سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های  انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری
بی شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي امروزی است. چندين روش براي شبكه‌كردن خودروها وجود دارد كه هريك مزايا و معايب خاص خود را دارند. اقتضای ویژگی های ذاتی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، مشکلاتی را به وجود می آورند که پژوهشگران را با چالش های زیادی روبرو می کنند. مسئله انتشار اطلاعات یکی از مهم ترین چالش ها در شبکه های موردی وسایل نقلیه است. هدف از انتشار اطلاعات، به حداکثر رساندن استفاده از منابع شبکه، جهت تامین نیازهای داده ای تمامی خودروها است....
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های  انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- روش های  انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهریسمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- روش های انتشار اطلاعات در شبکه های موردی وسایل نقلیه شهری
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.30 مگابایت
چکیده
بی شك ويژگي‌ها و قابليت‌هاي شبكه‌اي، يكي از پارامترهاي مهم خودروهاي امروزی است. چندين روش براي شبكه‌كردن خودروها وجود دارد كه هريك مزايا و معايب خاص خود را دارند. اقتضای ویژگی های ذاتی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، مشکلاتی را به وجود می آورند که پژوهشگران را با چالش های زیادی روبرو می کنند. مسئله انتشار اطلاعات یکی از مهم ترین چالش ها در شبکه های موردی وسایل نقلیه است. هدف از انتشار اطلاعات، به حداکثر رساندن استفاده از منابع شبکه، جهت تامین نیازهای داده ای تمامی خودروها است. در زمينه ی انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، روش های زیادي مطرح  شده است؛ اما از آنجایي كه این مسئله جزء مسائل خیلی مهم در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه است، همچنان ابتكارهاي جدیدي در این زمينه مطرح مي شود
 
کلمات کلیدی:
شبکه‌های موردی وسایل نقلیه، انتشار اطلاعات، روند تحلیل سلسله مراتبی،  سطح انرژی گره.

فهرست  مطالب:

فصل اول) آشنایی با شبکه‌های موردی وسایل نقلیه و انتشار اطلاعات در آن   
1-1) مقدمه   
1-2) معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
1-3) معرفی چالش های مهم در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
1-4) بیان مسئله و اهداف آن   
1-5) معرفی ساختار پایان نامه   
1-6) خلاصه و نتیجه گیری   
فصل دوم) مطالعه و بررسی روش های انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
2-1) مقدمه   
2-2) معرفی الگوریتم های انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
     2-2-1) سیستم انتشار انطباقی بلادرنگ برای شبکه های موردی  وسایل نقلیه   
     2-2-2) تقویت شبکه بندی مبتنی بر محتوا برای انتشار داده در شبکه‌ بین خودرویی   
     2-2-3) الگوریتم انطباقی برای انتشار اطلاعات در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
     2-2-4) انتشار داده موثر و قوی در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه شهری و بزرگراه   
     2-2-5) الگوریتم انتشار دادهی منصفانه و انطباقی در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه   
2-3) مقایسه روش های موجود   
2-4) خلاصه و نتیجه گیری