سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری
رایانش ابری، یک مدل رایانشی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی جدید برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات محاسباتی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع محاسباتی) با بکارگیری شبکه، فراهم می سازد. رایانش ابری، الگویی از محاسبات توزیع شده و تشکیل شده از تعداد زیادی منابع و درخواست ها، با هدف به اشتراک گذاری منابع به صورت سرویس، بر روی بستر اینترنت است. منابعی مانند حافظه، پردازشگر و سرویس، همیشه با ارزش هستند و استفاده بهینه از آنها یک چالش بسیار مهم در محیط رایانش ابری است، از این رو مسئله زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری، مسئله ای بسیار مهم است؛ هدف از زمانبندی وظایف در محیط ابر، تخصیص بهینه منابع به وظایف، به منظور اجرای بهینه وظایف است. در واقع هدف از زمانبندی،
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های زمانبندی وظایف در رایانش ابری
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.42 مگابایت
چکیده
رایانش ابری، یک مدل رایانشی بر پایه   شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی جدید برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات محاسباتی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع محاسباتی) با بکارگیری شبکه، فراهم می سازد. رایانش ابری، الگویی از محاسبات توزیع شده و تشکیل شده از تعداد زیادی منابع و درخواست ها، با هدف به اشتراک گذاری منابع به صورت سرویس، بر روی بستر اینترنت است. منابعی مانند حافظه، پردازشگر و سرویس، همیشه با ارزش هستند و استفاده بهینه از آنها یک چالش بسیار مهم در محیط رایانش ابری است، از این رو مسئله زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری، مسئله ای بسیار مهم است؛ هدف از زمانبندی وظایف در محیط ابر، تخصیص بهینه منابع به وظایف، به منظور اجرای بهینه وظایف است. در واقع هدف از زمانبندی، مشخص کردن یک منبع پردازشی، از مجموعه منابعی است که یک وظیفه برای پردازش، به آن نیاز دارد؛ البته به شکلی که در زمان کمتری وظایف بیشتری را بتوان پردازش کرد. سیستم زمانبندی، وظایف مختلفی را در سیستم رایانش ابری جهت افزایش نرخ تکمیل کار و افزایش بهره وری از منابع و در نتیجه افزایش توان محاسباتی، کنتـرل می کند؛ از این رو، باید روشی ارائه شود که ضمن کاهش زمان تکمیل، کارایی سیستم را افزایش داده و بهره وری از منابع را بهینه کند؛ به همین منظور در این پایان نامه یک روش جدید زمانبندی، مبتنی بر روش بهینه سازی فاخته در محیط رایانش ابری ارائه می شود که ضمن افزایش کارایی و بهره وری از منابع، زمان تکمیل وظایف را کاهش می دهد.  
 
کلمات کلیدی:
زمانبندی، تخصیص منبع، روش فاخته، محاسبات ابری، زمان تکمیل.

فهرست  مطالب
فصل یکم) آشنایی با رایانش ابری و زمانبندی وظایف در آن 
1-1) مقدمه فصل   
1-2) معرفی رایانش ابری   
1-3) معرفی چالش های موجود در رایانش ابری   
1-4) زمینه ی پژوهش   
1-5) ساختار پایان نامه   
1-6) خلاصه و نتیجه گیری فصل   
فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری   
2-1) مقدمه فصل   
2-2) معرفی روش های زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری   
     2-2-1) زمانبندی کارهای موازی با اجرا و ادغام آزمایشی در ابر   
     2-2-2) بهینه سازی مبتنی بر بیوجغرافی برای زمانبندی کار بهینه در محاسبات ابری   
     2-2-3) زمانبندی موثر در انرژی وظایف بلادرنگ، تحت محیط محاسبات ابری متغیر   
     2-2-4) بهینه سازی ازدحام ذره تقویت شده برای زمانبندی وظیفه در محیط ابری   
     2-2-5) روش جستجوی فاخته ی بهبود یافته، برای زمانبندی کار ترکیبی در ابر   
2-3) مقایسه روش های موجود   
2-4) خلاصه و نتیجه گیری فصل