سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفت

سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفت
فناوری نانو که در سالهای اخیر در بسیاری از علوم مورد استفاده قرار گرفته است در این صنعت نیز به یاری بشر آمده و درفرآیندهای ازدیاد برداشت و ازجمله روشهای ازدیاد برداشت حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نانو سیالات با پخش و منتشر کردن ذرات در اندازههای نانومتری درمحیط مخزن به منظور افزایش هدایت گرمایی و بهبود عملکرد انتقال حرارت مورد استفاده قرارمیگیرند. به کمک نانو سیالات می‌توان جدایش نفت و گاز در داخل مخزن را تسهیل نمود و میزان برداشت نفت را نسبت به روش‌های فعلی افزایش ...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفت

کد QR محصول

سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفتسمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-اثرات تزریق نانوسیالات هوشمند دارای نانو کامپوزیت های شیمیایی بر خواص پترو فیزیکی تراوایی نسبی آب و نفت
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.52 مگابایت
فهرست مطالب: 
فصل اول) کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2) نانوسیالات هوشمند    
1-2-1) روش‌های تهیه نانوسیال    
1-2-2) کاربرد نانوسیالات و تولید نانوسیالات هوشمند    
1-3) تراوایی نسبی آب و نفت    
1-4) نانوذرات و تأثیر آن بر تراوایی نسبی نفت-آب    
1-5) اهداف تحقیق    
1-6) ساختار پایان نامه    
1-7) خلاصه و نتیجه گیری    
فصل دوم) نانوسیالات و تأثیر آن در بهبود فرایند بازیابی نفت    
2-1) مقدمه    
2-2) نانوسیالات و کاربرد آن در صنعت نفت    
2-3) طراحی، کاربرد و چالش‌های پیش رو در علم نانو ذرات    
2-3-1) طراحی نانوذرات    
2-3-2) کاربرد نانوذرات    
2-3-3) چالش‌های پیش رو در تکنولوژی نانوذرات    
2-3) انواع نانو سیالات کاربردی در بهبود ازدیاد برداشت نفت    
2-4) ارزیابی میدانی کاربرد نانو ذرات در ازدیاد برداشت نفت    
2-4-1) استفاده از نانو سیالات برای بهبود تحرک در نفت‌های سنگین و فوق سنگین    
2-4-2) فناوری نانو برای افزایش بهره وری و بازیافت نفت و گاز در میدان نفتی کلمبیا    
2-5) نتیجه‎گیری    
فصل سوم) تأثیر نانو ذرات بر تراوایی نسبی آب و نفت    
3-1) مقدمه    
3-2) مسئله تراوایی نسبی آب و نفت و ارزیابی خواص پترو فیزیکی آن    
3-2-1) تراوایی نسبی دوفازی    
3-2-1-1) روابط تراوایی نسبی دوفازی    
3-2-1-2) محاسبۀ تراوایی نسبی با معادلات تحلیلی    
3-2-1-3) نسبت تراوایی نسبی    
3-2-1-3) نرمالیزاسیون و میانگین‌گیری از داده‌های تراوایی نسبی    
3-2-2) تراوایی نسبی سه فازی    
3-2-2-1) روابط تراوایی نسبی سه فازی    
3-2-3) اندازه‌گیری تراوایی نسبی    
3-3) رویکردهای ارزیابی تراوایی نسبی نفت – آب و تأثیر نانو کامپوزیت‎های هوشمند در آن    
3-3-1) روش اصلاح منحنی تراوایی نسبی نفت – آب بر مبنای رابطه اشباع آب و مقاومت ویژه    
3-3-2) تأثیر تراوایی نسبی وابسته به دما بر روی بازیابی نفت سنگین در طول فرآیند تزریق آب داغ با استفاده از شبیه‌سازی مبتنی بر خطوط جریان    
3-3-3) تأثیر مهاجرت ذرات درتراوایی نسبی نفت – آب در جریان دو فازی در توده متخلخل    
3-3-4) ارزیابی تأثیر نانو ذرات پراکنده روی هیسترزیس تراوایی نسبی آب و نفت    
3-7) خلاصه و نتیجه گیری    
منابع و مراجع