پاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی

پاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
کد کیو آر:  پاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی

کد QR محصول

پاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازیپاورپوینت- مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
قیمت قیمت : 7500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.82 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی رایانش ابری و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در رایانش ابری
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
  • روش جدید مدیریت منابع در رایانش ابری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی