سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گرید

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گرید
در سال های اخیر در پی توسعه سیستم های مخابراتی، شبکه های ارتباطی و سیستم های محاسباتی قدرتمند از یکسو و افزایش نیاز کاربران به توان محاسباتی بالا و ارزان از سوی دیگر، سیستم های محاسباتی گرید به عنوان یک راه حل برای رسیدن به سیستم های توزیع شده معرفی کرده است. سیستم های گرید مجموعه ای از منابع محاسباتی و کاربرانی است که در سراسر جهان پراکنده شده اند. این منابع ممکن است پردازنده، نرم افزار و سخت افزار باشند. این سیستم ها با سرعت روز افزونی در حال پیشرفت هستند. گسترش گرید...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گرید

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گریدسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای زمانبندی کار در محیط محاسباتی گرید
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.24 مگابایت

چکیده

در سال های اخیر در پی توسعه سیستم های مخابراتی، شبکه های ارتباطی و سیستم های محاسباتی قدرتمند از یکسو و افزایش نیاز کاربران به توان محاسباتی بالا و ارزان از سوی دیگر، سیستم های محاسباتی گرید به عنوان یک راه حل برای رسیدن به سیستم های توزیع شده معرفی کرده است. سیستم های گرید مجموعه ای از منابع محاسباتی و کاربرانی است که در سراسر جهان پراکنده شده اند. این منابع ممکن است پردازنده، نرم افزار و سخت افزار باشند. این سیستم ها با سرعت روز افزونی در حال پیشرفت هستند. گسترش گرید و افزایش تعداد منابع در دسترس و افزایش تعداد در خواست های کاربران برای انجام کارهای محاسباتی با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن، مسئله تخصیص منابع و زمانبندی آنها را به یک چالش در این سیستم ها تبدیل کرده است. در زمینه زمانبندی، الگوریتم های زیادی مطرح شده است؛ اما از آنجایی که این مسئله جزء مسائل غیر قطعی است و در زمان کوتاه به جواب نمی رسیم، همچنان ابتکار های جدیدی در این زمینه مطرح می شود. هدف از زمانبندی کار در گرید، تخصیص مناسب ترین منبع به کارها است.  با توجه به اینکه روش های قبلی برای زمانبندی کار در گرید از پارامترهای محدودی جهت زمانبندی کار استفاده می کردند، لذا جهت بهبود نتایج حاصل از زمانبندی در مقایسه با سایر روش ها، در این پژوهش جهت تخصیص منبع به کارها از پارامترهای مختلفی استفاده می شود، این پارامترها با استفاده از منطق فازی، جهت تصمیم گیری برای تخصیص منبع مناسب به کارها بر اساس تقاضای کاربر ترکیب می شوند، که باعث ایجاد تناسب بین تخصیص منابع و نیازهای معین کاربران و استفاده از منابع موجود بر اساس نیاز کاربران می شود.

کلمات کلیدی: زمانبندی کار، گرید، الگوریتم زمانبندی کار.مجموعه فازی، استنتاج فازی، توابع عضویت.          

فهرست  مطالب

فصل1) آشنایی با حیطه‏ی مطالعه و ساختار پایان نامه

1-1) مقدمه         

1-2) معرفی گرید 

1-3) معرفی چالش های مهم در گرید  

1-4) حیطه ی مطالعه        

1-5) معرفی ساختار پایان نامه          

1-6) خلاصه و نتیجه گیری 

فصل2) مطالعه و بررسی روش های زمانبندی کار در گریده           

2-1) مقدمه         

2-2) معرفی الگوریتم های زمانبندی   

2-3) الگوریتم زمانبندی خدمت به ترتیب ورود  

2-4) الگوریتم زمانبندی نوبتی گردشی

2-5) الگوریتم زمانبندی کمترین- کمترین         

2-6) الگوریتم زمانبندی بیشترین-کمترین

2-7) الگوریتم زمانبندی کمترین زمان اجرا       

2-8) الگوریتم زمانبندی توزیع بار فرصت طلبانه

2-9) الگوریتم حداقل زمان تکمیل      

2-10) الگوریتم زمانبندی تعویضی    

2-11) الگوریتم زمانبندی کی پی بی   

2-12) الگوریتم زمانبندی حق رای     

2-13) الگوریتم زمانبندی مناسبترین وظیفه       

2-14) الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه       

2-15) الگوریتم زمانبندی کیفیت خدمات          

2-16) الگوریتم های زمانبندی  با استراتژی توازن بار     

2-17) الگوریتم توازن بار سلسله مراتبی          

2-18) الگوریتم زمانبندی مبتنی برتکرار وظایف

2-19) الگوریتم زمانبندی بهینه زمان و هزینه   

2-20) الگوریتم زمانبندی احتمالی تکرار شونده  

2-21) مقایسه روش های موجود        

2-3) خلاصه و نتیجه گیری