• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

 موضوعات پیشنهادی در این رشته برای پروپوزال:

   بررسی سیستم های سه جسمی در فیزیک هسته ای
    محاسبه سطح مقطع کل واکنش های هسته ای در فرآیندهای فیزیک نجوم
    بررسی و مطالعه مدل سیستم دوهسته‌ای و کاربردهای آن در واکنش های هسته‌ای
    اویرایش شده محاسبه طیف هسته اتم تریتیوم
    بررسی رفتار گرمایی پتانسیل شیمیایی هسته‌ها
    اثرات دمایی هسته مرکب برروی واکنش‌های همجوشی یون-سنگین
    امکان‌سنجی افزایش بازده باتری هسته‌ای شارژ مستقیم
    بررسی ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های O19 و O21 با استفاده از مدل لایه‌ای
     بررسی ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های O19 و O21 با استفاده از مدل لایه‌ای
    محاسبات قلب راکتورهای ADS با چشمه نوترون حاصل از فرآیند تلاشی با استفاده از کد MCNP
    مطالعه چگالی سطوح هسته ای و کاربردهای اخترفیزیکی
    محاسبه شکست 17F به پروتون و 16O به کمک حل معادله شرودینگر با تصحیح پتانسیل برهمکنش وودز-ساکسون
    مطالعه و بررسی فرمول تعمیم یافته جدید چگالی تراز هسته‌ای
    مطالعه و مدل سازی آنالیز عنصری فلزات سنگین به روش هسته ای
    محاسبات توماس-فرمی برای ماده هسته‌ای نامتقارن بر اساس جرم مؤثر تعمیم یافته
    بررسی آهنگ چرخه همجوشی هسته ای در همجوشی از طریق کاتالیزور میونی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری به روش مونت کارلو
    بررسی فلوی نوترون یک راکتور هسته‌ای با مجتمع سوخت مکعبی مشابه راکتور بوشهر
    آنالیز فوریه‌ی انرژی نِهشتی در هدف‌های استوانه‌ای در احتراق سریع باریکه‌ی یونی
    طراحی میدان مغناطیسی شتابدهنده بتاترون 2 مگا الکترون ولتی با بکارگیری روابط تحلیلی و شبیه سازی کامپیوتری (COSMOL
    اویرایش شده مطالعه‌ی اتلاف انرژی ذرات باردار در محیط پلاسمای همجوشی محصورسازی اینرسی
    طراحی حفاظ به منظور کاهش آلودگی های فوتونوترونی در شتابدهنده پزشکی ساترن 20
    اویرایش شده طراحی و امکان‌سنجی ساخت تیوب فوتون مرئی با به کارگیری یک ماده سینتی لاتور مناسب (ترجیحا Zns:Ag) و چشمه گازی رادیواکتیو Rn-222
    دوز سنجی گسیلنده های بتا و باریکه‌های آلفا در درمان سرطان های پوستی با کد MCNPX
    محاسبه‌ی آهنگ تولید هسته‌ی دوترون حاصل از برخورد پروتون – نوترون در مهبانگ
    بررسی و اجرای یک سیستم ابزار دقیق N-16 در راکتور تحقیقاتی تهران
    تولید ذرات تشدیدی در هسته ها در انرژی های بالا و اثرات محیط هسته ای بر آنها
    تهیه کتابخانه داده برای مطالعه کمی و کیفی مواد با استفاده‌ی همزمان از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی آنالیز فعالسازی نوترونی
    اویرایش شده محاسبه و شبیه‌سازی برهم‌کنش هادرونها در محدوده انرژی پایین و متوسط
    چگالش کائونی در ستاره های نوترونی
    اویرایش شده شتاب دهی الکترون در موجبر پلاسمایی و بررسی اثر فرکانس برخورد بر دینامیک و مسیر حرکت الکترون
    اثر برهمکنش‌های قوی در دینامیک گذارهای آبشاری اتمهای K-p و K-d و محاسبه سطوح مقطع گذارهای برخوردی به روش مونت کارلو
    بررسی پتانسیل قوی در سیستم کوارک های سنگین
    محاسبه خصوصیات حرارتی ماده نوترونی کم چگالی با استفاده از شبکه و نظریه میدان مؤثر
    بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از جوش هسته‌ای و درصد ایزوتوپهای سوختی
    اندازه‌گیری قدرت‌های تجزیه برداری و تانسوری کانال انتقال نوترون در پراکندگی دوترون – دوترون در انرژی 130MeV
    راندمان اتاقک تناسبی چند سیمی در آشکار ساز بینا
    مطالعه فرآيند افروزش و سوختن در هدف هاي مغناطيسي همجوشي با استفاده از کد Deira
    مطالعه و ایجاد پایگاه داده های هسته ای برای بکارگیری در کدهای طراحی راکتورهای هسته ای شکافتی نظیر ‏‎KENO,ARC,A and TNRDC1‎‏
    محاسبه پتانسیل کل در برهمکنش بین هسته‌های تغییر شکل‌یافته-کروی با استفاده از روش D.F. و پتانسیل نوکلئون – نوکلئون از نوعM3Y
    معادله حالت ماده هسته‌ای پایدار در مقابل واپاشی بتا با استفاده از برهم‌کنش میانگین
    بررسی برد وگستره تفرق یون های 15O کاشته شده در محیط شبه بافت
     بررسی واپاشی آلفای هسته های سنگین با استفاده از مدل دابل – فولدینگ
    پژوهش در حرکت دسته‌جمعی الکترونهای آزاد در گپ سوخت هسته‌ای با استفاده از نظریه ترابرد الکترون
    طراحی کنترل کننده برای کنترل مولد بخار با اب تحت فشار در نیروگاه هسته ای
    اندازه گیری فاکتور شکافت سریع راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان توسط آشکارساز رد هسته‌ای میکای طبیعی
    توصیف استاتیکی واپاشی هسته‌های سنگین برانگیخته دارای دو کلاس حالت‌های برانگیخته
    رابطه‌ای جدید برای محاسبه‌ی ضریب انباشت پرتودهی تابش گاما در حفاظ‌های دو لایه‌ای (آب- سرب)، با استفاده از کدهای MCNP و MINUIT
    سنتز و بررسی خصوصیات واپاشی هسته‌های سنگین
    اویرایش شده محاسبه‌ی فعالیت پرتوزایی خنک‌کننده راکتور آب تحت فشار تیپ شرقی (VVER1000-V446) نیروگاه اتمی بوشهر در حالت کارکرد عادی راکتور در حداکثر قدرت نامی
    پيش‌بيني توزيع زاويه‌اي پاره‌هاي شکافت با رفتار غيرعادي در برخي از واکنش‌هاي القايي يون سنگين با استفاده از مدل آماري نقطه انقطاع
    محاسبه‎ی لایه‎ی مرده و بازده‎ی قلّه‎ی تمام انرژی آشکارساز HPGe با استفاده از روش شبیه‎سازی MCNP و نتایج تجربی
    یک تحقیق برای ساعت داخلی ذرات دوبروی با استفاده از پدیده کانالی الکترون
    بهبود بخشیدن اثرات ناشی از خطای ارسال بیت و تاخیر در شبکه های ماهواره ای منطبق با پروتکل TCP/IP