سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشه

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشه
با اختراع مدارهاي مجتمع، تعداد ترانزيستورهاي روي تراشه هر هجده ماه یک بار، تقريبا دو برابر مي-شود. اين افزايش شديد باعث بوجود آمدن تراشه هايي با اجزاي بيشتر و پيچيده تر شده است. تحت اين شرايط، طراحان، اجزاي عملياتي ناهمگن را در داخل يک مدار مجتمع بنام، سيستم بر روی تراشه مجتمع می کنند. معمولاً در معماری ميان ارتباطي در سيستـم ها از سیم هاي اختـصاصي و يا گذرگاه-هاي مشـترک اسـتفاده می شود. سيم هاي اختصاصي براي سيستم هايي مناسب است که تعداد هسته کمی دارند. با رشد پيچيدگي سيستم ها تعداد سيم های اختصاصی بيشتر می شود. بنابراين سيم هاي اختصاصي قابليت انعطاف و قابليت استفاده مجدد ضعيفي دارند. گذرگاه مشترک در مقایسه با سیم های اختصاصي قابليت استفاده مجدد و مقياس پذيري بالاتري را دارد...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشه

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشهسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر روش های مسیریابی چند پخشی در شبکه های روی تراشه
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.30 مگابایت
چکیده
با اختراع مدارهاي مجتمع، تعداد ترانزيستورهاي روي تراشه هر هجده ماه یک بار، تقريبا دو برابر مي-شود. اين افزايش شديد باعث بوجود آمدن تراشه هايي با اجزاي بيشتر و پيچيده تر شده است. تحت اين شرايط، طراحان، اجزاي عملياتي ناهمگن را در داخل يک مدار مجتمع بنام، سيستم بر روی تراشه مجتمع می کنند. معمولاً در معماری ميان ارتباطي در سيستـم ها از سیم هاي اختـصاصي و يا گذرگاه-هاي مشـترک اسـتفاده می شود. سيم هاي اختصاصي براي سيستم هايي مناسب است که تعداد هسته کمی دارند. با رشد پيچيدگي سيستم ها تعداد سيم های اختصاصی بيشتر می شود. بنابراين سيم هاي اختصاصي قابليت انعطاف و قابليت استفاده مجدد ضعيفي دارند. گذرگاه مشترک در مقایسه با سیم های اختصاصي قابليت استفاده مجدد و مقياس پذيري بالاتري را دارد. امـا گذرگاه ها در هر لحظه تنها يک تراکنش ارتباطي را انجام مي دهند. این سیسـتم ها امکان یکپارچه سازی چنـدین ترانزیــستور را روی یک تراشه را فراهم می سازند. برای چنین سیـستم هایی، معماری های شبکه روی تراشـه راه حلی برای مسـئله مقیاس پذیری است. راه حل های موجود مبتنی بر ارتباطات روی گذرگاه منجر به مشکلات جدی در رابطه با یکپارچگی هسته های آی پی می شوند. در سیستم های روی تراشه چند پردازنده ای، شبکه-های روی تراشه می توانند یک زیرساخت ارتباطاتی انعطاف پذیر را فراهم سازند، که در آن مولفه های متعدد مانند هسته های چند پردازنده ای، حافظـه ها و سایر مولفـه های آی پی  به راحتی همـدیگر متصل می شوند. گسترش شبکه های روی تراشه و افزایش تعداد پردازنده های در دسترس و بالا رفتن تعداد در-خواست ها برای انجام کارهای محاسباتی با کاهش تراکم در شبکه و افزایش کارایی، مسئله مسیریابی در شبکه های روی تراشه را به یک چالش در این سیستم ها تبدیل کرده است. در زمینه مسیریابی، الگوریتم های زیادی مطرح‌شده است؛ اما ازآنجایی‌که این مسئله جزء مسائل اساسی در جهت بهبود کارایی شبکه است، همچنان ابتکار های جدیدی در این زمینه مطرح می شود.

کلمات کلیدی: مسیریابی، شبکه روی تراشه، پهنای باند، کارایی، تراکم، ترافیک شبکه.

فهرست مطالب:
فصل اول) آشنایی با شبکه های روی تراشه و مسیریابی در آن    
1-1) مقدمه    
1-2) معرفی شبکه های روی تراشه    
1-3) معرفی چالش های مهم در شبکه های روی تراشه    
1-4) معرفی حیطه ی مطالعه    
1-5)معرفی ساختار سمینار    
1-6) خلاصه و نتیجه گیری    
فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های مسیریابی در شبکه های روی تراشه    
2-1) مقدمه    
2-2) معرفی الگوریتم های مسیریابی    
      2-2-1) مسیریابی چندپخشی کارا برای شبکه های روی تراشه سه بعدی    
      2-2-2) الگوریم مسیریابی آگاه از تراکم با هزینه کم برای شبکه های روی تراشه    
      2-2-3) مسیریابی تحمل پذیر خرابی ایستا و پویا در شبکه روی تراشه مش دو بعدی    
      2-2-4) الگوریتم مسیریابی انطباقی فازی برای شبکه روی تراشه
2-3) مقایسه روش های موجود    
2-4) خلاصه و نتیجه گیری    
منابع و مراجع