بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
 • 09371198576
 • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع :

 • حداقل نمودن دامنه عملیات Cmax‎، با بکارگیری تکنیک کاهش سرعت عملیات در حل مساله عدم توقف تولید کارگاهی
 • مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص منابع محدود چند هدفه با الگوریتم هوشمند مورچگان
 • ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیتها: موردکاوی در پروژهERP‎ سازمان ذوب آهن اصفهان
 • شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده)
 • کاوش سری‌های زمانی ترافیک شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری بر پایه تنوری شبکه‌های پیچیده
 • برنامه‌ریزی حرکت سیستم‌های چند رباتی در محیط های ناشناخته
 • زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن محدودیت نت
 • حل مساله مکان‌یابی – مسیریابی دو طبقه‌ای با در نظرگیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و محدودیت‌های پنجره زمانی نرم
 • ارائه مدل موجودی و سیاست تخفیف مقداری برای کالای فاسد شدنی در زنجیره تامین دو سطحی
 • زمان‌بندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی
 • بررسی عوامل موثر بر بهره وری فرآیند تولید در صنایع اتومبیل سازی
 • طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
 • استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی جهت بهبود وضعیت فعلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
 • ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت خام
 • مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین بهنگام مواد و قطعات از تامین کنندگان
 • ارائه مدل جدید برای مساله موازنه خط مونتاژ هزینه‌گرا
 • رابط جامعه‌پذیری و یگانگی با میزان موفقیت پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمانها
 • ارایه چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی مورد شبکه های کسب و کار
 • تحلیل مسائل برنامه‌ریزی حرکت بازوی مکانیکی و توالی عملیات قطعات در سلولهای انعطاف‌پذیر
 • استفاده از ابزارهای سیستمهای اطلاعاتی به منظور پشتیبانی برنامه‌ریزی استراتژیک در صنایع تولیدی ایران
 • تعیین توالی n‎ کار روی m‎ ماشین (Job shop schedulling‎)
 • الگوی سنجش بهره‌وری مدیران صنایع ایران
 • حل تقریبی مدل برنامه‌ریزی تولید احتمالی
 •  سیستم‌های دستمزد تشویقی.
 • طراحی و تولید مین پرتاب کن
 • برنامه‌ریزی تعداد دسته اقتصادی تولید
 • کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه سیلوهای گندم
 • حل مسئله برش با روش ابتکاری
 • کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در برنامه‌ریزی تولید
 • ارایه مدلی به منظور یادگیری سفارش‌دهی عامل‌های هوشمند زنجیره تامین در شرایط نامعین محیط
 • استفاده از روشی یکپارچه برای همراستاسازی کارت امتیازی متوازن و مدل EFQM‎ و پیاده سازی آن در شرکت گسترش انفورماتیک
 • خوشه‌بندی و برچسب‌زنی کاربران وب سایت با استفاده از روشهای داده‌کاوی
 • بررسی سود خریدار و فروشنده در بازارهای الکترونیکی B2B‎ و ارائه مدل برنده – برنده
 • سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد کاوی مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • پیش‌بینی رفتار مراجعه‌کنندگان به یک تارنمای اینترنتی با استفاده از تحلیل جریان کلیک
 • ارائه مدلی برای اندازه‌گیری قابلیت یادگیری سازماندهی در صنعت قطعه سازی ایران
 • توسعه مدل جدید و روش حل برای مسائل تعیین اندازه انباشته و زمان‌بندی در سیستم چند مرحله‌ای – چند محصولی
 • کمینه‌سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر
 • به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدل‌سازی و تحلیل زنجیره تامین
 • شبیه‌سازی فرایند ترخیص الکترونیکی کالا در افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیره تامین مواد وارداتی در گمرک
 • ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات برکارایی منابع انسانی با روش تحلیل پوششی داده‌ها
 • روش پیوندی برنامه‌ریزی ژنتیکی – درخت تصمیم برای دسته بندی با رویکرد هزینه‌ای
 • الگوریتم برای حل مساله چیدمان در ساختمانهای چند طبقه با در نظر گرفتن آسانسور
 • ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوکهای نفتی
 • شناسایی مشتریان آموزش عالی و تبدیل خواسته‌های مشتریان بر الزامات عملیات با استفاده از QFD‎ (مطالعه موردی، دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس)
 • بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به راهکارهای مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی
 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای ملاحضلات ساختاری هزینه در برنامه‌ریزی گسترش عملکرد کیفیت کالاهای مدولار(حالتهای گسسته و پیوسته)
 • ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت پیاده‌سازی پروژه‌های شش سیگما در شرکت‌های منتخب ایرانی
 • مدل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سرویسهای برون بسپار داخلی
 • بررسی نظرات خبرگان شش سیگما بر میزان بهبود بر اساس مدل (EFQM‎)
 • ارائه مدل پیش بینی در بازار بوس تهران
 • بررسی دیرکردها در زنجیره تامین (موردکاوی خطوط تولید شرکت سایپا)
 • تدوین چارچوبی برای مدیریت استراتژیهای فناوری اطلاعات بر اساس روش ارزیابی متوازن
 • طراحی و پیاده‌سازی کارگزار هوشمند توصیه به مشتری در سامانه‌های تجارت الکترونیکی با استفاده از نظریه فازی
 • مسیریابی وسیله حمل و نقل با حمل در بازگشت (مدل‌سازی و حل آن)
 • طراحی، ایجاد و برنامه‌نویسی یک پوسته جهت سیستم‌های خبره به نام FOOPES‎ با امکانات فازی، شی‌گرا، احتمالی (عدم قطعیت)
 • ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت در راستای ایجاد بهبود عملکرد کیفی
 • ارائه مدلی برای سنجش عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط ایران به منظور ورود موفق به تجارت الکترونیکی
 • بررسی وضعیت استفاده طبقه‌بندی و کدگذاری کالا در کشور و نقش آنها در یکپارچگی زنجیره تامین (مورد کاوی: صنعت لوازم خانگی)
 • بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی در ایران
 • شناسایی روندهای نوظهور در دانش نانو بیوتکنولوژی با استفاده از متن کاوی
 • بازنگری و توسعه مدل اکرو مودامبی برای ارزیابی آمادگی سازمانهای ایران جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 • پیش‌بینی تقاضای متناوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • توسعه مدلی بر تئوری منبع- محور با الهام از رویکرد درونگرا و برونگرا در مدیریت استراتژیک با به کارگیری مدل در حل مساله تخصیص سایتهای تولیدی به محصولات سبد در شرکت ایران-خودرو
 • مسیریابی چند بخشی کم مصرف پایدار درشبکه‌های سیار اقتضائی
 • انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن مرحله پیش ارزیابی در زنجیره تامین
 • مدل ارزشی کیفیت برای به کارگیری دانایی سازمانی درمزیت‌های رقابتی
 • توسعه مدل تصمیم‌گیری سفارش‌دهی زنجیره تامین با توجه به یکپارچگی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بنگاهی (ERP‎)
 • برنامه‌ریزی حرکت ربات متحرک در محیط پویا با موانع و هدف متحرک