های ارائه دهنده خدمات ……. کشور)
 • بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران در کتابخانه های دانشگاهی شهر …….
 • مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات فیزیک و تعیین میزان همپوشانی آنها
 • هوش هیجانی با توانمند سازی کتابداران، مطالعه موردی : کتابخانه های دانشگاهی شهرستان …….
 • بررسی میزان رضایت ناشران و فهرستنویسان از فهرستنویسی پیش از انتشار الکترونیکی در ایران
 • بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال پیام و تعیین میزان رضایتمندی کاربران در کتابخانه های استفاده کننده از این نرم افزار در ایران
 • آسیب شناسی بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه­های دولتی مستقر در تهران از دیدگاه مراجعه کنندگان و کتابداران
 • آسیب شناسی بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه­های دولتی مستقر در ……. از دیدگاه مراجعه کنندگان و کتابداران
 • عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
 • ارائه الگویی برای میز مرجع و دیجیتال کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه­های دانشگاهی دنیا
 • ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن و استفاده از آن در ارزیابی کتابخانه مرکزی شرکت …….
 • بررسی تطبیقی نمایه سازی و رتبه بندی پیشینه های فراداده ای هسته دوبلین و مارک ۲۱ توسط موتورهای کاوش عمومی
 • بررسی هزینه – سودمندی منابع الکترونیکی موجود در دانشگاه های دولتی شهر …….
 • ارزیابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
 • بررسی وضعیت کتابخانه های مساجد استان ……. در سال …….
 • ارزشیابی نشریه ……. در انتقال الگوهای ……. (ایده های مشترکین)
 • بازآفرینی آیین نامه های آموزشی به منظور بهبود کیفیت مدیریت آموزشی در دبیرستان های ……. و دوره پیش دانشگاهی شهر …….مبتنی بر اصول مدیریت دانش
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت …….
 • طراحی الگوی سنجش آمادگی سازمانی در جهت سازمان دانش محور (مدیریت دانش) مورد کاوی مرکز …….
 • مطالعه شیوه های کسب اطلاعات علمی و فنی توسط متخصصان و پژوهشگران شرکت …….و ارائه راهکارهای مناسب
 • سنجش اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده …….دانشگاه …….
 • بررسی ارگونومیک و آسیب های جسمانی ناشی از محیط کار کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاهی مستقر در شهر …….
 • ارزیابی نمایه های انتهای کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی موجود در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ……. از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو۹۹۹
 • بررسی چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه…….از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه ……..