سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها
صف ها، محل هايي هستند كه بسته هاي اطلاعاتي در آنها نگهداري شده و يا دور انداخته مي شوند؛ از اينرو در صف بندي، به زمانبندي بسته ها نياز است؛ به اين معنا كه بايد فرآيندي وجود داشته باشد تا بر اساس آن تصميم گيري شود و تعیین شود که كدام يك از بسته ها نگهداري شوند و كدام يك دور انداخته شوند. اين فرايند تحت عنوان مديريت ميان گير مطرح مي شود و بيانگر نظام خاصي است كه جهت نظم دهي به روند اشغالي، در يك صف ويژه استفاده مي شود. آنچه در مورد نظام هاي صف اهميت دارد، حجم بسته-هاي عبور داده شده و بسته هاي دور ريخته شده و به تبع آن محاسبه توان عملیاتی شبکه است...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردهاسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های صف بندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.13 مگابایت
چکیده

صف ها، محل هايي هستند كه بسته هاي اطلاعاتي در آنها نگهداري شده و يا دور انداخته مي شوند؛ از اينرو در صف بندي، به زمانبندي بسته ها نياز است؛ به اين معنا كه بايد فرآيندي وجود داشته باشد تا بر اساس آن تصميم گيري شود و تعیین شود که كدام يك از بسته ها نگهداري شوند و كدام يك دور انداخته شوند. اين فرايند تحت عنوان مديريت ميان گير مطرح مي شود و بيانگر نظام خاصي است كه جهت نظم دهي به روند اشغالي، در يك صف ويژه استفاده مي شود. آنچه در مورد نظام هاي صف اهميت دارد، حجم بسته-هاي عبور داده شده و بسته هاي دور ريخته شده و به تبع آن محاسبه  توان  عملیاتی شبکه است. مسائل مرتبط با كارايي در شبكه ها از اهميت ويژه اي برخوردارند. وقتي صدها يا هزاران كامپيوتر به هم متصل مي شوند، تعامل پيچيده آنها با تبعات غير منتظره اي همراه است و در اكثر مواقع، اين پيچيدگي ها منجر به كارايي بسيار ضعيف شبكه مي شود. منشاء برخي از مشكلات كارايي به استفاده بيش از حد منابع موجود در شبكه برمي گردد. اگر به صورت ناگهانی ترافيكي بيش از توان و ظرفيت مسیریاب به یک مسیر یاب خاص تحمیل شود، ازدحام موجب كاهش كارايي مي شود.  دراین  سمینار روش های مختلف صف‌بندی در شبکه ها و نحوه کاربرد آنها  بیان می شود، سپس مزایا و معایب روش های موجود بیان شده و مقایسه کلی بین آنها انجام می شود.

کلمات کلیدی: صف بندی شبکه، زمانبندی شبکه، بهینه سازی، توان عملیاتی، زمانبندی.

فهرست مطالب:

فصل اول) آشنایی با صفبندی شبکه های کامپیوتری و کاربردها   

1-1) مقدمه         

1-2) معرفی شبکه های کامپیوتری   

1-3) معرفی چالش های مهم در  شبکه های کامپیوتری   

1-4) حیطه ی مطالعه        

1-5) بیان ساختار سمینار   

1-6) خلاصه و نتیجه گیری

فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های صف بندی در شبکه       

2-1) مقدمه         

2-2) معرفی الگوریتم های صفبندی شبکه       

     2-3-1) تشخیص مدل های صفبندی شبکه با استفاده از زبان های مختص دامنه    

     2-3-2) تفکیک تقریبی برای آنالیز مسیریابی جریان در صف بندی تعمیم یافته شبکه         

     2-3-3) معماری شبکه مرکز داده جدید با صفبندی داخل شبکه 

     2-3-4) سیاست های صف بندی سریع از طریق رلاکسیون محدب

2-4) مقایسه روش های موجود        

2-5) خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مراجع