• 09371198576
  • payanyar@gmail.com
بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

دانشجویان رشته فیزیک اتمی برای انجام پایان نامه خود می توانند با پایان یار تمایس بگیرند و سفارش خود را ثبت کنند. کارشناسان ما راهنماییهایی از قبیل آمادگی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا تز دکترا، ترتیب نگارش پایان نامه، تحلیل آماری پایان نامه، راهنمای موضوع پایان نامه و موارد بسیاری دیگر در زمینه انجام پایان نامه ارائه دهند.


لیست موضوعات پروپوزال رشته فیزیک اتمی

-    طیف نمای نوری و تصویربرداری فلوئورسنتی برای تشخیص سرطان
-    شیوه های وابسته به مدل برای انتشار تصاویر نورسنجی و تابش سنجی
-    استفاده از منبع لیزر آبی برای فلوئورسنتهای لیزری
-    استفاده از روشهای طیف بینی در زیست پزشکی
-    اندازه گیری اجزای ردیابی در محلولهای آبی با  NIR  و MID
-    تجزیه و تحلیل طیفی مسئله بیولوژیکی انتشار پیوسته تابش سنجی
-    کاربردهای لیزر فزون گرمایی
-    درمان تومور با استفاده از لیزرهای فوتودینامیک
-    کاربردهای تابش سنجی در شیمی و داروسازی
-    تشخیص تومور و زخمهای تصلب شریان با استفاده از تعامل نور لیزری با درمان فوتوشیمیایی