پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل

پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل
تجارت و روش هاي کسب وکار، یکی از مهمترین حوزه هایی هستند که با به کارگیري فناوری هاي نوین اطلاعاتی، ارتباطی و اینترنتی به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند. بسیاري از روش هاي سنتی کسب درآمد متحول گشته و روش ها و ارزش هاي جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهاده اند. مدل کسب و کار یک راهکار انجام کسب و کار به نحوي است که به وسیله آن، شرکت ها و موسسات بتوانند شرایط خوب خود را حفظ نموده و بقاي خود را تضمین نمایند، به عبارت دیگر تولید درآمد کنند. در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار اینترنتی عبارتست...
کد کیو آر:  پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل

کد QR محصول

پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایلپایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.28 مگابایت

چکیده

تجارت و روش هاي کسب وکار، یکی از مهمترین حوزه هایی هستند که با به کارگیري فناوری هاي نوین اطلاعاتی، ارتباطی و اینترنتی به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند. بسیاري از روش هاي سنتی کسب درآمد متحول گشته و روش ها و ارزش هاي جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهاده اند. مدل کسب و کار یک راهکار انجام کسب و کار به نحوي است که به وسیله آن، شرکت ها و موسسات بتوانند شرایط خوب خود را حفظ نموده و بقاي خود را تضمین نمایند، به عبارت دیگر تولید درآمد کنند. در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار اینترنتی عبارتست از کاربردي کردن کلیه سیستم-هاي اطلاعاتی بـراي تقویت و کنترل فرآیندهاي کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژي هاي مبتنی بر وب توسعه می یابند. ظهور موبایل به دلیل ویژگی های خاص، فرصت های شغلی فناورانه ای را برای فعالان صنایع فناوری محور فراهم نموده است. استفاده از  این  تکنولوژی منجر به  ایجاد مدل جدید برای کسب و کار تحت عنوان مدل کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل شده است. مدل های کسب و کار مبتنی بر موبایل، مدلی هایی هستند که در آنها شرکت ها و موسسات از تلفن های همراه برای گسترش و رونق کسب و کار خود و تضمین بقایشان استفاده می کنند. در این پژوهش سعی شده است، اجزا تشکیل دهنده مدل کسب و کار، نحوه طراحی مدل کسب و کار، مدل هاي کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل و مدل هاي کسب و کار از دیدگاه هاي مختلف بررسی شوند و در نهایت مدل-هاي کسب و کار موفق مبتنی بر موبایل توضیح داده شوند.

 کلمات کلیدی: مدل کسب و کار مبتنی بر موبایل، تجارت همراه، ، فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري موبايل.

فهرست مطالب

فصل اول) کلیات.  

1-1) مقدمه         

1-2) بررسی مدل های کسب و کار    

     1-2-1) تعريف دقيق ارزش        

     1-2-2)چگونه يك شركت يك سرويس آنلاين را توسعه مي دهد؟ 

          1-2-2-1) حيطه عمل

          1-2-2-2) شناسايي فرآيند تصميم گيري مشتري   

          1-2-2-3) نگاشت سرويس هاي مورد نظر به فرآيند تصميم گيري مشتري        

     1-2-3) يك سيستم منابع مناسب و موفق چگونه است؟ 

     1-2-4)مدل هاي سوددهي براي شركت هاي آنلاين چه هستند؟   

          1-2-4-1) انواع مد ل هاي درآمد

          1-2-4-2) مدل هاي سوددهي مورد توجه سهام داران

               1-2-4-2-1) مدلهاي مبتني بر كاربر و شركت

                 1-2-4-2-2) مدلهاي مبتني بر خلق ارزش توسط شركت          

     1-2-5) شناخت انواع کسب و کار 

     1-2-6) دلايل شكست يك كسب و كار         

1-3) مدل‌های کسب ‌و کار در فضای اینترنتی    

     1-3-1) مشخصات خاص فضای وب          

      1-3-2)دستاوردهای فناوری وب برای بنگاه‌ها و سازمانهای تجاری         

     1-3-3) دستاوردهای فناوری وب برای کاربران و مشتریان       

     1-3-4) نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدل های کسب و کاراینترنتی          

1-4) انواع مدل های کسب و کار اینترنتی        

     1-4-1)مدل ارتباطی در کسب و کار اینترنتی

     1-4-2) مدل واسطه گری در کسب و کار اینترنتی

          1-4-2-1) مبادله کننده بازار   

          1-4-2-2) انجام سفارش خرید یا فروش  

          1-4-2-3) سیستم جمع آوری تقاضا      

1-5)مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل        

     1-5-1) شش اصل برای موفقیت کارآفرینی مبتنی بر موبایل      

          1-5-1-1) حل  مشکل کاربر  

          1-5-1-2) کاربرد آسان         

          1-5-1-3) اختصاصی شدن    

          1-5-1-4) ورود به موقع به بازار و به روز رسانی

          1-5-1-5) پشتیبانی قوی       

          1-5-1-6) توجه  به ماهیت کسب و کاری برنامه‌های  کاربردی         

1-6) کسب و کار اپلیکیشن های موبایل

1-7) معرفی ساختار پایان نامه          

1-8) خلاصه و نتیجه گیری 

فصل دوم) مطالعه و بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی مبتنی بر مویابل    

2-1) مقدمه         

2-2) کسب و کار اینترنتی مبتنی بر موبایل       

2-3) روش شناسی

2-4) تغيير مدل كسب و كار بر اثر ورود فناوري موبايل   

2-5) مدل كسب وكار         

     2-5-1) انواع مدل هاي كسب وكار مبتنی بر موبایل از ديدگاه صاحب نظران          

          2-5-1-1) مدل نورمن          

          2-5-1-2) مدل پيگنر و كامپونو          

          2-5-1-3) مدل چون سونگ ليم و همكاران         

          2-5-1-4) مدل سالگاتيدو و پيتورا        

          2-5-1-5) مدل فايف

          2-5-1-6) مدل هامر

          2-5-1-7) مدل تان  

          2-5-1-8) مدل شوبار          

          2-5-1-9) مدل استفاده شده در كره       

          2-5-1-10) مدل بركستن      

          2-5-1-11) مدل كومولانين و هاكر      

     2-5-2) طبقه بندي مدل ها براساس معيار صاحب نظران         

          2-5-2-1)طبقه بندي مد ل ها براساس نوع محصول          

          2-5-2-2)طبقه بندي مدل ها براساس ارائه محصول در حوزه ي توليد محتوا     

          2-5-2-3) طبقه بندي مدل ها براساس ارائه محصول در حوزه ي فناوري         

          2-5-2-4)طبقه بندي مدل ها براساس ارائه محصول در حوزه ي شبكه

2-6)مدل های کسب و کار اپلیکیشن های موبایل 

2-7) دلایل استفاده از کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر موبایل      

2-8) اشتباهات مهلک در زمینه کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر موبایل      

2-9) خلاصه و نتیجه گیری 

منابع و مراجع