پاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس

پاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس
کد کیو آر:  پاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس

کد QR محصول

پاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویسپاورپوینت-ارائه یک رویکرد مسیریابی چندپخشی در اینترنت اشیا با استفاده از درخت پوشای مینیمال و ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس
قیمت قیمت : 12000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.21 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی اینترنت اشیاء، معماری و راهکارهای ارسال داده در آن
  • معرفی چالش‌های مهم در معرفی اینترنت اشیاء
  • بیان مسئله مورد مطالعه
  • بررسی الگوریتم‌های مسیریابی موجود در اینترنت اشیاء
  • ارائه روش جدید مسیریابی در اینترنت اشیاء
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی