پاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیه

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیه
کد کیو آر:  پاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیه

کد QR محصول

پاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیهپاورپوینت- ارائه یک راهکار مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب‌تاب، جهت انتشار اطلاعات در محیط شبکه‎های موردی وسایل نقلیه
قیمت قیمت : 5500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.06 مگابایت
سزفصل مطالب
  • مقدمه
  • معرفی شبکه‌های موردی وسایل نقلیه و بررسی تاریخچه آن
  • معرفی چالش‌های موجود در شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
  • مطالعه و بررسی روش‌های موجود
  • ارائه روش جدید انتشار اطلاعات در محیط شبکه‌های موردی وسایل نقلیه
  • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
  • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی