سمینار آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاری

سمینار  آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاری
رفتار کارکنان در محیط کاری، توجه بسیاری از محققان را در دهه‌های گذشته به خود جلب کرده بود. انواع گوناگونی از رفتارها، هنگام تحلیل این مفاهیم مورد استفاده قرار گرفته اند. این رفتارها شامل رفتارهاي اجتماعي گرايانه، رفتارهای فرانقشی و رفتارهای شهروندی سازمانی هستند و علاوه بر این عدالت و کارایی سازمان‌ها تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده فعالیت می‌نمایند، بستگی دارد. در سال های اخیر توسعه تکنولوژی‌های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمان‌ها و کارکنانشان شده است. درنتیجه این تغییرات فشار قابل‌ملاحظه‌ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه‌ریزی ارتقای شغلی،...
کد کیو آر:  سمینار  آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاری

کد QR محصول

سمینار  آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاریسمینار آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر عملکردرضایت کاری
قیمت قیمت : 46000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.38 مگابایت
فصل اول) کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-2) ضرورت تحقیق    
1-4) اهداف تحقیق    
1-5) سؤالات تحقیق    
1-6) فرضیه های تحقیق    
1-7) مدل مفهومی    
1-8) ساختار پایان نامه    
1-9) خلاصه و نتیجه گیری    
فصل دوم) پیشینه تحقیق    
2-1) مقدمه    
2-2) بیشینه تحقیق    
     2-2-1) تأثیر جو سازمانی بر روی رضایت کاری با دلالت بر عملکرد کارمندان واحد تولید برق اندونزی    
     2-2-2) رابطه بین رضایت شغلی و جو سازمانی: مطالعه موردی از ادارات دولتی در دیوان دره    
     2-2-3) مطالعه در مورد تأثیر جو سازمانی روی درک کارکنان، رضایت شغلی و خروجی‌های سازمان    
     2-2-4) جو سازمانی برای نوآوری و عملکرد سازمانی: اثر متقابل رفتار نوآورانه کار    
     2-2-5) بررسی تأثیر جو سازمانی بر مشارکت کارکنان در بخش بانکی    
     2-2-6) تأثیر جو سازمانی، انگیزه و رضایت کاری روی عملکرد کارمندان: مطالعه موردی    
2-3) خلاصه و نتیجه گیری    
فصل سوم) نوع و روش تحقیق    
منابع و مراجع