پاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرم

پاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرم
کد کیو آر:  پاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرم

کد QR محصول

پاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرمپاورپوینت-   عنوان : اثر محافظ های ساختمانی در آسایش و راحتی و صرفه جویی انرژی در ساختمان های بلند و آب و هوای گرم
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.26 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • بررسی اقلیم‌های آب و هوایی موثر در تبادلات دمایی ساختمان‌ها
  • مطالعات آسایش حرارتی در مالزی
  • ایجاد مولفه های پوشش ساختمانی در معماری
  • نتایج بدست آمده و بحث
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی
  • منابع و مراجع