سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین

سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین
بررسی اندازه ذرات آسفالتین، یکی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار در حین تولید در مخازن نفتی است. اندازه ذرات آسفالتین در مخزن نفتی، موجب تغییراتی در خواص سنگ و سیال مخزن میشود. از این رو، شناخت کامل از نحوه رسوب، میزان رسوب و همچنین اندازه ذرات آسفالتین رسوب شده میتواند بر روی سناریوهای پیشنهادی برای مخزن مورد نظر موثر باشد. دراین مطالعه سعی شده است که آنالیز اندازه ذرات آسفالتین از لحاظ شکل و اندازه در شرایط متفاوت دما و فشار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تاثیر استفاده از بهبود دهنده نانو ذره سیلیس بر روی میزان اندازه ذرات آسفالتین ...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین

کد QR محصول

سمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتینسمینار آماده رشته نفت(کارشناسی ارشد)-استفاده از نانو ذرات به منظور جلوگیری از رسوب آسفالتین
قیمت قیمت : 45000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 4.61 مگابایت
فصل اول) کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2) فناوری نانو    
1-3) آسفالتین‌ها    
1-4) تركيب شيميايي و ساختمان آسفالتين    
1-5) به‌کارگیری نانو ذرات در رسوب آسفالتین    
1-6) مقایسه خواص نانوذرات با عاملهای شیمیایی متداول    
1-7) اهداف تحقیق    
1-8) ساختار پایان نامه    
فصل دوم) بیشینه تحقیق    
2-1) مقدمه    
2-2) مروری بر تحقیقات انجام شده    
فصل سوم) روند انجام آزمایش
3-1) مقدمه    
3-2) معرفی مواد آزمایشگاهی    
3-2) معرفی مواد آزمایشگاهی    
3-3) تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده    
3-3-1) دستگاه تشخیص و آنالیز رسوب آسفالتین    
3-3-2)روش کار دستگاه آنالیز رسوب آسفالتین    
3-3-3) دستگاه اندازه گیری کشش سطحی(IFT)    
3-3-4) سایر تجهیزات آزمایشگاهی    
3-3-5) اندازهگیری میزان آسفالتین همراه نفت به وسیله روش 143 IP-    
3-3-5-1) مخلوط کردن نمونه نفت با رسوب‌دهنده    
3-3-5-2) فیلتر کردن مخلوط نفت و رسوب‌دهنده    
3-3-6) رفلاکس کردن کاغذ صافی به وسیله نرمال هپتان    
3-3-7) رفلاکس کردن کاغذ صافی به وسیله تولوئن    
3-3-8) خشک‌کردن و وزن نمود آسفالتین    
3-3-9) آماده‌سازی محلول‌ها