سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محور

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محور
سیر تکاملی دستگاه‌ها و تجهیزات جانبی سیار، مجازی سازی سرورها و ظهور سرویس های ابری، منجر به بازبینی مجدد معماری رایج شبکه ها شده و تکنولوژی جدیدی با عنوان شبکه های نر م افزار محور پا به عرضه ظهور گذاشته است. یک شبکه نرم افزار محور مانند شبکه‌های سنتی دارای مجموعه‌ای از تجهیزات شبکه است. تنها تفاوتی که در این بین وجود دارد، تبدیل تجهیزات فیزیکی سنتی به عناصر ساده روانه‌سازی است که این عناصر فاقد بخش کنترلی و یا نرم‌افزاری جهت تصمیم‌گیری‌های خودکار هستند. چالش های بسیار زیادی در زمینه شبکه های نرم افزار محور وجود دارند که ....
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محور

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محورسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی روش های تعادل بار در شبکه‌های نرم‌افزار محور
قیمت قیمت : 43000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.38 مگابایت
فهرست مطالب
فصل 1: کلیات تحقیق    
1-1- مقدمه    
1-2- بیان مساله    
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    
1-4- اهداف تحقیق    
1-5- سؤالات یا فرضیه‌های تحقیق    
1-6- قلمرو تحقیق    
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    

فصل 2: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق    
2-1- مقدمه    
2-2- پیشینه تحقیق    
2-2-1- رویکرد تعادل بار در شبکه‎های نرم‎افزار محور بر اساس زمان پاسخ سرور    
2-2-2- رویکرد تعادل بار اولویت بندی سوئیچ در شبکه‎های نرم‎افزار محور    
2-2-3- مدیریت جزییات توزیع شده مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه‏های نرم افزار محور    
2-2-4- متغیرهای تعادل بار مبتنی بر شبکه نرم افزار محور در محاسبات ابری    
2-2-5- پلتفرم تعاونی هوشمند تعادل بار و امنیت در کنترل‌کننده‌های توزیع‌شده شبکه‎های نرم‎افزار محور    
2-2-6- راهکار کارای تعادل بار در شبکه‎های نرم‌افزار محور مبتنی بر زمان پاسخ سرور    
2-2-7- مدیریت تعادل و سررسید صف در سوئیچ‎های اوپن فلو شبکه‌ نرم‌افزار محور    
2-2-8- کنترل ازدحام و زمانبندی ترافیک در مراکز داده بر پایه شبکه نرم‌افزار محور    
2-2-9-مسیریابی موازنه بار در شبکه های نرم افزار محور با کنترلر چندگانه    
2-2-10-  مکانیسم تعادل بار پیوندی تطبیقی آگاه از کیفیت سرویس برای شبکه های نرم افزار محور    
2-2-11- کنترل تعادل ترافیک در شبکه‎های نرم‌افزار محور    
2-2- مقایسه روش های موجود