سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل

سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل
امروزه تراكم ترافيك به عنوان مشكل اصلي مناطق شهري در جهان هزينه هاي زيادي را به دولت ها و مردم تحميل مي كند و معضلاتي چون آلودگي هوا، مصرف لجام گسيخته انرژي و عدم امكان برنامه ريزي در مديريت امورات را به دنبال دارد. از سوي ديگر براي حل مشكلات اشاره شده از سوي كارشناسان علوم و صاحب نظران حوزه‌های مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مطالعات و بررسي هاي بسيار زيادي صورت گرفته و راهكارهاي متنوعي بررسي، پيشنهاد و اجرايي شده است كه نتيجه اين اقدامات باعث شده كه جامعه انساني و محيط زيست طبيعي بشر تا حدودي از آسيب هاي ناشي از استفاده لجام گسيخته وسايل نقليه عمومي و شخصي نجات يابد...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل

کد QR محصول

سمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقلسمینار آماده رشته صنایع (کارشناسی) -مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.57 مگابایت

چکیده
امروزه تراكم ترافيك به عنوان مشكل اصلي مناطق شهري در جهان هزينه هاي زيادي را به دولت ها و مردم تحميل مي كند و معضلاتي چون آلودگي هوا، مصرف لجام گسيخته انرژي و عدم امكان برنامه ريزي در مديريت امورات را به دنبال دارد. از سوي ديگر براي حل مشكلات اشاره شده از سوي كارشناسان علوم و صاحب نظران حوزه‌های مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مطالعات و بررسي هاي بسيار زيادي صورت گرفته و راهكارهاي متنوعي بررسي، پيشنهاد و اجرايي شده است كه نتيجه اين اقدامات باعث شده كه جامعه انساني و محيط زيست طبيعي بشر تا حدودي از آسيب هاي ناشي از استفاده لجام گسيخته وسايل نقليه عمومي و شخصي نجات يابد. هدف از اين سیاست‌ها استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در چارچوب گزينه هايي است كه علاوه بر بهبود وتحرك در شبكه حمل‌و‌نقل، موجب بازدهي بيشترو اتلاف كمتر منابع را فراهم سازند. از درون اين سیاست‌ها راهبردي به نام «مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل» توانسته است جايگاه بايسته اي در بين صاحبنظران و كارشناسان بیابد. مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل علاوه بر ابعاد فرهنگي و اجتماعي داراي ابعاد اقتصادي هم است و بعد اقتصادي آن باعث شده است كه بخش‌های غيردولتي و خصوصي نسبت به فعاليت وسرمايه گذاري در اين حوزه اقبال و توجه نشان دهند. برنامه ريزان هم با افزايش هزينه هاي استفاده از پاركينگ و وضع عوارض براي استفاده از اتوبان ها و جاده ها و ورود به مراكز شهرها، هزينه استفاده از خودرو شخصي را افزايش داده ا  ند تا جامعه به سمت حمل‌و‌نقل عمومي ترغيب شود. از سوي ديگردر بعد اجتماعي و فرهنگي با تأكيد بر ارزش هاي انساني و نوع دوستي و حفاظت از محيط زيست و با تكيه بر سرمایه‌های اجتماعي و فرهنگي به ترغيب شهروندان براي كنترل و كاهش استفاده از خودروي شخصي اقدام كردند. مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل با استفاده از فاكتورهاي اقتصادي تلاش مي كند تا انسان ها را با نگاهي هوشمندانه به مولفه «نياز» نسبت به مهار «خود خواهي» ترغيب كند. استفاده از مشوق هاي فرهنگي و اجتماعي، رشد، توسعه و شكوفايي «اخلاق» به عنوان يك شاخص كنترل دروني توانسته است از مقبوليت و محبوبيت چشمگيري در ميان افراد جامعه برخوردار شود و جوامع بزرگ شهري به اين نتيجه رهنمون شده‌اند كه منافع فردي فقط از طريق حفظ و احترام به منافع جمع مسیر خواهد بود. در همین راستا، در این پژوهش برخی از روش های استفاده شده در زمینه مدیریت بهینه تقاضای حمل‌و‌نقل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: مدیریت تقاضا، حمل‌و‌نقل، ترافیک، کسب و کار، ظرفیت عرضه، کارایی.

 فهرست مطالب

فصل اول) آشنایی با مدیریت تقاضا و کاربرد آن در حمل‌و‌نقل             

1-1 مقدمه               

1-2 کلمات کلیدی   

1-3 مدیریت تقاضا 

1-4 تاریخچه          

1-5 مدیریت تقاضا آب           

1-6 مدیریت تقاضا در هتل داری           

     1-6-1 فصل‌های شلوغ      

     1-6-2 فصل‌های خلوت      

     1-6-3 فصل‌های معمولی   

1-7 استراتژی‌های مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل       

     1-7-1 زمان کاری متغیر   

     1-7-2 دور کاری                

     1-7-3 سرویس   

     1-7-4 ادغام ماشین‌ها         

     1-7-5 ادغام ون‌ها              

     1-7-6 سرویس‌های اتوبوس                

     1-7-7 ماشین‌های اشتراکی 

    1-7-8 دوچرخه سواری       

1-8 نتیجه گیری      

2-1 مقدمه               

فصل دوم) روش های مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل

2-2 معرفی روش های مدیریت تقاضا در حمل‌و‌نقل               

     2-2-1 فرآیند برآورد تقاضاي حمل‌و‌نقل سفرهاي کاري در شرایط دورکاري    

     2-2-2 ارزیابی بلندمدت اثر ترکیب سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل با مدل پویایی سیستم  

     2-2-3 ارائه روش محاسبه شاخص عرضه و تقاضا و تعادل سازي آن‌ها در حمل و نقل عمومی     

     2-2-4 بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل‌و‌نقل در مديريت تقاضای حمل و نقل           

     2-2-5 مدیریت تقاضای حمل و نقل در یک سرزمین محروم: شمال فرانسه    

     2-2-6 مدیریت تقاضای حمل و نقل: سیستم رانندگی و پارک برای کاهش تجمع             

     2-2-7 بررسی نقش تعاملات سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل          

     2-2-8 توسعه یک راهکار محلی برای مدیریت تقاضای حمل و نقل               

2-3) خلاصه و نتیجه گیری