سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری
دنیای فناوری اطلاعات و اینترنت که امروزه تبدیل به یک جز حیاتی از زندگی بشر شده است، روز به روز در حال گسترش است. هم سو با آن، نیازهای اعضای جوامع مانند امنیت اطلاعات، پردازش سریع، دسترسی پویا و آنی قدرت تمرکز روی پروژه های سازمانی به جای اتلاف وقت برای نگهداری سرورها و از همه مهم تر صرفه جویی در هزینه ها، اهمیت زیادی یافته است. راه حلی که امروزه در عرصه فناوری برای چنین مشکلاتی پیشنهاد می شود، فناوری رایانش ابری است. چالش ها و مسائل زیادی در محیط محاسبات ابری وجود دارد از جمله مسائل و چالش هایی که در محیط محاسباتی...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابریسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.22 مگابایت
چکیده
دنیای فناوری اطلاعات  و اینترنت  که امروزه تبدیل به یک جز حیاتی از زندگی بشر شده است، روز به روز در حال گسترش است. هم سو با آن، نیازهای اعضای جوامع مانند امنیت اطلاعات، پردازش سریع، دسترسی پویا و آنی قدرت تمرکز روی پروژه های سازمانی به جای اتلاف وقت برای نگهداری سرورها و از همه مهم تر صرفه جویی در هزینه ها، اهمیت زیادی یافته است. راه  حلی که امروزه در عرصه فناوری برای چنین مشکلاتی پیشنهاد می شود، فناوری رایانش ابری است. چالش ها و مسائل زیادی در محیط محاسبات ابری وجود دارد از جمله مسائل و چالش هایی که در محیط محاسباتی ابری وجود دارد، می توان به  مسئله امنیت، مسئله اقتصادی، مدیریت سیستم، مدیریت شبکه، دست یابی واحد، زمانبندی، کشف منبع، طبقه بندی منابع، اعتمادپذیری و غیره اشاره کرد. یکی از چالش های مهم در محاسبات ابری مسئله زمانبندی است. زمانبندی کار  به معنی واگذاری کارآمد و مناسب منابع به کارها است. راهکارهای زیادی در رابطه با نحوه زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری ارائه شده است. که در این پژوهش به معرفی این راهکارها می پردازیم.

کلمات کلیدی: زمانبندی کار، محاسبات ابری، الگوریتم زمانبندی کار، واگذاری منبع.
 
فهرست مطالب

 فصل1) آشنایی با رایانش ابری و زمانبندی وظایف در آن           

1-2) معرفی محاسبات ابری

1-3) معرفی چالش های مهم در محاسبات ابری

1-4)زمینه ی پژوهش       

1-5) معرفی ساختار پایاننامه          

1-6) خلاصه و نتیجه گیری فصل    

فصل2) مطالعه و بررسی روش های زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری         

2-1) مقدمه         

2-2) معرفی روش های زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری 

2-2-1) الگوریتم زمانبندی کمترین زمان اجرا-کمترین زمان تکمیل

2-2-2) الگوریتم زمانبندی بیشترین زمان اجرا-کمترین زمان تکمیل          

2-2-3 ) سياست هاي زمانبندي در جهت بازار براي محاسبات ابري          

2-2-4) الگوریتم زمانبندی بیشترین زمان اجرا-کمترین زمان تکمیل          

2-2-5) الگوریتم زمانبندی کمترین زمان اجرا  

2-2-6) الگوریتم زمانبندی کار زندگی زنبورها

2-2-7) الگوریتم زمانبندی نوبتی گردشی        

2-2-8) زمانبندی موثر در انرژی وظایف بلادرنگ، تحت محیط محاسبات ابری متغیر          

2-2-9) بهینه سازی ازدحام ذره تقویت شده برای زمانبندی وظیفه در محیط ابری      

2-2-10) الگوریتم ژنتیک  

2-2-11) الگوریتم گداختگی شبیه سازي شده    

2-3) مقایسه روش های موجود        

2-3) خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مراجع