سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه
هدف اصلی شبکه های موردی بین وسایل نقلیه، قادر ساختن خودروهای در حال حرکت در جاده به ایجاد یک شبکه بین خودرویی برای ارسال و دریافت اطلاعاتی از قبیل شرایط جاده، ترافیک، حوادث جاده ای، شرایط آب هوایی جاده و هر اطلاعات دیگر قابل ارسال است. مسیریابی نقش مهمی در شبکه-های بین وسایل نقلیه ایفا می کند، تحرک سریع وسایل نقلیه و تغییر سریع توپولوژی شان باعث می شود که پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی سیار سابق برای رسیدگی موثر به این محیط منحصربفرد وسایل نقلیه کافی نباشند. این مسئله پژوهشگران را مجاب کرده...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیهسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکرد های مسیریابی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.21 مگابایت

چکیده

هدف اصلی شبکه های موردی بین وسایل نقلیه، قادر ساختن خودروهای در حال حرکت در جاده به ایجاد یک شبکه بین خودرویی برای ارسال و دریافت اطلاعاتی از قبیل شرایط جاده، ترافیک، حوادث جاده ای، شرایط آب هوایی جاده و هر اطلاعات دیگر قابل ارسال است. مسیریابی نقش مهمی در شبکه-های بین وسایل نقلیه ایفا می کند، تحرک سریع وسایل نقلیه و تغییر سریع توپولوژی شان  باعث می شود که پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی سیار سابق برای رسیدگی موثر به این محیط منحصربفرد وسایل نقلیه کافی نباشند. این مسئله پژوهشگران را مجاب کرده است تا الگوریتم های مسیریابی مقیاس پذیری بیابند که برای توزیع های مسیر متناوب ناشی از تحرک وسیله نقلیه بحدکافی قوی باشند و راهکارهای جدیدی ارائه کنند که بتواند نسبت تحویل بسته و مصرف انرژی را بهبود دهد.  در این پایان نامه یک روش جدید مسیریابی آگاه از انرژی و مکان، مبتنی بر گذرگاه مرکزی در محیط شهری شبکه های موردی وسایل نقلیه مطرح می شود. به منظور ایجاد ساختار سلسله مراتبی برای شبکه های موردی وسایل نقلیه، تمامی وسایل نقلیه موجود در داخل شبکه بر اساس موقعیت مکانی خود، به مناطق مختلفی تقسیم‌بندی می شوند. در روش پیشنهادی با توجه به اینکه سرخوشه ها، از نظر موقعیت مکانی در نزدیکترین فاصله نسبت به مرکز خوشه قرار دارد، بنـابراین، میانـگین مسافت ارسال اطلاعات درون خوشه را به طور قابل توجـهی کاهـش می دهد. با کاهش مسافت ارسال اطلاعات، میزان مصرف انرژی برای ارسال اطلاعات، در گره ها و سرخوشه ها کاهش می یابد، همچنین با کاهش مسافت ارسال اطلاعات میزان تاخیر نیز کاهش چشمگیری می یابد. جدول همسایگی ذخیره شده در سرخوشه به طور مرتب بروزرسانی و در صورت ایجاد هر تغییری در میزان انرژی و موقعیت سرخوشه فعلی، سرخوشه جدید با پارامترهای مناسب جایگزین می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها، پارامترهای  انرژی و طول عمر شبکه را  بهبود داده است.

 کلمات کلیدی: شبکه های موردی وسایل نقلیه، میانگین تاخیر در شبکه، نرخ تحویل بسته، انرژی مصرفی.

فهرست مطالب

فصل اول) آشنایی با شبکه های موردی وسایل نقلیه و مسیریابی در آن           

1-1)مقدمه          

1-2) معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه       

1-3) معرفی چالش های مهم در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه        

1-4)حیطه ی مطالعه         

1-5) معرفی ساختار پایان نامه          

1-6) خلاصه و نتیجه گیری 

فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های مسیریابی در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه

2-1) مقدمه         

2-2) معرفی الگوریتم های مسیریابی در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه          

      2-2-1) الگوریتم چند عاملی برای مسیریابی در شبکه های موردی وسایل نقلیه      

      2-2-2) مسیریابی مبتنی بر مکان، شبکه های وسایل نقلیه در بزرگراه و محیط شهر

      2-2-3) مسیریابی مبتنی بر جغرافیای لنگر با پیشبینی حرکت برای ونت  

      2-2-4) الگوریتم مبتنی بر مکان یابی و مسیریابی ترکیبی در شبکه های موردی    

      2-2-5) الگوریتم مسیریابی LEACH-C      

2-3) مقایسه روش های موجود

2-4) خلاصه و نتیجه گیری 

منابع و مراجع