سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاء

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاء
شبکه اینترنت اشیا را می‌‌توان برای کاربردهای مختلفی در حوزه‌‌های مختلفی صنعتی مانند نظارت بر زیرساخت، خدمات شهری، امنیت ونظارت بر برنامه‌‌های کاربردی وغیره به کاربرد. اینترنت اشیا را می‌‌توان به عنوان یکی از منابع مهم تولید داده در نظر گرفت با این وجود، جمع آوری تعداد زیادی از داده‌ها از چنین شبکه‌‌هایی شامل تصاویر و ویدیو منجر به ایجاد ازدحام در مناطق مرکزی شبکه می‌‌شود. فرآیند ادغام داده‌‌ها تعداد پیام‌‌های مورد نیاز برای ارسال را، در طول لینک‌‌های بسیار گران بی‌‌سیم کاهش می‌‌دهد که می‌‌تواند تأثیر بسزایی درکاهش مصرف انرژی و کارایی کلی شبکه داشته باشد...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاء

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاءسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکردهای مسیریابی مبتنی بر محتوادر اینترنت اشیاء
قیمت قیمت : 46000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.63 مگابایت
فصل اول)کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-3 )چالش‎های موجود و ضرورت تحقیق...    
1-4) اهداف پایان‎نامه    
1-5) ساختار پایاننامه    
1-6) خلاصه و نتیجه‎گیری    
فصل دوم) پیشینه تحقیق    
2-1) مقدمه    
2-2) مفاهیم پایه مسیریابی در اینترنت اشیاء    
2-3) معرفی الگوریتمهای مسیریابی    
2-3-1) مسیریابی محتوا محور در شبکه‎های اینترنت اشیاء و ادغام آن در RPL    
2-3-2) مسیریابی همه پخشی جغرافیایی توزیعی و سبک وزن در کاربرد اینترنت اشیاء    
2-3-3) مسیریابی مبتنی بر خوشه‎بندی در شبکه‌های مش بیسیم در اینترنت اشیاء    
2-3-4) مسیریابی آگاه از انرژی و متقابل برای بهینه‌سازی توان عملیاتی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم خوشه‌ای اینترنت اشیا    
2-3-5) مسیریابی مبتنی بر پیشبینی موقعیت در شبکه‎های فرصت طلب اینترنت اشیاء    
2-3-6) مسیریابی اینترنت اشیاء با سیستم‌های مستقل از اشیاء    
2-3-7) مسیریابی چندپخشی جغرافیایی توزیع‌شده برای کاربردهای اینترنت اشیاء    
2-3-8) مسیریابی چندگامه ایمن برای ارتباطات اینترنت اشیاء    
2-4) مقایسه رویکردهای ارزیابی شده