سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچه

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و  بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچه
در این سمینار به معرفی یکی از راه‌های دستیابی به کاهش انرژی مصرفی در محیط رایانش ابری پرداخته می‌شود. با توجه به مزایای بسیار زیاد سرویس‌های رایانش ابری، استفاده از این سرویس‌ها روز به روز در حال افزایش بوده و باعث ایجاد مراکز داده‌ای با مقیاس بزرگ در نقاط مختلف جهان شده است، که هر کدام از هزاران سرور تشکیل شده است. با این وجود، مراکز داده مقادیر زیادی از انرژی الکتریکی را مصرف کرده که نتیجه آن، هزینه بالای عملیاتی و انتشار دی اکسیدکربن در محیط زیست می‌باشد...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و  بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچه

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و  بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچهسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- عنوان: ارزیابی و بررسی رویکردهای مدیریت انرژی در رایانش ابری و الگوریتم کلونی مورچه
قیمت قیمت : 43000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 1.17 مگابایت
فهرست مطالب:
فصل اول) کلیات پژوهش    
1-1-مقدمه    
1-2-بیان مسئله    
1-3-هدف    
1-4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    
1-5- روش تحقیق    
1-6- ساختار تحقیق    
فصل دوم) مروری بر مفاهیم و تعاریف پایه    
2-1- مقدمه    
2-2- تاریخچه رایانش ابری    
2-3- تعریف رایانش ابری    
2-3-1- تعریف اقتصادی    
2-3-2- تعریف کاربردی    
2-4- روند پیدایش رایانش ابری    
2-5- محاسبات توری    
2-6- مجازی سازی سخت افزاری    
2-7- محاسبات خود مختار    
2-8- مفهوم ابر در رایانش ابری    
2-8-1- پرداخت هزینه متناسب با بهره مندی    
2-8-2- سیستم خودمختار    
2-9- رسانه ذخیره سازی ابری    
2-10- چالش‌های رایانش ابری    
2-10-1- آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی    
2-11- سطوح مختلف رایانش ابری    
2-11-1- نرم افزار به عنوان سرویس    
2-11-2- بستر به عنوان سرویس    
2-11-3- زیر ساخت به عنوان سرویس    
2-12- مدل‌های به کارگیری ابر براساس روش گسترش    
2-12-1- ابر عمومی    
2-12-2- ابر خصوصی    
2-12-3- ابر انجمنی    
2-12-4- ابر ترکیبی    
2-13- تاریخچه مجازی سازی    
2-14- تعریف مفهومی مجازی سازی    
2-15- تعریف کاربردی مجازی سازی    
2-15-1- تعریف اول ماشین مجازی    
2-15-3- تعریف دوم ماشین مجازی    
2-16- ماشین مجازی سیستم    
2-17- ماشین مجازی فرآیند    
2-18- راهکارهای ارائه شده در مدیریتِ کارآمد توان و انرژی    
2-19- زمان بندی ماشین‌های مجازی با آگاهی از توان الکتریکی و گرما    
2-20- مثالی از پیکربندی ماشین‌های مجازی در یک محیط رایانش ابری    
2-21-1- به روز رسانی فرومون    
2-21-2- تعریف فرومون و اطلاعات ابتکاری    
2-21-3- فرومون و تجمیع ابتکارات    
2-22- الگوریتم ابتکاری چند هدفه    
فصل سوم) مروری بر کارهای گذشته در مدیریت انرژی رایانش ابری    
3-1- مقدمه    
3-2- روشهای اکتشافیِ آگاه از انرژی در تخصیص منابع    
3-4- در ساخت و مدیریت مراکز داده    
3-5- ترکیب ماشین‌های مجازی    
3-6- سیاست‌های اکتشافی جهت ادغام پویای ماشینهای مجازی    
3-7- روشی نوین به منظور مدیریت منابع سبز    
3-8- پشتیبانی نیازمندیهای امنیتی برای مدیریت منابع در محیط رایانش ابری    
3-9- زمانبند شبکه آگاه و انرژی کارای مراکز داده    
3-10- زمانبند قفسه آگاه در مراکز داده    
3-11- کارهای انجام شده در زمینه مصرف انرژی در رایانش ابری در سال‌های اخیر    
3-12- جمع بندی    
منابع