مروری بر روش‌های مدیریت مستندات

مروری بر روش‌های مدیریت مستندات
امروزه يك سيستم مديريتي اسناد كامل مورد نياز است. ولي، روش‌های رايج مدیریت اسناد و روش‌های طبقه بندی نمی‌توانند با شرايط مورد نیاز مربوط به رشد اسناد الکترونیکی مواجه شوند. بنابراین شركت‌ها و سازمان‌ها براي طبقه‌بندي و بازيابي اسناد به يك فناوري خودكار نياز دارند. در این مقاله روشهای مدیریت اسناد مورد بررسی قرار گرفته است که به مقایسه روشهای سنتی با موارد معرفی شده می‌پردازد و در آخر نتیجه گیری و پيشنهاد كارهاي آتي ارائه مي‌شود.
کد کیو آر:  مروری بر روش‌های مدیریت مستندات

کد QR محصول

مروری بر روش‌های مدیریت مستندات  مروری بر روش‌های مدیریت مستندات
قیمت قیمت : 2500 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.04 مگابایت

طبقه بندی اسناد نشان مي‌دهد كه اسناد طبقه‌بندي نشده با توجه به يك اصل مشخص شده براي دسته‌هاي از پيش تعريف شده مناسب هستند ( 2009، Shui-Shun Lin).

براي بحث در مورد اسناد در يك راه كنترل شده يك سيستم مديريتي اسناد كامل مورد نياز است. با این حال، روش‌های رايج مدیریت اسناد و روش‌های طبقه بندی نمی توانند با شرايط مورد نیاز مربوط به رشد اسناد الکترونیکی مواجه شوند. بنابراین براي طبقه‌بندي و بازيابي اسناد نياز به يك فناوري خودكار است ( 2009، Shui-Shun Lin).  با توجه به طبقه‌بندي سنتي، در  مرحله اول برای پیدا کردن ویژگی های طبقه بندی مخصوص راه اندازی مدل برای طبقه‌بندی مورد نیاز است و سپس اعتبار و مناسب بودن آنها را مشخص کند. برای داده‌های اولیه بدون ویژگی‌های طبقه‌بندی، تکنولوژی بازیابی متن کامل استفاده می شود تا از مقایسه فردی همه اسناد با کلمات کلیدی تحقیق، در نتیجه اکتشـــاف تقاطــع‌ها یا تطابق‌ها مطمئن شود ( 2009، Shui-Shun Lin).

در بخش دوم این مقاله مروری برروش‌های مدیریت اسناد می باشد که به مقایسه آنها با یکدیگر نیز می‌پردازد. بخش سوم نتیجه گیری روش‌های ارائه شده می‌باشد.