سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابری

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابری
محاسبات ابري، مدلي براي توانمندسازي دسترسي فراگير، راحت و تقاضا محور شبكه اي، به مجموعه اي از منابع محاسباتي اشتراكي و قابل پيكربندي از قبيل شبكه ها، سرويس دهنده ها، فضاي ذخيره سازي، سرويس هاي كاربردي و برخی دیگر سرويس ها است، كه مي توان به سرعت آن ها را تامين كرد و با كمترين تلاش و تماس با مديریت سرويس-دهنده، آن‌ها را نهايي و قابل استفاده نمود. از آنجایی که رایانش ابری یک الگوی نسبتاً جدیدی است، همواره با چالش-های بسیاری روبرو است...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابری

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابریسمینار آماده رشته کامپیوتر (کارشناسی ارشد) - مروری بر روش های کشف منبع در محیط رایانش ابری
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.38 مگابایت

چکیده
 محاسبات ابري، مدلي براي توانمندسازي دسترسي فراگير، راحت و تقاضا محور شبكه اي، به مجموعه اي از منابع محاسباتي اشتراكي و قابل پيكربندي از قبيل شبكه ها، سرويس دهنده ها، فضاي ذخيره سازي، سرويس هاي كاربردي و برخی دیگر سرويس ها است، كه مي توان به سرعت آن ها را تامين كرد و با كمترين تلاش و تماس با مديریت سرويس-دهنده، آن‌ها را نهايي و قابل استفاده نمود. از آنجایی که رایانش ابری یک الگوی نسبتاً جدیدی است، همواره با چالش-های بسیاری روبرو است. در سیستم های رایانش ابری، عواملی مانند گسترش سیستم ها، افزایش تعداد سرویس های دردسترس، افزایش درخواست های کاربران، تعداد بسیار زیاد منابع و مالکیت توزیع شده منابع، مسئله  کشف منبع را به یک چالش مهم در این سیستم ها تبدیل کرده است. تا به امروز، الگوریتم های زیادی به منظور کشف منابع در محیط رایانش ابری پیشنهاد شده است، ولی از آنجایی که مسئله کشف منابع در محیط ابر، جز مسائل غیر قطعی است، از اینرو همواره الگوریتم های جدیدی در این زمینه مطرح می شوند. در این پایان نامه جهت کشف بهینه منابع، از یک راهکار کشف منبع مبتنی بر روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل، استفاده می شود. استفاده از این راهکار ضمن افزایش کارایی الگوریتم، زمان اجرای الگوریتم را نیز کاهش می دهد. همچنین با توجه به اینکه روش پیشنهادی یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی است، از این رو استفاده از این راهکار، میزان رضایت کاربران در کشف منبع را افزایش می دهد. علاوه بر این روش پیشنهادی میزان استفاده از پهنای باند را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین در روش پیشنهادی امکان کشف منابع با بالاترین تطبیق افزایش یافته و میزان رد جستجو کاهش می یابد.

 کلمات کلیدی:کشف منبع، رایانش ابری، کارایی، درخواست کاربر، تصمیم گیری چندمعیاره فازی.

فهرست مطالب
فصل اول) آشنایی با رایانش ابری و کشف منبع در آن          

1-1) مقدمه              

1-2) معرفی رایانش ابری       

1-3) چالش های مهم در رایانش ابری    

1-4) بیان مسئله و اهداف        

1-5) بیان ساختار پایان نامه    

1-6) خلاصه و نتیجه گیری   

فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های کشف منبع در رایانش ابری    

2-1) مقدمه              

2-2) معرفی الگوریتم های کشف منبع در محیط رایانش ابری              

     2-2-1) کشف منابع بین ابری براساس تجربیات گذشته خدمات خوشه‌بندی منابع گذرا    

     2-2-2)روش کشف منبع نظیربه نظیردر ابر با استفاده از پرس و جوی محدوده چند مشخصه ای  

     2-2-3) یک چهارچوب کشف منبع برای محاسبات ژنومیک  مبتنی برابر       

     2-2-4) الگوریتم کشف منبع انطباقی در محاسبات ابری   

     2-2-5) الگوریتم کشف وب سرویس سیار مبتنی بر ابر   

2-8) مقایسه روشه ای موجود 

2-3) خلاصه و نتیجه گیری