سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از طبقه بندی و داده کاوی

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از  طبقه بندی و  داده کاوی
انتخاب ویژگی یکی از چالش‌برانگیزترین کارها در بیوانفورماتیک به خاطر مشکل ابعاد زیاد، مقادیر دارای نویز و افزونه می‌باشد. در داده‌های با ابعاد بالا، ویژگی‌های ناچیز باعث طبقه‌بندی ضعیف می‌شوند. از این رو انتخاب ویژگی ممکن است دقت طبقه‌بندی را افزایش ‌دهد وهمچنین یک روش مستحکم تر ایجاد مینماید . الگوریتم‌های انتخاب ویژگی برپایه فیلتر دقت ضعیفی دارند.....
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از  طبقه بندی و  داده کاوی

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از  طبقه بندی و  داده کاویسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص بیماری‌های پزشکی با استفاده از طبقه بندی و داده کاوی
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.41 مگابایت
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه 
1-2- بیان مسئله   
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع   
1-4- اهداف تحقیق   
1-5- ساختار رساله   
فصل دوم مفاهیم اصلی و مروری بر کارهای گذشته   
2-1- مقدمه   
2-2- یادگیری ماشین و طبقه‌بندی    
2-2-1- آموزش و آزمایش    
2-2-2- توصیف داده    
2-2-3- الگوریتم‌های طبقه‌بندی    
2-3- انتخاب ویژگی   
2-3-1- فرآیند انتخاب ویژگی به صورت کلی    
2-3-2- روش‌های فیلتر در مقابل روش‌های پوشه‌ای    
2-3-3- رتبه‌بندی تک ویژگی و ساخت ویژگی    
4-2- محاسبات تکاملی   
5-2- خلاصه فصل