پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیر

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیر
کد کیو آر:  پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیر

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیرپاورپوینت- ارائه یک راهکار مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی در حضور گره‌های خودخواه جهت افزایش نسبت تحویل بسته در شبکه‎های تحمل‎پذیر تأخیر
قیمت قیمت : 11000 تومان
تخفیف میزان تخفیف : 1000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.96 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی شبکه‎های تحمل‌پذیر تاخیر ، معماری و راهکارهای ارسال داده در آن
  • معرفی چالش‌های مهم در معرفی شبکه‌های تحمل‌پذیر تاخیر
  • طبقه‌بندی گره‌ها بر مبنای درجه همکاری
  • بررسی الگوریتم‌های موجود و تاثیر گره‌های خودخواه در کارایی آنها
  • ارائه روش جدید مسیریابی در شبکه‎های تحمل‌پذیر تاخیر
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی