سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبری

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبری
با ظهور اینترنت و حضور فراگیر آن در تمام ابعاد زندگی بشر، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به این فکر افتاده‌اند که از این تکنولوژی برای کمک به نسل بشر و هوشمندسازی هر چه بیشتر تجهیزات و امکانات موردنیاز استفاده نمایند. با وجود چالش‌های فراوان بر سر استفاده از این فناوری که گاه امنیت و حریم خصوصی بشر را دچار مخاطره می‌کند و گاه اعتیاد به استفاده از آن منجر به ایجاد اعتماد نابجا می‌شود، اما این تکنولوژی همچنان مزایای فراوانی به همراه دارد. در کل سیستم‌های سایبر- فیزیکی، سیستم‌های هوشمندی هستند که شبکه‌های مهندسی شده با قابلیت اثر متقابل اجزای فیزیکی و محاسباتی را دربر می‌گیرند...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبری

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبریسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-تشخیص نفوذ در سیستم‌های فیزیکی سایبری
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.64 مگابایت

فهرست مطالب:
فصل اول) بیان مسئله و ضرورت تحقیق    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-3) چالش‏های موجود و ضرورت تحقیق    
1-4) هدف یا اهداف سمینار    
1-5) ساختار سمینار    
1-6) خلاصه و نتیجه‏گیری    
فصل دوم) پیشینه تحقیق    
2-1) مقدمه    
2-2) رویکردهای تشخیص نفوذ در وسایل نقلیه    
2-2-1) عوامل مؤثر بر طراحی سیستم‌های تشخیص نفوذ در وسایل نقلیه    
2-2-2) دسته‌بندی مشخصه‌های سیستم‌های تشخیص نفوذ وسایل نقلیه    
2-2-3) معماری سیستم‌های تشخیص نفوذ    
2-3) روش‌های تشخیص نفوذ با استفاده از نوع وسیله نقلیه    
2-3-1) روش‌های تشخیص نفوذ در هواپیما    
2-3- 2) وسایل نقلیه زمینی    
2-3-2-1) وسایل نقلیه زمینی رباتیک    
2-3-2-2) خودروهای زمینی    
2-3-2-3) شبکه‌های حمل و نقل خودرویی    
2-4) تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی    
2-5) خلاصه و نتیجه‎گیری