پاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته

پاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته
کد کیو آر: پاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته

کد QR محصول

پاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاختهپاورپوینت- زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته
قیمت قیمت : 5000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 1.45 مگابایت
سرفصل مطالب
 • مقدمه
 • معرفی رایانش ابری و بررسی تاریخچه آن
 • معرفی چالش‌های موجود در رایانش ابری
 • معرفی حیطه‌ی مورد مطالعه
 • مطالعه و بررسی روش‌های زمانبندی در محیط رایانش ابری
 • روش جدید زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از روش فاخته فازی
 • شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج مربوط به روش پیشنهادی
 • نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارهای آتی
 • منابع و مراجه