پاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری

پاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری
کد کیو آر: پاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری

کد QR محصول

پاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابریپاورپویننت -ارائه راهکار کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری
قیمت قیمت : 10000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.17 مگابایت
سر فصل مطالب
 • مقدمه
 • معرفی رایانش ابری و بررسی تاریخچه آن
 • معرفی چالش‌های موجود در رایانش ابری
 • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه (کشف منبع)
 • مطالعه و بررسی روش‌های کشف منبع در محیط رایانش ابری
 • کشف منابع با استفاده از روش فازی ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‎آل در محیط رایانش ابری
 • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
 • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی
 • منابع و مراجع