استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی

استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی
استخراج دانش سازمانی یک از بحث برانگیزترین و جدیدترین مباحث مطرح در سازمان تامین اجتماعی بوده،دانشی که در صورت فراگیر شدن اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران رده بالای تصمیم گیری سازمان قرار میدهد.هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی الگوهای حاکم بر بیماریها و هزینه های ثبت شده در سیستم سازمان و در کنار آن توسعه مدلی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور شناخت مشتریان پرریسک و تدوین استراتژی های هزینه ای میباشد.روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی کتابخانه ای – میدانی بوده و دستاورد آن استخراج دانش مورد نیاز در مطالعه موردی میباشد.
کد کیو آر:  استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی

کد QR محصول

استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاویاستخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی
قیمت قیمت : 2500 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.25 مگابایت

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سروکار داشته و حجم انبوهی از داده ها در پایگاه داده ها بهره گیری از روشهایی همچون داده کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ها امری غیر قابل اجتناب میباشد.به دلیل حجم بسیار بالای داده ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده های جدید ذخیره سازی این داده ها امری مقرون به صرفه نیست ،لذا داده هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند همواره بصورت پویا در حال تغییر و تحول هستند.

صنعت بیمه اجتماعی یکی از بزرگترین صنایع کشور میباشد.که به دلیل عواملی همچون تغییر در قوانین و پیشرفت فناوری به صورت مدام در حال تغییر بوده تا با تبدیل از صنعتی تولید محور به خدمتی مشتری محور با شرایط جدید همگام گردد.علاوه بر شرایط ذکر شده مسایلی در عرضه این بیمه ها دخیل هستند که بدون وجود سیستم مدیریت ریسک امکان رسیدگی به آنها نیست. دراین تحقیق استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی بررسی میشود.