سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیم

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیم
پیشرفت‌های اخیر در زمینه الكترونیك و مخابرات بی‌سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، اندازه كوچك، قیمت مناسب و كاربری‌های گوناگون را ایجاد کرده است. این حسگرهای كوچك كه توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبكه‌های موسوم به شبكه‌های حسگر بی‌سیم شده‌اند. تفاوت اساسی این شبکه ها با شبکه های سنتی، ارتباط این شبکه ها با محیط و پدیده های فیزیکی است...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیم

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیمسمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های ردیابی اهداف متحرک در شبکه های حسگر بی‌سیم
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.23 مگابایت

چکیده
پیشرفت‌های اخیر در زمینه الكترونیك و مخابرات بی‌سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، اندازه كوچك، قیمت مناسب و كاربری‌های گوناگون را ایجاد کرده است. این حسگرهای كوچك كه توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده‌ای برای ایجاد و گسترش شبكه‌های موسوم به شبكه‌های حسگر بی‌سیم شده‌اند. تفاوت اساسی این شبکه ها با شبکه های سنتی، ارتباط این شبکه ها با محیط و پدیده های فیزیکی است. به‌طوریکه شبکه های سنتی ارتباط بین انسان ها و پایگاه های اطلاعاتی را فراهم می کنند در حالیکه شبکه های حسگر، مستقیما با جهان فیزیکی در ارتباط هستند و با استفاده از حسگرها محیط فيزيكي اطرف خود را مشاهده کرده و بر اساس مشاهدات خود تصميم گيري و عمليات درخوری را انجام می دهند. نام شبكه حسگر بي سيم يك نام عمومي است براي انواع مختلف و به‌منظورهاي خاص طراحي مي شود. برخلاف شبكه هاي سنتي كه همه منظوره اند شبكه هاي حسگر تك منظوره هستند. چالش های بسیار زیادی در زمینه استفاده از شبکه های حسگر بی‌سیم وجود دارد. یکی از مهمترین چالش ها، ردیابی اهداف در شبکه های حسگر بی‌سیم است. ردیابی اهداف در شبکه های حسگر بی‌سیم به دلیل کاربردهای متنوع از جمله کنترل و نظارت بر محیط، ردیابی اهداف نظامی و غیره یک موضوع تحقیقاتی مهم در این شبکه ها است. یکی از عمده ترین چالش ها در این نوع شبکه ها، منابع محدود انرژی است، که مستقیما طول عمر شبکه را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین همواره موازنه ای بین مصرف انرژی و دقت ردیابی لازم است تا مصرف انرژی را کاهش و دقت ردیابی را افزایش دهد.  
کلمات کلیدی: شبکه  حسگر بی‌سیم، ردیابی هدف، مصرف انرژی، دقت ردیابی، کارایی.

فهرست مطالب

فصل اول) آشنایی با شبکه های حسگر بی‌سیم و ردیابی اهداف در آن  

1-1) مقدمه              

1-2) معرفی شبکه های حسگر بی‌سیم   

1-3) معرفی چالش های مهم در شبکه های حسگر بی‌سیم     

1-4) بیان مسئله و اهداف        

1-5) معرفی ساختار پایان نامه                

1-6) خلاصه و نتیجه گیری   

فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی‌سیم             

2-1) مقدمه              

2-2) معرفی الگوریتم کرم شبتاب           

     2-3) معرفی الگوریتم های ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی‌سیم             

     2-3-1) ردیابی هدف با استفاده از مدل چندگانه تعاملی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم        

      2-3-2) فیلتر کالمن توزیع‌شده اجتماعی برای ردیابی هدف در شبکه های حسگر           

      2-3-3) حسگر سازگار مبتنی بر مزایده جهت ردیابی هدف در شبکه حسگر بی‌سیم      

      2-3-4) روان کننده غیرخطی ناهمگام در ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی‌سیم     

      2-3-5) ردیابی هدف مشارکتی مبتنی بر رویداد در شبکه های حسگر بی‌سیم 

     2-3-6) انتخاب حسگر ردیاب هدف در شبکه حسگر بی‌سیم دارای خطای تخمین           

2-4) مقایسه روش های موجود               

2-4) خلاصه و نتیجه گیری فصل