یک مدل اعتماد جدید برای محاسبات گرید با استفاده از شبکه بیزی

یک مدل اعتماد جدید برای محاسبات گرید با استفاده از شبکه بیزی
گریدهای محاسباتی به عنوان یک رویکرد جدید برای حل مسائل در مقیاس بزرگ در زمینه های علمی، مهندسی و تجاری به وجود آمده اند. یکی از مسائل چالش برانگیز در رابطه با سرویس های گرید تخمین کارآیی کیفیت سرویس و مهیا ساختن یک مقدار دقیق کیفیت سرویس برای مصرف کنندگان سرویس های گرید می باشد. کیفیت سرویس بر اساس داده هایی که ارائه دهنده سرویس تبلیغ می کند و همچنین بازخوردی که مصرف کنندگان بر اساس کیفیت سرویس واقعی دریافتی توسط آنها مهیا می کنند، به دست می آید. بنابراین بحث اعتماد مصرف کنندگان سرویس های گرید به ارائه دهندگان سرویس های مذکور، یکی از چالش های بسیار مهم در محاسبات گرید می باشد. شبکه ی بیزی يكی از روش های معروف برای کنترل عدم قطعيت در مسائل می باشد که بر پايه نظريه احتمالات می باشد. در این مقاله یک مدل جدید اعتماد بر اساس کیفیت سرویس مربوط به سرویس های گرید با استفاده از شبکه بیزی ارائه شده است. الگورتیم های استنتاج مربوط به شبکه های بیزی این امکان را فراهم می سازند که بتوانیم مقادیر کیفیت سرویس دریافتی توسط مصرف کنندگان سرویس های گرید را تخمین زده و بر اساس مقادیر تخمینی میزان اعتماد مصرف کننده به ارائه دهنده سرویس را ارزیابی کنیم. نتایج آزمایشات نشان می دهند که مدل ارائه شده از کارآیی خوبی برخوردار است.
کد کیو آر:  یک مدل اعتماد جدید برای محاسبات گرید با استفاده از شبکه بیزی

کد QR محصول

یک مدل اعتماد جدید برای محاسبات گرید با استفاده از شبکه بیزی  یک مدل اعتماد جدید برای محاسبات گرید با استفاده از شبکه بیزی
قیمت قیمت : 2500 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.10 مگابایت

گریدهای محاسباتی به عنوان یک رویکرد جدید برای حل مسائل در مقیاس بزرگ در زمینه­های علمی، مهندسی و تجاری به وجود آمده­اند. آنها این امکان را فراهم می­سازند تا اینکه سازمان­های مجازی[1] مختلف به منظور اشتراک و یکپارچه­سازی میلیون­ها منبع که از نظر جغرافیایی در سطح سازمان­ها و حوزه­های مدیریتی پراکنده­اند، ایجاد شوند (Ian Foster, Kesselman, Nick, & Tuecke, 2003; Ian Foster & Kesselman, 2004). معماری باز سرویس­های گرید ([2]OGSA) تصور Globus و IBM برای همگرایی تکنولوژ­های سرویس وب و محاسبات گرید بود(I Foster & Kesselman, 2004; Tuecke et al., 2003). هدف اصلی OGSA، استاندارد کردن سرویسهای مورد نیاز در یک سیستم گرید با تعیین یک مجموعه از واسط­های استاندارد برای این سرویسهاست. در حقیقت OGSA اقتباسی از معماری سرویس­گرا می­باشد تا اینکه بتواند عملکرد گرید را به عنوان مجموعه­ای از نرمافزارهای سرویس­گرا به نمایش بگذارد.با توجه به رشد روزافزون تعداد ارائه­دهندگان سرویس و در نتیجه تعداد سرویس­ها، می­توان به این نتیجه رسید که سرویس­های متعددی توسط ارائه­دهندگان مختلف ارائه خواهند شد که از نظر عملکرد کاملاً شبیه هم بوده اما از نظر پارامترهای کیفیتی متفاوت میباشند. کیفیت سرویس[3] یک مجموعه از خصوصیات غیرعملکردی[4] است که کیفیت پیشنهاد شده توسط یک سرویس را منعکس می­کند. در یک سرویس، نیازمندی­های کیفیت سرویس اساساً به کیفیت غیرعملکردی سرویس رجوع می­کند.تخمین کارآیی کیفیت سرویس و مهیا ساختن مقادیر دقیق کیفیت سرویس برای کاربران سرویس­های گرید، یکی از مسائل چالش­برانگیز در رابطه با سرویس­های گرید، می­باشد. یکی­ از روش­های جمع­آوری مقادیر کیفیت سرویس، اطلاعات کیفیت سرویس تبلیغی از طرف ارائه­دهندگان سرویس­های گرید می­باشد. همچنین روش استاندارد دیگری برای تخمین مقادیر کیفیت سرویس این است که به کاربران سرویس­های گرید اجازه دهیم تا سرویس­های دریافتی را ارزیابی کرده و بازخوردهای لازم را مهیا کنند. با وجود این ارائه­دهندگان متقلب می­توانند اطلاعات کیفیت سرویس دلخواهی را برای جذب کاربران بیشتر ادعا کنند که در عمل نتوانند کیفیت ادعاشده را ارائه دهند. همچنین تبانی ارائه­دهندگان سرویس با بعضی از کاربران موجب می­شود که بازخوردهای تقلبی و غیر صحیح در اختیار سایر کاربران قرار گیرد. با در نظر گرفتن موارد فوق، اعتماد به کیفیت سرویس مربوط به سرویس­های گرید یکی از مسائل چالش بر انگیز در محاسبات گرید می­باشد.با توجه به اینکه موضوع اعتماد در سیستم­های توزیع­شده علی­الخصوص محاسبات گرید به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است، محققین بسیاری در رابطه با آن تحقیق کرده و همچنین در حال تحقیق هستند. ویو کانانت[5] یک مدل اعتماد بر اساس رفتار پیشنهاد کرد که رفتار انطباقی را نشان می­دهد (P.Vivekananth, 2010). در این مدل نویسنده بر روی رفتار موجودیت­ها در حوزه­های مختلف در زمینه­های مختلف متمرکز شده است. وانگ مینگ[6] و همکارانش (Meng, Xia, & Song, 2009) یک مدل اعتماد  پویا در گرید با نام DyGridTrust را ارائه دادند که مبتنی بر قابلیت اعتماد پیشنهاد است. این مدل روشی را برای تشخیص پیشنهادات صادقانه و نادرست پیشنهاد می­کند و وزن ارزیابی اعتماد را بصورت پویا تنظیم می­کند. هانگ می لیو[7] و همکارانش (Liao, Wang, & Li, 2009) یک مدل جدید اعتماد رفتاری بر اساس منطق فازی را پیشنهاد کردند. این مدل مبتنی بر اعتماد رفتاری است که با گذشت زمان تغییر می­یابد. با توجه به ماهیت فازی اعتماد، اتخاذ روش منطق فازی برای بیان و محاسبه اعتماد نسبت به روش احتمالات مناسب­تر است. ژائو یینگ[8] و همکارانش (Ying & Jiang, 2010) یک مدل اعتبار لایه­بندی مبتنی بر رفتار را  به منظور ارتقاء امنیت و انعطاف­پذیری گرید ارائه دادند. این مدل بر اساس مشکل در گریدهای سرویس باز برای ایجاد رابطه اعتماد در حوزه­های مختلف است. وی و همکارانش (Wei & Tang, 2009) یک مدل محاسبه اعتماد چند سطحی بر اساس جستجوی مستقیم ارائه کردند. بر اساس این مدل گرید با افزایش تعداد کاربران بزرگ می­شود و لذا جستجوی مستقیم برای حل چنین مسائلی با مقیاس بزرگ مناسب­تر است. چانگ سونگ دینگ[9] و همکارانش(Ding, Fu, Hu, & Xiao, 2009)  یک مدل اعتماد را با توجه به محدودیت­های کیفیت سرویس کاربر را پیشنهاد کردند. دو مفهوم جدید یعنی قابلیت اعتماد[10] سرویس و رضایت بخشی[11] سرویس، در مدل معرفی شده است که به ترتیب برای توصیف قابلیت­های منابع و رضایت کاربران استفاده می­شود.با بررسی مدل­های مختلف اعتماد ارائه شده برای محاسبات گرید مشخص است که کار زیادی در رابطه اعتماد مبتنی بر کیفیت سرویس انجام نشده است. شبکه بیزی یکی از مدل­های معروف ریاضی برای کنترل عدم قطعیت[12] در مسائل مختلف می­باشد که بر پایه نظریه احتمالات می­باشد. شبکه بیزی یک مدل گرافیکی می­باشد که وابستگی­های احتمالی را بین متغیرهای سیستم پیدا می­کند. در این مقاله یک مدل اعتماد بر اساس کیفیت سرویس برای محاسبات گرید ارائه داده­ایم. نتایج آزمایشات نشان می­دهند که مدل ارائه شده از کارآیی خوبی برخوردار است. مابقی این مقاله به صورت زیر تنظیم می­شود. یک پیش­زمینه از شبکه­های بیزی  در بخش دو توضیح داده می­شود. در بخش سوم مدل اعتماد پیشنهادی ارائه می­گرددب. بخش چهارم نیز نحوه شبیه­سازی و نتایج آزمایشات را بیان می­کند و در انتها نیز نتیجه­گیری انجام خواهد شد.

[1] Virtual Organization

[2] Open Grid Service Architecture

[3] Quality of Service (QoS)

[4] Non-functional Properties

[5] Vivekananth

[6] Wang Meng

[7] Hongmei Liao

[8] Gao Ying

[9] Changsong Ding

[10] Trustworthiness

[11] Satisfactoriness

[12] Uncertainty