پاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل

پاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل
کد کیو آر: پاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل

کد QR محصول

پاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدلپاوپوینت- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل
قیمت قیمت : 4000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.91 مگابایت
فهرست  مطالب
 • 1- مستند سازی نیازمندی‎های مبتنی بر مدل
 • ویژگی های مدل ها
 • زبان های مدل سازی
 • مدل های نیازمندی
 • برتری های مدل های نیازمندی
 • استفاده ترکیبی از مدل ها و زبان طبیعی
 • 2- مدل های هدف
 • مستند سازی هدف با استفاده از درخت های AND/OR
 • نمونه هایی از درخت AND/OR
 • 3- Use Cases
 • دیاگرام های use case زبان UML
 • مشخصات Use case