سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاه

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاه
پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور فراگیر اینترنت و وب و همچنین تأثیر وسیع تجارت الکترونیک در تجارت، موجب بروز تغییر و تحولات بنیادی و محتوایی شده است. یکی از انواع تجارت‌های الکترونیک، تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه است که تجارت بین شرکت‌ها تعریف می‌شود. در این میان به علت رشد روزافزون اینترنت و حجم بسیار زیاد اطلاعات، نیاز به سیستم‌هایی است تا بتوان خدمات و محصولات مناسبی را به کاربر توصیه نمود و منجر به خرید بیشتر و افزایش رضایت مشتری در خرید اینترنتی شد. سیستم‌هایی که این وظیفه را انجام می‌دهند سیستم توصیه گر نام دارند...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاه

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاهسمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) -مروری بر سیستم های پیشنهاد گر برای کاربردهای بنگاه به بنگاه
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.22 مگابایت
چکیده 
پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور فراگیر اینترنت و وب و همچنین تأثیر وسیع تجارت الکترونیک در تجارت، موجب بروز تغییر و تحولات بنیادی و محتوایی شده است. یکی از انواع تجارت‌های الکترونیک، تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه است که تجارت بین شرکت‌ها تعریف می‌شود. در این میان به علت رشد روزافزون اینترنت و حجم بسیار زیاد اطلاعات، نیاز به سیستم‌هایی است تا بتوان خدمات و محصولات مناسبی را به کاربر توصیه نمود و منجر به خرید بیشتر و افزایش رضایت مشتری در خرید اینترنتی شد. سیستم‌هایی که این وظیفه را انجام می‌دهند سیستم توصیه گر نام دارند. سیستم توصیه گر یک موفقیت گسترده‌ای  درزمینه برنامه‌های کاربردی تجارت الکترونیک را منجر شده است. اما در این میان، خدمات الکترونیکی نیاز به در نظر گرفتن نیازمندی‌ها، علایق و دسته‌بندی محصولات تجاری و سایر وضعیت‌های پیچیده است. بنابراین باید در فرایند توصیه، ویژگی‌های معنایی نیز در نظر گرفته شوند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک سیستم توصیه گر براساس آنتولوژی و فیلترینگ اشتراکی است. آنتولوژی مشخصات صریح و آشکاری از یک مفهوم است که مفهوم کلمات و ارتباط بین آن‌ها در زمینه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرند را نشان می‌دهد. فیلترینگ اشتراکی پیش‌بینی درخواست کاربر برای یک مورد خاص براساس مجموعه‌ای از پروفایل‌ کاربران است. فیلترینگ اشتراکی با استفاده از کاربرانی با علاقه مندی های مشابه جهت پیش‌بینی اطلاعات قابل‌توجه برای کاربران هدف استفاده می شود. در این پایان‌نامه، سیستم توصیه گری با ترکیب مفاهیم معنایی و فیلترینگ اشتراکی، جهت بهبود کیفیت ارائه خدمت به کاربران سیستم با قابلیت اعتماد بالا، پیشنهاد می‌شود. ایرادی در روش های قبلی وجود دارد، کارآیی و دقت کم سیستم است. از آنجایی با گذشت زمان، کارایی و دقت سیستم کاهش می یابد، از اینرو در این پایان نامه از ترکیب سیستم توصیه گر معنایی و فیلترینگ اشتراکی با قابلیت اعتماد، سعی در برطرف ساختن کاهش روند کارایی و عملکرد سیستم شده است. نتایج شبیه‌سازی در نرم افزار متلب نشان می‌دهد که روند کارآیی روش پیشنهادی نسبت به روش های توصیه گر معنایی ترکیبی و روش توصیه گر با قابلیت اعتماد، کاهش کمتری داشته است و دقت و پوشش سیستم نسبت به روش‌های سیستم توصیه‌کننده معنایی ترکیبی و سیستم توصیه کننده با قابلیت اعتماد، در مواقعی به ترتیب به میزان 10% ،10% ، 20% بهبود می یابد.
کلمات کلیدی: تجارت الکترونیکی بنگاه به بنگاه، سیستم توصیه گر، مفاهیم معنایی، فیلترینگ اشتراکی.

فهرست مطالب
فصل یکم) مقدمه و کلیات پژوهش          

1-1) مقدمه فصل    

2-2) آشنایی با تجارت الکترونیکی و کاربردهای بنگاه به بنگاه            

1-3) زمینه پژوهش 

1-4) معرفی زمینه مطالعه و بیان مسئله 

1-5) ضرورت انجام پایان نامه               

1-6) اهداف پایان‌نامه              

1-7) ساختار پایان‌نامه             

1-8) خلاصه و نتیجه گیری فصل          

فصل دوم) مطالعه و بررسی کارهای انجام‌شده       

2-1) مقدمه فصل    

2-2) مطالعه و بررسی روش‌های موجود                

     2-2-1) روش خصوصیات غیر عملکردی بر اساس وب خدمت سیستم توصیه گر          

     2-2-2) فیلترینگ اشتراکی قابل‌اعتماد مبتنی بر کیفیت خدمات برای کشف خدمت          

     2-2-3) سیستم توصیه‌کننده معنایی رترکیبی برای تجارت شخصی  

     2-2-4) اعتماد کاربران در سیستم توصیه گر با استفاده از آنتولوژی و مدل‌سازی فازی   

     2-2-5) توصیه گر مبتنی بر تلفیق اعتماد معنایی برای کاربردهای تجارت الکترونیکی 

2-3) مقایسه روش‌های موجود و پیشنهاد اندیشه نو 

2-4) خلاصه و نتیجه‌گیری فصل