پاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت

پاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
کد کیو آر:  پاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت

کد QR محصول

پاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقتپاورپوینت- طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
قیمت قیمت : 7500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.52 مگابایت
سرفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی شبکه‌های اجتماعی و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
  • طبقه بندی افراد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از گراف فازی جهت افزایش دقت
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی