سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکرد های جایگذاری مجدد سرخوشه‌ها شبکه‌های حسگر بی‌سیم

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و  بررسی رویکرد های جایگذاری مجدد سرخوشه‌ها شبکه‌های حسگر بی‌سیم
در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، گره‌های حسگر یا به‌صورت تصادفی و یا به‌صورت از پیش تعیین شده، بر اساس کاربرد موردنظر جایگذاري می‌شوند. جایگذاري گره‌ها در میدان‌های جنگ و محیط‌های خطرناك معمولاً به‌صورت تصادفی است درحالی‌که در محیط‌های بی‌خطر روش از پیش تعیین شده بهتر است. معمولاً روش از پیش تعیین شده نیاز به تعداد گره کمتري نسبت به روش تصادفی دارد. جایگذاري بهینه گره‌ها یک مسئله چالش‌برانگیز است و ثابت شده است که یک این مسئله یک مسئله غیرقطعی است. روش‌های مختلفی مانند...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و  بررسی رویکرد های جایگذاری مجدد سرخوشه‌ها شبکه‌های حسگر بی‌سیم

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و  بررسی رویکرد های جایگذاری مجدد سرخوشه‌ها شبکه‌های حسگر بی‌سیمسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی رویکرد های جایگذاری مجدد سرخوشه‌ها شبکه‌های حسگر بی‌سیم
قیمت قیمت : 47000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.35 مگابایت
فصل اول) آشنایی با شبکه‎های حسگر بی‎سیم و خوشه‎بندی و تخصیص مجدد خوشه‎ها در آن    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    
1-4)  اهداف پایان‏نامه    
1-5) ساختار پایان‎نامه    
فصل دوم) مطالعه و بررسی رویکردهای مرتبط    
2-1) مقدمه    
2-2) معرفی رویکردهای خوشه بندی و مسئله جایگذاری مجدد سرخوشه‏ها در آن    
2-2-1) تخصیص مجدد سرخوشه ها بر اساس فرضیه ساختار خودخواه برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی سیم    
2-2-2) تخصیص مجدد ایستگاه پایه/ سرخوشه سیار مبتنی بر شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از یک الگوریتم جستجوی هارمونیک مبتنی بر خوشه    
2-2-3) مکانیزم تخصیص مجدد سرخوشه آگاه از انتقال قابل اطمینان داده به منظور افزایش طول عمر شبکه    
2-2-4) مکانیزم انتخاب مجدد سرخوشه برای بهبود مصرف انرژی و تأخیر کم مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی سیم    
2-2-5) مکانیزم تخصیص مجدد سرخوشه بیرونی و درونی الگوریتم‌های سیار برای شبکه‌های مبتنی بر خوشه به منظور بهبود طول عمر شبکه    
2-3) مقایسه روشهای موجود    
منابع و مراجع