سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیم

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی  رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیم
شبکه‎های حسگر بی‎سیم از گره‎های کوچکی با قابلیت‌های حس‎کردن، پردازش و محاسبه کردن تشکیل‎ شده ‎است. پیشرفت‎های اخیر در فناوری ساخت مدارهای مجتمع در اندازه‎های کوچک از یکسو و توسعه فناوری ارتباطات بی‎سیم از سوی دیگر زمینه‎ساز طراحی شبکه‎های حس/کار بی‎سیم شده است. در این شبکه¬ها هر گره به‌طور مستقل و بدون دخالت انسان کار می کند و نوعاً از لحاظ فیزیكی بسیار ...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی  رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیم

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی  رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیمسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی تعادل بار شبکه‌های حسگر بی‌سیم
قیمت قیمت : 43000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.40 مگابایت
فهرست مطالب:
فصل اول) شبکه‎های حسگر بی‌سیم و مسیریابی در آن    
1-1)مقدمه    
1-2) معرفی شبکه‌های حسگر بیسیم    
1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش    
1-4) اهداف پایان‎نامه    
1-5)ساختار پایان‎نامه  
 
فصل دوم) ارزیابی رویکردهای مسیریابی در شبکه‎های حسگر بی‎سیم    
2-1) مقدمه    
2-2) روش‌های مسیریابی در شبکه‌های روی تراشه و روند متعادل سازی بار در آن‌ها    
2-2-1) الگوریتم متعادل‌کننده بار مشارکتی با رویکرد پیش‌بینی در شبکه حسگر بیسیم    
2-2-2) مسیریابی تعادل بار، برای بیشینهسازی طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم سیار    
2-2-3) پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل و کنترل شده با عمق برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب    
2-2-4) مدل S-ARMA برای تخمین ترافیک و تعادل بار در شبکه‌های حسگر بیسیم    
2-2-5) رویکرد متعادل‌سازی بار شناختی برای ایستگاه‌های پایه تک گامه، چند کاناله و چندگامه شبکه‌های حسگر بی‌سیم    
2-2-6) مسیریابی زمان واقعی با پشتیبانی از ساختار سیار و توزیع بار برای شبکه های حسگر بیسیم    
2-2-7) الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم    
2-6) سایر راهکارهای موجود    
2-3) مقایسه روش‌های موجود