سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- رویکرد های انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- رویکرد های  انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)
بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا خانه تجهيزات مختلف با هم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي چند رسانه ای، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند. چندين روش براي شبكه‌كردن خودروها وجود دارد كه هريك مزايا و معايب خاص خود را دارند. ايده ی اوليه ی شبكه‌ها ی بین خودرویی...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- رویکرد های  انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- رویکرد های  انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- رویکرد های انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه (ونت)
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.40 مگابایت

چکیده

بدون شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي آينده است. همان‌طور كه در يك اداره يا خانه تجهيزات مختلف با هم تشکیل یک شبكه می دهند؛ خودروها نيز در هنگام حركت، يك گره از شبكه هستند و مي‌توانند طيف وسيعي از اطلاعات مانند وضعيت آب ‌و هوا، ترافيك، داده‌هاي چند رسانه ای، سيگنال‌هاي هشدار و هر نوع اطلاعات قابل تصور ديگر را مبادله كنند. چندين روش براي شبكه‌كردن خودروها وجود دارد كه هريك مزايا و معايب خاص خود را دارند. ايده ی اوليه ی شبكه‌ها ی بین خودرویی، براي نخستين ‌بار توسط يك گروه مهندسي به نام دلفی دلکو با همكاري شركت آي‌بي‌‌ام مطرح شد. شبكه های موردی وسایل نقلیه با استفاده از امواج راديويي، انواع ارتباط‌هاي خودرو به خودرو و خودرو به زيرساخت را ايجاد مي‌كنند. شبکه‌های موردی وسایل نقلیه يكي از اجزاي اصلي سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند است که در چند سال اخير تحقيقات و پژوهش‌هایي جهت بهبود عملکرد این شبکه ها انجام شده است. علت اهمیت شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، ارتباط مستقيم اين نوع شبكه‌ها با ايمني خودروها و ترافيك است. اقتضای ویژگی های ذاتی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، مشکلاتی را به وجود می آورد که محققان را دچار چالش می کند. مسئله انتشار اطلاعات یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه است. هدف انتشار اطلاعات به حداکثر رساندن استفاده از منابع شبکه برای تامین نیازهای داده ای همه خودروها است. در زمينه ی انتشار داده ها در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، الگوریتم هاي زیادي مطرح  شده است؛ اما از آنجایي كه این مسئله جزء مسائل خیلی مهم در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه است همچنان ابتكارهاي جدیدي در این زمينه مطرح مي شود. در راستای رفع معایب روش های موجود انتشار اطلاعات در محیط شبکه های موردی وسایل نقلیه، در این پژوهش جهت افزایش تعداد وسایل نقلیه ای که پیام اخطار را در محدوده رویداد از منبع پیام دریافت می کنند و همچنین به منظور انتشار صحیح و سریع اطلاعات و کاهش نیاز به تجهیزات سخت افزاری کنار جاده ای برای انتقال پیام ها بین وسایل نقلیه یک روش جدید انتشار اطلاعات مبتنی بر رفتار دسته جمعی زنبورعسل ها پیشنهاد می شود.

 کلمات کلیدی: شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، انتشار اطلاعات، گره، وسایل نقلیه، منابع شبکه.

فهرست مطالب

1-1)مقدمه          

1-2) معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه      

1-3) معرفی چالش های مهم در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه      

1-4)حیطه ی مطالعه         

1-5) معرفی ساختار پایان نامه        

1-6) خلاصه و نتیجه گیری

2-1) مقدمه         

2-2) معرفی الگوریتم های انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه           

2-3) راهکار غیرمتمرکز برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه    

2-4) انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه بر مبنای همبندی درخت       

2-5) انتشار داده موثر و قوی برای شبکه‌های موردی وسایل نقلیه شهری و بزرگراه  

2-6) الگوریتم انطباقی برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه         

2-7) الگوریتم انتشار داده ی منصفانه و انطباقی در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه

2-8) مقایسه روش های موجود

2-9) خلاصه و نتیجه گیری